Esej 150, 200, 250 a 500 slov na Den učitelů v angličtině

Foto autora
Napsáno průvodcem zkoušky

Úvod 

Guruové byli ve starověku nazýváni učiteli. Guru je člověk, který osvěcuje životy tisíců studentů. Guru je doslova bytost, která v sanskrtu rozptyluje temnotu. Guru je tedy v indické tradici vysoce ceněn.

 Studenti vzhlíží k učitelům jako k guruům, protože předávají znalosti a moc. Učení se pod vedením učitele stává příjemným a úspěšným. Následující esej je napsána v angličtině na počest Dne učitelů. Napsáním eseje o Dni učitelů studenti porozumí tomu, proč slavíme Den učitelů, a dozví se, jak učitelé ovlivňují životy studentů.

Esej 150 slov na Den učitelů

Zde uvedená „Esej o mém oblíbeném učiteli“ se vám může hodit, pokud chcete ke Dni učitelů napsat nebo mluvit o svém oblíbeném učiteli. Studenti, děti a děti mohou psát eseje o svých oblíbených učitelích v angličtině.

Je to pan Virat Sharma, kdo nás učí matematiku a je mým oblíbeným učitelem. Jeho přísnost a trpělivost z něj činí velmi efektivního učitele. Jeho styl výuky je pro mě přitažlivý. Jeho vysvětlení usnadňuje pochopení pojmů.

Jsme také vyzýváni, abychom se zeptali, když máme pochybnosti. Povahou je disciplinovaný a průbojný. Zajišťuje, aby naše domácí úkoly a projekty byly dokončeny včas. Můžeme se na něj spolehnout jako na vedení při meziškolních matematických výstavních programech a dalších školních aktivitách. Na žáka, který má z předmětu dobré známky, nikdy nezapomene.

Kromě výuky školních předmětů klade důraz na rozvoj charakteru a dobré mravy. Jsem neuvěřitelně motivovaný k tomu, aby se mi ve studiu dařilo, protože je to tak vynikající učitel.

Esej 200 slov na Den učitelů

5. září Indie slaví Den učitelů na oslavu výročí narození Sarvepalliho Radhakrishnana. Jako uznávaný filozof a učitel zastával významné pozice na několika prestižních indických univerzitách a dalších univerzitách po celém světě. Kromě toho, že byl prvním viceprezidentem a druhým prezidentem Indie, působil také jako první viceprezident Kanady.

Každá škola v Indii slaví Den učitelů jako svátek. Vysoké školy to mohou také nazvat dnem volna podle svého uvážení, i když je také široce oslavován na vysokých školách.

Studenti pořádají několik akcí na počest učitelů ve školách. Aby studenti ukázali svou lásku a úctu ke svým učitelům, dávají květiny a jiné dárky.

Tento den také slaví řada regionálních a národních politických stran, protože jde o den narozenin prvního viceprezidenta Indie a druhého prezidenta Indie. Dr. Radhakrishnan je poctěn vysokými politickými vůdci.

Během svého působení ve funkci člena fakulty se účastnil významných akcí na univerzitách. Radhakrishnan a jeho definice ideálních vztahů mezi učitelem a žákem jsou diskutovány na speciálních setkáních mezi učiteli a studenty.

Indická veřejnost slaví Den učitelů s velkou láskou a úctou ke svým učitelům. Je to země, kde jsou učitelé uctíváni a dokonce ve velké úctě Bohem. Oslava dne učitelů ve společnosti, která si své učitele váží, je věcí kulturního a duchovního významu a také formalitou.

Esej 250 slov na Den učitelů

Učitelé, kteří věnují tolik času tomu, aby nás tolik učili, se každoročně slaví na Den učitelů. Ředitel pronesl projev na školním shromáždění k zahájení letošního Dne učitelů. Pak jsme šli do našich tříd, abychom si užili, než abychom měli hodiny.

Učitelé, kteří nás učili, byli poctěni malou oslavou mých spolužáků. Dorty, nápoje a další drobnosti byly zakoupeny za peníze, které přispěl každý z nás. Naše židle a stoly byly uspořádány tak, aby jimi obklopoval prázdný prostor uprostřed místnosti.

Učitelé spolu jedli, pili a hráli hry. Bylo tam hodně sportovně založených učitelů a moc jsme si to užili. Mezi lekcemi a tímto byl obrovský rozdíl.

Nebyla to jediná třída, která pořádala párty. To vyžadovalo, aby se učitelé pohybovali mezi třídami a účastnili se zábavy. Tito učitelé museli být dost unavení, ale zvládli to. Celý den byl o zábavě a radosti.

Učitelé byli dokonce pohoštěni krátkou hrou jedné třídy. Když jsem po oslavě uklízel, nemohl jsem to sledovat.

Jako celek byl tento den velmi úspěšný. Giety prostoupila celou školu. Bylo mi trochu smutno, když zazvonilo propouštění, aby škola skončila, ale skončit to muselo. Na konci dne jsme byli unavení, ale šťastní a šli jsme domů.

Esej 500 slov na Den učitelů

V různých dnech po celém světě se slaví den učitelů, aby se uctilo jejich přínos jakožto páteře společnosti. Učitelé jsou v tento den vyznamenáni za jejich přínos k rozvoji komunity. Den učitelů je tradice, která sahá až do 19. století.

Od 19. století se učitelé slaví na Den učitelů jako způsob, jak ocenit jejich přínos společnosti. Jeho cílem bylo ocenit učitele, kteří významně přispěli k určitému oboru nebo pomohli vzdělávat komunitu jako celek.

Země po celém světě začaly slavit Den učitelů v den místního významu, který připomínal pedagoga nebo milník dosažený v oblasti vzdělávání.

Jihoamerická země, jako je Argentina, slaví Den učitelů každý rok 11. září na počest Dominga Faustina Sarmienta, který sloužil jako sedmý argentinský prezident a byl také státníkem a spisovatelem. Mezi mnoha knihami, které napsal, jsou novináři, historici, filozofové a další žánry.

Stejně tak Bhútán slaví Den učitelů v den výročí narození Jigmeho Dordžiho Wangchucka, který tam založil moderní školství.

Den učitelů se v Indii slaví 5. září, v den připomenutí výročí narození druhého prezidenta a prvního viceprezidenta Indie, Dr. Sarvepalliho Radhakrishnana.

Od roku 1994 tento den slaví mnoho zemí po celém světě jako Světový den učitelů a také Mezinárodní den učitelů.

V tento den se připomíná v roce 1966 podepsání doporučení o postavení učitelů organizací UNESCO a ILO (Mezinárodní organizace práce). V těchto doporučeních jsou učitelé z celého světa požádáni, aby se podělili o své obavy a postavení.

Znalosti šíří a společnost budují učitelé. Jiní lidé jsou vynikající učitelé a jejich studenti je zbožňují pro jejich práci v určitém oboru nebo předmětu.

Vývoj konkrétního předmětu značně ovlivnili učitelé. V 19. století zavedl Friedrich Froebel mateřskou školu a zavedl řadu vzdělávacích reforem.

Anne Sullivanová, povoláním učitelka z Ameriky, byla další inspirativní učitelkou. Helen Kellerová byla první hluchoslepou osobou, která získala titul bakaláře umění, když ji učila.

Právě tyto hrdiny společnosti, jako je Friedrich Froebel, Anne Sullivan a další jim podobní, ctíme a připomínáme oslavou Dne učitelů.

Kromě ocenění učitelů je Den učitelů také inspiruje k tomu, aby usilovněji pracovali pro zlepšení studentů a společnosti. V tento den oceňujeme, že učitelé přispívají k budování naší kariéry, formování naší osobnosti a také k pokroku společnosti a národa.

Během dne se také řeší obavy a problémy učitelů. Vedoucí a administrátoři jsou vyzýváni, aby se zabývali těmito problémy, kterým učitelé čelí, aby mohli i nadále sloužit společnosti se stejným nasazením, jaké projevovali po staletí.

Závěr,

Rozvoj každé země závisí na učitelích. Proto je zásadní určit den, kdy mají být učitelé uznáváni. Abychom uctili učitele a jejich přínos pro naše životy, slavíme Den učitelů. Učitelé při výchově dětí přebírají nesmírnou zodpovědnost, takže oslava dne učitelů je pozitivním krokem k uznání role, kterou hrají ve společnosti.

Zanechat komentář