Esej 50, 100, 300 a 500 slov o důležitosti národní vlajky v angličtině

Foto autora
Napsáno průvodcem zkoušky

Úvod

Indická vlajka, která symbolizuje čest, vlastenectví a svobodu, představuje národní identitu země. Představuje jednotu Indů navzdory jejich rozdílům v jazyce, kultuře, náboženství, třídě a tak dále. Trojbarevný vodorovný obdélník je nejpozoruhodnějším rysem indické vlajky.

Esej 50 slov o důležitosti státní vlajky

Indická národní vlajka má pro nás všechny velký význam, protože reprezentuje naši zemi. Pro lidi různých náboženství naše státní vlajka symbolizuje jednotu. Vlajka národa a čestná vlajka by měly být respektovány a ctěny. Každý národ musí vyvěšovat svou státní vlajku.

Trikolóra, známá také jako Tiranga, je naší státní vlajkou. Nahoře máme šafránovou vlajku, uprostřed bílou a dole zelenou. Námořnicky modrá Ashok Chakra má 24 stejně rozmístěných paprsků v bílém středním pruhu.

Esej 100 slov o důležitosti národní vlajky

V důsledku rozhodnutí Ústavodárného shromáždění v roce 1947 byla dne 22. července 1947 přijata státní vlajka. Naše národní vlajka, kterou navrhl Pingali Venkayya, zobrazuje národní barvy naší země. Šafránová, bílá a zelená jsou hlavními barvami indické národní vlajky.

Naše národní vlajka má tyto tři barvy a nazývá se „Tiranga“. Zelená představuje úrodnost země, zatímco šafrán představuje odvahu a sílu. Uprostřed naší národní vlajky je 24 paprsků čakry Ashoka.

Jako symbol svobody a hrdosti představuje indická národní vlajka národ. První indická národní vlajka byla vztyčena 7. srpna 1906 v Kalkatě. Naši státní vlajku je třeba respektovat a pečovat o ni. V Indii je každý Den republiky a nezávislosti označen vyvěšením státní vlajky.

Esej 300 slov o důležitosti národní vlajky

Každý indický občan respektuje státní vlajku jako symbol suverenity našeho národa. Indická kultura, civilizace a historie se odrážejí v národní vlajce. Po celém světě je Indie známá svou státní vlajkou.

Když se podíváme na indickou vlajku, vždy si připomeneme oběti našich bojovníků za svobodu za naši nezávislost. Šafránová barva její státní vlajky symbolizuje odvahu a sílu Indie. Mír a pravdu představuje bílý pruh na vlajce.

Uprostřed kola je kolo Dharma čakry, které představuje osvícení. 24 paprsků v kole státní vlajky představuje různé emoce, jako je láska, čestnost, milosrdenství, spravedlnost, trpělivost, věrnost, jemnost, nezištnost atd.

Zelený pruh ve spodní části vlajky je symbolem růstu a prosperity země. Národní vlajka spojuje lidi ze všech komunit a ukazuje jednotu v kultuře rozmanitosti Indie.

Státní vlajka zobrazuje symbol svobodné a nezávislé země. Státní vlajka je reprezentací kulturního obrazu země a její ideologie. Je to vizuální reprezentace lidí, hodnot, historie a cílů země.

Národní vlajka připomíná boj a oběti bojovníků za svobodu, kteří bojovali za svobodu země. Státní vlajka je symbolem citu a cti. Trikolóra, která symbolizuje sílu, mír, pravdivost a prosperitu Indie, je státní vlajkou Indie.

Indická národní vlajka hrála zásadní roli při sjednocování lidí během boje za nezávislost. Působila jako zdroj motivace, integrace a vlastenectví. Naši vojáci čelí svým nepřátelům s pozoruhodnou silou a statečností pod trikolórou, pýchou Indie. Státní vlajka je pro své občany symbolem jednoty, hrdosti, soběstačnosti, suverenity a vůdčí silou.

Esej 500 slov o důležitosti národní vlajky

Národní vlajka Indie je také známá jako Tiranga Jhanda. Poprvé byl oficiálně přijat na zasedání Ústavodárného shromáždění 22. července 1947. Byl přijat 24 dní před nezávislostí Indie na britské nadvládě.

Navrhl to Pingali Venkayya. Byly použity tři šafránové barvy ve stejném poměru: horní šafránová barva, střední bílá a spodní tmavě zelená. Naše státní vlajka má poměr šířky a délky 2:3. Uprostřed je ve středním bílém pruhu navrženo tmavě modré kolo s 24 paprsky. Ashoka Chakra byla vzata ze sloupu Ashoka, Sarnath (Lví hlavní město Ashoky).

Naše státní vlajka má pro nás všechny velký význam. Všechny barvy, pruhy, kola a oblečení použité ve Vlajce mají zvláštní význam. Vlajkový kód Indie řídí použití a zobrazení národní vlajky. Národní vlajka nesměla být vystavena lidmi až do 52 let po nezávislosti Indie; nicméně později (podle kódu vlajky z 26. ledna 2002) bylo pravidlo změněno tak, aby umožňovalo použití vlajky v domácnostech, kancelářích a továrnách při jakékoli zvláštní příležitosti.

Národní vlajka se vyvěšuje při národních příležitostech, jako je Den republiky, Den nezávislosti atd. Je také vystavena ve školách a vzdělávacích institucích (vysoké školy, univerzity, sportovní tábory, skautské tábory atd.), aby inspirovala studenty, aby ctili a respektovali indickou vlajku. .

Studenti skládají přísahu a zpívají státní hymnu a zároveň roztahují státní vlajku ve školách a vysokých školách. Členové veřejných a soukromých organizací mohou také vztyčit vlajku při jakékoli příležitosti, slavnostní události atd.

Je zakázáno vyvěšovat státní vlajku pro společný nebo osobní prospěch. Vlajky vyrobené z jiných oděvů mohou vyvěšovat jejich majitelé. Jinými slovy, trestá se odnětím svobody a pokutou. Národní vlajka může být vyvěšena od rána do večera (od východu do západu slunce) za každého počasí.

Je zakázáno úmyslně zneuctít státní vlajku nebo se jí dotknout na zemi, podlaze nebo stezce ve vodě. Nemělo by se používat k zakrytí horní, spodní, boční nebo zadní části vozidla, jako je auto, loď, vlak nebo letadlo. Ostatní vlajky by měly být zobrazeny na vyšší úrovni než indická vlajka.

Závěr,

Naše národní vlajka je naším dědictvím a je třeba ji zachovat a chránit za každou cenu. Je to symbol hrdosti národa. Naše státní vlajka nás vede na naší cestě pravdy, spravedlnosti a jednoty. Indická národní vlajka nám připomíná, že myšlenka sjednocené Indie by nebyla možná bez „národní vlajky“ akceptované všemi státy a lidmi Indie.

Zanechat komentář