100, 150, 300, 400 & 500 Words Essay on Good Manners In English

Litrato sa tagsulat
Gisulat sa guidetoexam

Pasiuna

Makabaton kita ug mas maayong estilo sa kinabuhi pinaagi sa pagpakitag angay nga pamatasan. Ang atong mga pamilya, eskwelahan, ug katilingban nagtudlo kanato sa pamatasan. Makakat-on kini bisan asa. Bisan asa kay kombenyente nga dapit para makat-on niini. Ang matinahuron nga pamatasan kinahanglan nga usa ka bahin sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Posible ang pagbaton ug mas maayong kinabuhi kon mahimo nato kana.

100 Words Essay on Good Manners In English

Ang pamatasan sa usa ka tawo mahukman pinaagi sa ilang pamatasan. Ang konsepto sa pamatasan sa kasagaran masabtan nga matinahuron ug matinahuron sa uban. Usa ka labi ka hinungdanon nga aspeto sa pagkinabuhi sa usa ka demokratikong katilingban mao ang maayong pamatasan, maayong pamatasan, ug gusto sa tanan.

Aron molampos sa kinabuhi, gikinahanglan ang hustong pamatasan. Ang atong dalan sa gugma ug pagkamaayo kanunay nga giaspalgan sa maayong pamatasan. Mahimo kitang makighigala sa tabang sa pamatasan, ug kini makatabang kanato nga mahimong bantugan nga mga tawo. Ang pagkamatinud-anon, pagkamatinud-anon, pagkamaunongon, ug pagkasinsero mao ang mga hiyas nga atong makat-unan gikan sa angay nga pamatasan.

Ang usa ka mahiyason nga tawo gihulagway pinaagi sa maayong pamatasan. Nakakat-on kami sa pamatasan gikan sa pagkabata. Sa atong mga eskwelahan, makakat-on kita ug mga positibong batasan sa unang higayon sa kinabuhi gikan sa atong mga ginikanan. Ang pagkapopular ug kalampusan kasagarang makab-ot sa mga tawo nga mapaubsanon, malumo, ug mabinantayon.

150 Words Essay on Good Manners In English

Ang pagkamatinahuron ug pagkamatinahuron mao ang pundasyon niini nga mga relasyon. Ang tinuod nga gentleman mao ang usa nga adunay kini nga kinaiya. Ang pagbaton ug maayong pamatasan nagpaila sa sopistikado ug kultura. Ang atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi napuno sa pamatasan. Kinahanglanon nga kita makig-uban nga gawasnon ug patas, makiangayon ug walay pagpihig sa sosyal nga mga interaksyon. Kinahanglanon ang pagpakiglabot sa uban nga matinahoron ug dili hakog.

Gipabilhan pag-ayo sa matag katilingban ang respetadong pamatasan. Sayon ra kaayo alang kaniya ang paghimog maayong impresyon sa uban. Sa laing bahin, ang usa ka tawo nga dili maayong pamatasan, naghatag ug daotang ngalan sa iyang pamilya ug sa iyang kaugalingon. Ang paghupot ug maayong relasyon sa uban nagdepende sa pagbaton ug nahiangayng pamatasan, nga mahimong bililhon kaayong kabtangan.

Ang malumo nga pamatasan sa usa ka tawo dili gyud makasakit sa pagbati sa uban. Ang usa ka tigulang nga kaubang pasahero makakat-on sa bili sa maayong pamatasan sa dihang ang usa ka batan-ong lalaki motanyag sa iyang lingkoranan ngadto kaniya.

Bisan pa sa kamatuoran nga mahimo kaming matinahuron nga moingon nga namaskar o salamat, dili kami. Makalilisang kini. Ang pag-ugmad sa maayong pamatasan magsugod sa panimalay sama sa gugmang putli.

300 Words Essay on Good Manners In English

Bililhon kaayo ang pagbaton ug maayong pamatasan. Ang mga pamatasan ug pamatasan kinahanglan itudlo sa sayo nga edad. Ang maayong pamatasan gitudlo kanato sa atong mga ginikanan sa panimalay, ug kini dugang nga gipalambo sa atong mga magtutudlo sa eskwelahan. Naghatag kini og maayong panig-ingnan alang sa usa ka manghod o higala kung magpakita kita og maayong pamatasan. Dugang pa sa pag-ingon nga 'salamat, 'palihug', 'pasayloa', ug 'pasayloa ako, ang maayong pamatasan naglakip sa daghang uban pang mga sentimento.

Adunay daghan pa niini kaysa niana. Ang matag indibiduwal sa atong palibot, lakip ang atong mga tigulang, kinahanglang tahoron. Kinahanglan natong tahoron ang tanan, bisan unsa pa ang ilang edad, etnisidad, o bisan unsa ang ilang gigamit. Gawas sa pagkamatinud-anon ug sinsero, kinahanglan usab nga maningkamot kita alang sa pagkamaayo. Ang kamahinungdanon sa pagkamatinahuron dili mahimong sobra nga ipahayag. Ang atong mga opinyon kinahanglan kanunay nga ipahayag sa matinahuron nga paagi ug dili gayud kita makadaot sa uban.

Importante nga pasalamatan ug hatagan ug pasidungog ang atong mga igsoon ug higala kon maayo ang ilang gibuhat. Bisan pa, kung adunay mahitabo nga sayup, kinahanglan naton dawaton ang responsibilidad. Ang kamahinungdanon sa dili pagbasol sa uban dili mahimong sobra nga ipahayag.

Adunay daghang gahum sa gagmay nga mga aksyon. Ang pagtabang sa usa ka tawo sa ilang luwan, pag-abli sa mga pultahan, ug paghunong aron sa pagtabang sa usa ka tawo nga nanginahanglan tanan maayong mga butang nga buhaton. Ang pagsamok sa usa ka tawo kung sila nagsulti usa usab ka dili maayo nga ideya. Sa dihang makasugat ug tawo o moagi kanila sa dalan, matinahoron ang pagtimbaya kanila.

Importante ang pagpalambo sa maayong pamatasan gikan sa bata pa aron matukod ang atong kinaiya. Isip resulta sa atong mga maayong pamatasan, seguradong mobarog kita. Sa kinabuhi, dili igsapayan kung unsa ka ka malampuson o kaanyag kung dili ka maayo nga pamatasan.

400 Words Essay on Good Manners In English

Dili kompleto ang kinabuhi sa tawo kung walay pamatasan. Ang sosyal nga pamatasan gidumala sa piho nga mga lagda ug regulasyon sa katilingban sa kinatibuk-an.

Ang katilingban mismo ang naghubit sa pamatasan. Ang maayong pamatasan ug dili maayong pamatasan gipasiugda kanato sa katilingban. Tungod niini nga rason, ang maayong pamatasan mahimong mahulagway nga kinaiya nga gusto ug gusto sa katilingban alang sa kolektibong kaayohan sa kinatibuk-an. Ang atong katilingban naghubit sa gipaabot nga sosyal nga kinaiya base sa kultura nga atong gipuy-an. Ang mga miyembro sa matag katilingban nakakat-on ug nakigbahin sa usa ka kultura sa tibuok nilang kinabuhi.

Ang atong katilingban nagtudlo kanato sa maayong pamatasan isip maayong pamatasan. Dili kita mabuhi nga wala sila. Aron makagawi sa atong kaugalingon sa hustong paagi, kita gigiyahan nila. Aron makabaton ug maayong kinaiya, kinahanglang adunay maayong pamatasan. Ang mga kagikan ug personalidad sa mga lalaki makita diha kanila. Kadtong maayog pamatasan matinahuron, mahigugmaon, matinabangon, ug matinagdanon sa tanan sa ilang palibot.

Ang patas nga mga katungod, hustisya, ug kagawasan maoy iyang gikabalak-an. Tungod niini, siya gitahud ug gitagad uban ang dignidad bisan asa siya moadto. Sukwahi sa dili maayo nga pamatasan, nga giisip nga dili matinahuron ug makapaubos. Gusto ug gipabilhan sa mga tawo ang maayong pamatasan kaysa daotan nga pamatasan, busa gipalabi ang maayong pamatasan.

Ang maayong pamatasan hinungdanon kaayo sa atong kinabuhi. Ang mga nasud nga adunay maayo nga pamatasan, labi nga naugmad ug nag-uswag. Kini ang bugtong sekreto sa kalamposan sa daghang ugmad nga mga nasod karon. Ang maayong pamatasan nagtudlo kanato nga magmatinud-anon, maunongon, mapasaligon, ug mabination sa atong mga tumong.

Ang paagi nga kita molampos niining kalibotana ug labaw sa uban tungod sa kadaghanan kanila. Ang pagkamatinuoron, dedikasyon, pagkamapainubsanon, pagkamaunongon, ug pagkamatinud-anon mao ang mga hiyas nga mosangpot sa kalampusan ug pagtubo.

Ang pagpalambo sa maayong pamatasan nanginahanglan ug hinay-hinay nga paningkamot sa paglabay sa panahon. Ingon usa ka sangputanan sa kinaiya sa tawo, nagkinahanglag panahon aron sila hingpit nga masuhop sa usa ka tawo. Ang kahinungdanon sa maayong pamatasan dili mahimong sobra nga ipahayag sa atong kinabuhi.

Aron ang ilang mga anak makakat-on ug maayong pamatasan, ang mga ginikanan kinahanglang modawat ug responsibilidad ug molihok sumala niana. Ang pagpakig-uban sa mga higala ug mga buotan, ingon man ang pagkat-on sa maayong pamatasan sa balay ug sa eskuylahan makatabang tanan sa mga bata nga makakat-on sa maayong pamatasan. Ang kinabuhi nga walay maayong pamatasan walay kahulogan o katuyoan, busa kini bililhon kaayo nga mga elemento sa kinabuhi.

500 Words Essay on Good Manners In English

Para magmalampuson sa kinabuhi, makat-on ta sa maayong pamatasan sa atong pagkabata. Una, ang mga bata makakat-on niini gikan sa ilang mga ginikanan ug naningkamot sa pagsundog kanila. Aron ang mga ginikanan mahimong labing maayong sulondan sa ilang mga anak, sila kinahanglang maggawi sa hustong paagi sa ilang atubangan, tudloan sila sa hustong pamatasan, ug dasigon sila sa pagsepilyo sa ilang mga ngipon sa makaduha, pagtimbaya sa mga tawo, pagmentinar sa hustong kahinlo, ug pagsulti nga matinahoron sa mga ansiyano. . Ang mga bata nga gitudloan gikan sa sinugdanan mas makahimo sa pagproseso sa mga pamatasan samtang sila nagdako kung gitudloan sila gikan sa sinugdanan.

Ang mga magtutudlo kinahanglang tahoron ug ang mga estudyante kinahanglang makigkomunikar sa ilang mga higala. Ilang responsibilidad ang pagsunod sa mga instruksyon nga gihatag sa ilang mga magtutudlo. Makapauswag kini sa kalidad sa mga relasyon sa ilang mga klasmeyt ug makatabang kanila sa paghimog maayong impresyon.

Ang pagpadayon sa hapsay nga dagan sa trabaho ug paglikay sa negatibo nga feedback hinungdanon sa trabahoan. Tahura ang imong mga kauban sa trabaho ug kadtong mas taas nga ranggo kaysa kanimo aron mapauswag ang usa ka himsog nga palibot sa trabaho. Mas sayon ​​​​sa mga tawo nga makig-istorya sa usa nga nagpakita sa maayong pamatasan ug pamatasan sa publiko. Ang presensya sa maayong pamatasan sa trabahoan nagpasiugda sa usa ka kahimtang nga komportable alang sa amo ug sa mga empleyado. Ang pagpausbaw sa dagan sa trabaho ug pagpaayo sa kalidad sa trabaho kay na-maximize isip resulta.

Imposible nga makat-on og maayong pamatasan sa usa ka institute. Ang pagdako kasagaran usa ka proseso sa pagkat-on sa kaugalingon diin ang usa nag-obserbar sa uban ug nakakat-on gikan sa ilang mga kasinatian. Sa dagan sa pagdako, kita makig-uban sa daghang mga tawo ug mga sitwasyon nga nagbilin ug malungtarong mga impresyon sa atong mga utok, ug bisan ang mga estranghero ug mga bata nagtudlo kanato sa maayong pamatasan.

Ang maayog pamatasan nga mga tawo makatagamtam ug daghang kaayohan. Ingong resulta, ang kalibotan maoy mas maayong puy-anan. Ang usa ka himsog nga atmospera mapadayon sa balay pinaagi sa paggamit niini. Gipadali niini ang proseso sa pagkahimong paborito nga estudyante ug paboritong klasmeyt sa mga magtutudlo. Mahimong ibutang sa usa ang ilang labing kaayo nga paningkamot aron mahimong usa ka gipangandoy nga empleyado o amo nga nagdasig sa uban ug naghimo nga makalingaw sa trabaho sa propesyonal nga sektor. Kini kon sila mohimo sa ilang labing maayo nga mga paningkamot.

Ang panagway sa usa ka tawo walay kalabotan sa maayong pamatasan ug pamatasan. Niining nag-uswag nga kalibotan, ang maayong pamatasan nga mga tawo maoy usa ka panalangin. Gihimo nila nga mas sayon ​​ug malipayon ang kinabuhi samtang nagpadayon sila sa pagdasig sa uban ug pagpakaylap sa positibo. Kinahanglan natong pangitaon sulod sa atong kaugalingon ug sa gawas nga kalibutan aron makat-on og bag-ong pamatasan ug magpadayon sa paghimo sa kalibutan nga usa ka malipayong dapit.

Panapos

Ang maayong pamatasan ug pamatasan wala magdepende sa mga kwalipikasyon, hitsura, o hitsura sa usa. Nagdepende kini sa usa ka tawo kung giunsa/pagsulti ug paglihok. Sa katilingban, kadtong adunay maayong pamatasan nakakuha ug hinungdanon nga posisyon tungod kay lahi sila sa uban. Kini naghimo kanila nga mga ginoo bisan asa.

Dili sama sa usa ka kasaligan nga tawo, ang usa ka tawo nga wala niini nga mga hiyas dili makapuli sa usa ka kuwalipikado kaayo nga tawo. Nabuhi aron makit-an ang mga tawo nga maayong pamatasan. Ang pagdasig sa uban ug pagbilin og positibo nga impresyon sa uban, naghimo sa kinabuhi nga mas sayon ​​ug mas malipayon alang sa tanan.

Para sa usa ka malampuson ug respetado nga kinabuhi, kinahanglan nga kita adunay maayong pamatasan. Gikan sa usa ka batan-on nga edad, ang mga bata kinahanglan nga makakat-on sa matinahuron nga pamatasan.

Leave sa usa ka Comment