300, 500, & 1000 o eiriau traethawd ar Lachit Borphukan Yn Saesneg

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd Gan guidetoexam

Cyflwyniad

Gorwedd teyrnas Ahom yn nhalaith Assam, India heddiw. Ei Borphukan oedd Lachit Borphukan, un o'i llywodraethwyr. Roedd teyrnas Assam neu Ahom o dan reolaeth Ramsingh adeg Brwydr Saraighat 1671 , lle rhwystrodd ei arweinyddiaeth ymgais i adennill y deyrnas honno. Arweiniodd ei afiechyd at ei farwolaeth tua blwyddyn yn ddiweddarach.

300 o Eiriau Traethawd Ar Lachit Borphukan Yn Saesonaeg

Ni all hanes Asameg fod yn gyflawn heb yr enw Lachit Borphukan. Fel rhyfelwr rhyfelwyr, mae ganddo le arbennig mewn hanes. Anfonodd Mughal Ymerawdwr Aurangazeb Mughals i gipio Assam yn 1671 a threchodd hwy ym mrwydr Saraighat. Bu bron i Assam gael ei ddal gan y Mughals, ond rhwystrodd Capteniaeth y Rhyfelwyr hwy i wneud hynny.

Mae hanesion am ddewrder ym mhob gwladwriaeth neu gymuned. Yn hanes Assam, roedd gan y wladwriaeth hefyd Brif Gomander Dewr. Y diwrnod cyn y frwydr, cododd ffin sylweddol o dywod a phridd i rwystro'r ffyrdd. Roedd hyn fel y gallai'r Mughals gael eu gorfodi i orymdeithio trwy ddyfrffyrdd yr afon Brahmaputra. O ganlyniad i'w galluoedd ymladd llyngesol rhagorol.

Er mwyn cwblhau'r swydd o fewn un noson, rhoddodd Borphukan y dasg i'w Ewythr Mamol. Er hyn, esgeulusodd ei ewythr rywfodd ei ddyledswyddau. Ar ôl y digwyddiad hwn, daeth Lachit yn arwr cenedlaethol Assam ar ôl dienyddio ei ewythr â chleddyf a dweud, "Dexot koi Mumbai Dangor Nohoi". (Nid yw fy ewythr yn fwy gwerthfawr na fy ngwlad fy hun).

Ar ben hynny, dioddefodd o ymosodiadau twymyn difrifol yn ystod y frwydr olaf. Wrth iddo orwedd ar y gwely, roedd yn gorffwys. Yn wyneb iechyd gwael Lachit, dywedodd rhai milwyr eu bod wedi colli hyder ynddo. Ei amcan oedd cadw angerdd y milwyr yn fyw. Llwyddodd ei frwydr wladgarol yn yr 17eg ganrif i arbed Assam rhag cael ei ddal gan y Mughals pan orchmynnodd ei gyd-ddyn i osod ei wely ar y cwch. O ganlyniad i'w afiechyd, bu farw yn fuan wedi i'r frwydr ddod i ben.

Felly, Ef yw ein harweinydd goruchaf ac nid oes “pam”. Yn yr un modd, Senapati Lachit Borphukan a Chattrapati Shivaji yn Maharashtra.

500 o Eiriau Traethawd Ar Lachit Borphukan Yn Saesonaeg

Erbyn brwydr Saraighat, dangosodd Lachit ei wladgarwch a'i ymroddiad i'w wlad. Er mwyn amddiffyn ei dir, fe wnaeth hyd yn oed dorri ei ewythr ei hun i ben. Cyflogodd ewythr ei fam i oruchwylio'r gwaith o adeiladu wal bridd i'w hatgyfnerthu yn ystod y paratoadau ar gyfer y frwydr.

Pan gyrhaeddodd Lachit safle'r gwaith yn hwyr yn y nos ar gyfer arolygiad, canfu nad oedd y gwaith wedi symud ymlaen yn foddhaol. Cwblhawyd y rhwystr o fewn y noson honno a chyfeirir at weddillion yr amddiffynfa o hyd fel “Momai-Kota Garh” neu “Yr amddiffynfa lle cafodd yr ewythr ei ddienyddio.” Pan ofynwyd iddo am eglurhad, dyfynodd yr ewythr flinder, a daeth Lachit yn gynddeiriog wrth yr esgeulusdra hwn o ddyledswydd.

O ganlyniad i'w salwch, cludwyd Lachit ar gwch a dechreuodd symud yn erbyn fflyd Mughal gyda saith cwch yn mynd gydag ef. Gallwch chi ddibynnu arnaf i wneud y swydd yn dda. Gadewch i'r Mughals fynd â fi i ffwrdd os ydych chi (y milwyr) am ffoi. 

Roedd yr Ahoms yn eu cychod bach yn amgylchynu'r cychod Mughal mwy pwerus ond llai symudadwy ac roedd y Brahmaputra yn frith o gychod yn gwrthdaro a milwyr yn boddi. Rydych chi'n adrodd i'r brenin fod ei gadfridog wedi ymladd yn dda gan ddilyn ei orchmynion.” Trydanodd hyn ei filwyr. Fe wnaethon nhw ymgynnull y tu ôl iddo a chafwyd brwydr enbyd ar y Brahmaputra.

Gorchfygwyd y cadfridog Ahom godidog o'r diwedd gan afiechyd a'i lladdodd yn fuan wedi ei fuddugoliaeth yn Saraighat. Adeiladodd Swargadeo Udayaditya Singha y Lachit Maidam yn Hoolungapara 16 km o Jorhat ym 1672 fel ei fan gorffwys olaf i Lachit Borphukan. Mae Assam yn dathlu Lachit Divas bob blwyddyn i goffau arwriaeth Lachit Borphukan a buddugoliaeth Byddin Asameg yn Saraighat ar 24 Tachwedd.

Ers i Lt. Gen. SK Sinha (Retd) PVSM, Llywodraethwr Assam ar y pryd, ddadorchuddio cerflun Lachit Borphukan yn yr Academi Amddiffyn Genedlaethol yn Khadakvasla, ger Pune ym Maharashtra ar Dachwedd 14, 2000, mae'r genedl wedi dod yn gyfarwydd â dewrder y cyn-filwr a gwladgarwch. Mae dyled ar y genedl i Lachit Borphukan diolch i Sinha.

Mae Brwydr Saraighat yn cael ei choffau'n flynyddol yn Assam ar 24 Tachwedd fel Lachit Divas (goleu. Diwrnod Lachit) i anrhydeddu arwriaeth Lachit Borphukan.

1000 o Eiriau Traethawd Ar Lachit Borphukan Yn Saesonaeg

Penododd Ahom King Prataap Singha Lachit Borphukan yn Brif Gomander byddin Ahom o dan y Borbarua cyntaf, Momai Tamuli, i arwain Assam uchaf yn ystod yr 17eg ganrif. Dysgwyd athroniaeth, celfyddydau, a sgiliau milwrol i Lachit ifanc fel yr oedd arfer yng nghymdeithas Ahom.

Ystyriodd Ahom King ef ar gyfer swydd Soladhara Barua (cludwr sgarff) o ganlyniad i'w waith ymroddedig a'i ymroddiad. Byddai prif ysgrifennydd yn cyfateb yn fodern i'r swydd honno. Yn raddol, penododd Ahom y brenin Chakradhwaj Singha Lachit i swyddi mawr eraill megis Uwcharolygydd Stablau'r Ceffylau Brenhinol (Ghora Barua) ac Uwcharolygydd Gwarchodlu'r Aelwydydd Brenhinol.

Mewn ymateb i astudrwydd Lachit, dyrchafodd y Brenin Chakradhwaj Singha ef i reng Borphukhan. Fel un o'r pum patra mantra (cynghorwyr) yn system lywodraethu Ahom, roedd gan Borphukan bwerau gweithredol a barnwrol.

Roedd yn un o ymerodraethau mwyaf y byd ar y pryd ac yn rheoli rhan fawr o India yn ystod y cyfnod dan sylw. Yn y gorffennol, ystyriwyd ei bod yn amhosibl ac yn afresymol meddwl y gallai byddin mor gryf gael ei threchu. Mae'r gwrthwyneb wedi'i brofi gan arwyr fel Shivaji, Raja Chhatrasal, Banda Bahadur, a Lachit Borphukan.

Hyd yn oed pan oedd Ymerodraeth Mughal ar ei anterth, ni chyffyrddwyd rhanbarth Assam a Gogledd-Ddwyrain heddiw ganddynt. Ers amser Muhammad Ghori, llwyddodd Ahoms i wrthyrru mwy na dau ar bymtheg o oresgyniadau o'u mamwlad. Roedd hwn yn anghysondeb yr oedd yr ymerawdwr mwyaf barbaraidd Aurangzeb eisiau ei newid. O ganlyniad, gwnaed ymdrechion dro ar ôl tro i gipio Assam.

Mewn ymgais i gymryd mwy o diriogaeth yn Assam, cipiodd y Mughals Guwahati yn ystod cyfnod byr pan oedd teyrnas Ahom yn wynebu anghytgord mewnol. Gorchfygiad a rwystrodd eu breuddwydion o gipio Assam rhag dod yn wir.

Guwahati oedd lleoliad brwydr Saraighat. Dewiswyd Lachit Borphukhan yn Brif Gomander teyrnas Ahom oherwydd ei enw da fel strategydd arbenigol. Mewn brwydr doedd ganddyn nhw bron ddim gobaith o ennill, defnyddiodd byddin Ahom dan arweiniad Lachit Borphukan dactegau fel rhyfela gerila a dewisiadau tir clyfar i sicrhau buddugoliaeth. Dyma sut mae'r frwydr enwog yn cael ei hamlinellu yn y darn hwn:

Roedd nentydd yn llifo ynysu'r Mughals oherwydd llaid a llithriadau llaid. Yr oedd mantais i'r Ahoms. Roedd y tir a'r hinsawdd yn fwy cyfarwydd iddyn nhw. Dioddefodd Mughals golledion trwm oherwydd eu rhyfela gerila helaeth. Galwodd Ram Singh y gweithrediadau hyn yn “faterion lladron” ac roedd yn ddirmygus iawn ohonynt. Cyhoeddwyd gornest rhyngddo a Lachit Barphukan. Roedd y llwgrwobr hefyd yn werth tri lakh i Lachit, a oedd i fod i gefnu ar amddiffynfeydd Guwahati yn gyfnewid am y llwgrwobr. Ei symudiad nesaf oedd defnyddio ruse.

Roedd llythyrau wedi'u cyfeirio at Lachit yn cael eu cadw yng ngwersyll Ahom gyda saethau ynghlwm wrtho. O ganlyniad i'w daliad o un lakh, anogwyd Lachit i adael Guwahati cyn gynted â phosibl. Holwyd teyrngarwch Lachit Barphukan gan yr Ahom King yn Gargaon ar ôl derbyn y llythyr. Argyhoeddodd y Prif Weinidog y Brenin bod y Cadlywydd Mughal yn chwarae tric arno ac ni ddylai amau ​​teyrngarwch Lachit.

Fodd bynnag, mynnodd y Brenin i Lachit ymgysylltu â'r Mughals ar dir agored a dod allan o'i amddiffynfeydd. Gorfodwyd Lachit i ddilyn gorchymyn y Brenin er gwaethaf ei wrthwynebiad i symudiad hunanladdol o'r fath. Gan fanteisio ar yr ardal agored, ymosododd ar fyddin Mughal o wastadeddau Allaboi. Roedd y frwydr wedi cyrraedd ei phedwerydd cyfnod.

Cipiodd yr Ahoms Mir Nawab ar ôl rhywfaint o lwyddiant cychwynnol ond yna ymosodwyd arnynt gan Ram Singh a'i uned wyr meirch gyfan.

Gofynnodd y meddygon i Lachit beidio â mynd allan ar faes y gad ar gam hollbwysig yn y frwydr. Roedd hyn oherwydd ei fod yn sâl iawn. Wrth i fyddin Mughal symud ymlaen ac iechyd Lachit yn gwaethygu, roedd morâl byddin Ahom yn dirywio. Yn y diwedd, sylweddolodd Lachit fod ei iechyd yn llai arwyddocaol na'i ddyletswydd i amddiffyn ei bobl. Yn ôl y cofnod, dywedodd:

Yng nghanol goresgyniad yn erbyn fy ngwlad a'm byddin yn ymladd ac yn aberthu ei bywydau, sut y gallaf orffwys fy nghorff oherwydd fy mod yn sâl? Mae fy ngwlad mewn trafferth. Sut alla i feddwl am fynd adref at fy ngwraig a fy mhlant?”

Gofynnodd y Borphukhan dewr am ddod â saith cwch wedi'u llwytho â bwâu a saethau ato oherwydd ei fod yn gwybod y byddai ymladd ar dir yn anodd iddo. O'r afon, paratôdd ar gyfer rhyfel ac ymosododd.

Cyhuddodd rhyfelwyr Ahom fyddin Mughal a ysbrydolwyd gan ddewrder Lachit, ac ymosodwyd yn sydyn ar fyddin Mughal o lan yr afon. Cyn dyfodiad y fyddin, roedd Lachit wedi adeiladu llinell o amddiffynfeydd y tu ôl iddynt, fel y gallent encilio pe bai'n cael ei orfodi. Wedi drysu a dan warchae, enciliodd byddin Mughal ar ôl dioddef anafiadau enfawr.

Ar ôl y rhyfel, bu farw Lachit Borphukan. Er gwaethaf ymosodiadau creulon y gormeswyr Islamaidd, mae diwylliant Assam yn parhau'n gyfan hyd heddiw. Mae ein gwareiddiad wedi goroesi pob math o ymosodiad oherwydd calonnau dewr fel Lachit Borphukhan a Shivaji yn ystod dyddiau tywyll gormes Aurangzeb.

Yn Assam hefyd, nid yw’r trysordy godidog hwn o ddewrder wedi’i anrhydeddu’n briodol, fel yn achos Sankardev. Fel Shivaji a Banda Bahadur, dylai enw Lachit Borphukhan gael ei ddysgu ym mhob cartref Indiaidd yn ôl Sitaram Goel.

Casgliad

Mae gwladgarwch, dewrder, dyledusrwydd, a phenderfyniad Lachit yn gynhenid ​​yn hanes Assam. Yn wyneb gwrthwynebiad byddin nerthol Moghul, llwyddodd Lachit hefyd i adfer a chynnal rhyddid ei wlad a'i bobl. Gellir priodoli gwladgarwch Asameg i Lachit Barphukan.

3 feddwl ar “Traethawd 300, 500, a 1000 o eiriau ar Lachit Borphukan Yn Saesneg”

 1. Ni all hanes Asameg fod yn gyflawn heb yr enw Lachit Borphukan. Fel rhyfelwr rhyfelwyr, mae ganddo le arbennig mewn hanes. Anfonodd Mughal Ymerawdwr Aurangazeb Mughals i gipio Assam yn 1671 a threchodd hwy ym mrwydr Saraighat. Bu bron i Assam gael ei ddal gan y Mughals, ond rhwystrodd Capteniaeth y Rhyfelwyr hwy i wneud hynny.

  Mae hanesion am ddewrder ym mhob gwladwriaeth neu gymuned. Yn hanes Assam, roedd gan y wladwriaeth hefyd Brif Gomander Dewr. Y diwrnod cyn y frwydr, cododd ffin sylweddol o dywod a phridd i rwystro'r ffyrdd. Roedd hyn fel y gallai'r Mughals gael eu gorfodi i orymdeithio trwy ddyfrffyrdd yr afon Brahmaputra. O ganlyniad i'w galluoedd ymladd llyngesol rhagorol.

  Er mwyn cwblhau'r swydd o fewn un noson, rhoddodd Borphukan y dasg i'w Ewythr Mamol. Er hyn, esgeulusodd ei ewythr rywfodd ei ddyledswyddau. Ar ôl y digwyddiad hwn, daeth Lachit yn arwr cenedlaethol Assam ar ôl dienyddio ei ewythr â chleddyf a dweud, "Dexot koi Mumbai Dangor Nohoi". (Nid yw fy ewythr yn fwy gwerthfawr na fy ngwlad fy hun).

  Ar ben hynny, dioddefodd o ymosodiadau twymyn difrifol yn ystod y frwydr olaf. Wrth iddo orwedd ar y gwely, roedd yn gorffwys. Yn wyneb iechyd gwael Lachit, dywedodd rhai milwyr eu bod wedi colli hyder ynddo. Ei amcan oedd cadw angerdd y milwyr yn fyw. Llwyddodd ei frwydr wladgarol yn yr 17eg ganrif i arbed Assam rhag cael ei ddal gan y Mughals pan orchmynnodd ei gyd-ddyn i osod ei wely ar y cwch. O ganlyniad i'w afiechyd, bu farw yn fuan wedi i'r frwydr ddod i ben.

  Felly, Ef yw ein harweinydd goruchaf ac nid oes “pam”. Yn yr un modd, Senapati Lachit Borphukan a Chattrapati Shivaji yn Maharashtra.

  ateb

Leave a Comment