50, 150, 250 a 500 slov Esej o mé rodině v angličtině

Foto autora
Napsáno průvodcem zkoušky

Úvod

Rodiny jsou skupiny úzce spřízněných lidí, kteří spolu žijí. Existují dva typy rodin: Společné rodiny a Malé rodiny. Neexistuje žádné stanovené pravidlo, kolik členů rodiny musí žít pohromadě. Mezi členy rodiny, kteří tvoří společnou rodinu, patří prarodiče, rodiče, strýcové, tety, bratranci, sestřenice, bratři, sestry atd. Velké rodiny jsou také známé jako rozšířené rodiny. Rodiče a jejich děti tvoří malou rodinu. Rodiny se čtyřmi členy jsou považovány za malé. Společný život je pro ně radostnou zkušeností.

Esej 50 slov o mé rodině v angličtině

Jsem XYZ. Moje rodina se skládá ze sedmi členů: moji rodiče, prarodiče, bratr, strýc a já. Moji rodiče vlastní a provozují obchod se sportovním oblečením. Kdykoli potřebují pomoc, můj energický dědeček zasáhne. Nic nemiluji víc než svou babičku.

Z jejích příběhů se učíme životní hodnoty. Rádi spolu hrajeme s mým bratrem, který studuje vysokou školu. Opravdu obdivuji strýcovu náklonnost. Jeho povoláním je profesor. Moje rodina je pro mě nejdůležitější a všichni se o sebe staráme.

Esej 150 slov o mé rodině v hindštině

V mé rodině je několik členů, které miluji, a mám skvělou rodinu. Je to moje rodina, kdo se o mě stará. Jsou to moji rodiče, prarodiče, strýcové, tety, bratři a sestry, kteří se o mě starají. Jsem dcera lékaře a učitele. Mám dědečka, který odešel ze státní správy.

Všechna rozhodnutí dělá můj dědeček, který je hlavou rodiny. Mám babičku, která miluje domácí mazlíčky a je v domácnosti. Strýc mé rodiny je advokát a teta mé rodiny je také učitelkou. Navštěvuji stejnou školu jako moji bratři a sestry.

Každý člen rodiny toho druhého hluboce miluje a respektuje. Jako rodina spolu rádi trávíme čas po večeři každý den. Díky tomu se cítíme v bezpečí a podporu, když si pomáháme v těžkých časech.

Láska, jednota a laskavost byly některé z lekcí, které mě moje rodina naučila. Kdykoli je festival, slavíme ho s mými sourozenci a bratranci společně. S mými bratranci a sestřenicemi jsme motivováni k úspěchu v životě naší rodinou. Modlím se k Bohu, aby všichni členové mé rodiny zůstali šťastní, zdraví a v bezpečí.

Esej 250 slov o mé rodině v pandžábštině

Mám rodinu, se kterou se nikdo nemůže srovnávat. V mé rodině je velká rozmanitost. Každý člen mé rodiny hraje zásadní roli v životech všech členů mé rodiny. Jsem to já, můj otec, moje matka a můj bratr, kdo tvoří mou rodinu. Kromě toho, že můj otec nosí domů peníze, organizuje a plánuje rodinné dovolené.

Moje matka je ta, kdo má na starosti přípravu jídel a zajišťuje, aby všichni jedli ve vhodnou dobu. Svého bratříčka považuji za rodinného mazlíčka. Jelikož je to mazlíček, nemá žádné povinnosti. Moje rodina na mě spoléhá jako podporu. Očekávání mých rodičů jsou mnou vždy překonána. Být vzorem pro své mladší bratrance a bratrance mi také pomáhá je podporovat.

Jsem skálou podpory pro svou rodinu, protože dělám to, co mi rodiče říkají. Moji rodiče a mladší bratranci a bratr nejsou jediní lidé, kterým fandím. Je mou povinností být dobrým příkladem pro mladší členy mé rodiny jako nejstarší bratr a bratranec.

Moji malí sestřenice jsou pro mě také velmi důležité. Jednou za čas je doučovat je jedním ze způsobů, jak jim pomoci. S jejich školní prací pomáhám u mě doma. Kromě toho rekreačně podporuji své bratrance, kromě toho, že jim pomáhám s domácími úkoly. S nimi se účastním různých sportů a aktivit. Je mou povinností být pro ně dobrým vzorem jako jejich starší bratranec/bratr. Je také známo, že jsem vždy k dispozici.

Esej 500 slov o mé rodině v angličtině

Rodiny jsou skupiny lidí, kteří spolu žijí a navzájem se podporují, ať už jsou pokrevní, manželství nebo adopce.

Celkem devět členů tvoří mou nejbližší rodinu. Kromě rodičů a prarodičů mám ještě dva mladší bratry a dvě malé sestřičky. Můj otec i matka pracují pro vládu. Jsou to studenti jako já.

Kromě toho, že je můj otec skromný a upřímný, má skvělý smysl pro humor. Jeho klidný stav je vždy stálý. Jeho dům je hlučný a on ho nemá rád. Jeho život se točí kolem disciplíny. Tvrdá práce je něco, v čem můj otec vyniká. Oslovuje ho jednoduché a čisté prostředí.

Hospodyně v mé rodině je velmi aktivní. O veškerou svou práci projevuje velký zájem. Náš dům nevede nikdo jiný než moje matka. Všichni členové rodiny jsou krmeni chutnými a chutnými jídly a dům udržuje uklizený a čistý.

Od úsvitu do soumraku plní rutinní domácí práce. Život mé matky skončil. Celý měsíc pracuje. Neztrácí čas a neplýtvá jí.

Je to studijní plán 24/7 pro mé bratry a sestry. Jejich studium je pečlivě sledováno mými rodiči a mnou. Jejich školní domácí úkoly plní každý den. Je to hlavně jejich studium, co mě s nimi udržuje. Psaní úkolů a příprava prezentací je něco, s čím si navzájem pomáhají.

Kdykoli potřebuji poradit, obracím se naslepo na své prarodiče a rodiče. Moji rodiče byli vždy ochotni pomoci a povzbudit mě v mém životě, kdykoli jsem to potřeboval. To, že jsem neměl rodinu, mě otupilo a připadalo mi bezvýznamné.

Rodiny vedou jejich starší. Vštěpování dobrých mravů a ​​společenské etikety v rodině je jedním z požehnání jejich přítomnosti v domě.

Moji rodiče mě naučili všechno, co umím. Životní hodnoty jsem se naučil od své rodiny. Po celý svůj život mi byly dány sociální milosti a morální nauky mé rodiny.

Navzdory tomu, že moje rodina je střední třída, zajišťují všechny nezbytnosti pro mé mladší bratry a sestry. Celý jejich život byl zasvěcen tomu, aby byla naše budoucnost jasná. Aby nám poskytli lepší vzdělání a lepší kvalitu života, vždy se o to snažili.

Navíc si všichni členové mé rodiny navzájem velmi pomáhají. V dobách nouze a obtíží se stáváme jediným silným tělem a čelíme těžkostem s lehkostí a pohodlím. Jednota mezi námi je naše síla.

Semenem mé rodiny jsem já a plodem mé rodiny je moje rodina. Zahrada, ve které jsem vyrůstal, patřila mým rodičům a já jsem jejich ovoce. Bez nich by pro mě nebylo možné existovat. Od narození jsem nezištně požehnán. Mé úspěchy byly umožněny jejich nezištnou láskou a péčí.

Jsme lidé, protože jsme jako rodina blízko. Nezištná láska a péče jsou charakteristické znaky rodiny. Není nic, co miluji víc, než být obklopen láskou a mírem ve své rodině. Kdykoli jsme šťastní nebo smutní, sdílíme to mezi sebou. Je nemožné, aby člověk žil sám; je to společenské zvíře. Totéž platí pro mou rodinu. Nemůžu bez nich žít. Moje rodina pro mě znamená celý svět.

Závěr,

Celkově rodina hraje v životě člověka zásadní roli. Bezpečná stanoviště nám poskytují místo k životu. V těžkých časech se stáváme odvážnějšími, když nám to pomáhá vyrovnat se s životními výzvami. Formujeme své osobnosti a rozvíjíme svůj rozvoj na základě naší rodiny. Jsem psychicky i fyzicky silný díky své rodině. Konečně můžeme potvrdit, že bez rodiny by život nebyl stejný.

Zanechat komentář