Diwrnod y Chwiorydd [Diweddarwyd 2023 Dymuniadau, Negeseuon, A Dyfyniadau]

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd Gan guidetoexam

Cyflwyniad:

Mae Sister's Day yn ddiwrnod arbennig sy'n ymroddedig i ddathlu cariad a chyfeillgarwch rhwng chwiorydd. Mae'n ddiwrnod o werthfawrogiad ac edmygedd o gwlwm unigryw chwaer. Mae Sul y Chwiorydd yn achlysur priodol i fynegi eich cariad a'ch gwerthfawrogiad i'ch chwaer. Mae yna lawer o ffyrdd i ddathlu'r diwrnod arbennig hwn, megis anfon dyfyniadau, dymuniadau a negeseuon dydd y chwaer twymgalon.

Mae Sul y Chwiorydd yn gyfle goleuedig i fynegi eich cariad a'ch gwerthfawrogiad o'ch chwaer. P'un a ydych yn anfon dyfyniadau dydd chwaer, dymuniadau, neu negeseuon, bydd eich chwaer yn gwerthfawrogi eich geiriau caredig a theimlad.

Dyfyniadau Dydd Chwaer

Mae dyfyniad dydd chwaer yn ffordd wych o ddangos i'ch chwaer faint mae hi'n ei olygu i chi. Dyma rai o ddyfyniadau gorau Sul y Chwiorydd:

 • “Mae chwaer yn dipyn bach o blentyndod na ellir byth ei golli.” — Marion C. Garretty
 • “Rhodd i’r galon yw chwaer, ffrind i’r ysbryd, edau aur i ystyr bywyd.” —Isadora James
 • “Mae chwiorydd yn flodau gwahanol o’r un ardd.” - Anhysbys
 • “Mae chwaer yn ddrych i chi ac yn groes i chi.” —Elizabeth Fishel
 • “Mae chwaeroliaeth yn bwerus.” – Robin Morgan
 • “Mae chwaer yn dipyn bach o blentyndod na ellir byth ei golli.” — Marion C. Garretty
 • “Mae cael chwaer fel cael ffrind gorau allwch chi ddim cael gwared arno. Rydych chi'n gwybod beth bynnag rydych chi'n ei wneud, fe fyddan nhw yno o hyd.” - Amy Li
 • “Mae chwiorydd yn flodau gwahanol o’r un ardd.” - Anhysbys
 • “Rhodd i'r galon yw chwaer, ffrind i'r ysbryd, edau aur i ystyr bywyd.” —Isadora James
 • “Efallai y bydd chwiorydd yn eich gyrru'n wallgof, yn mynd i mewn i'ch pethau, ac yn eich cythruddo. Fodd bynnag, os bydd unrhyw un arall yn meiddio dweud hynny, bydd chwaer yn eich amddiffyn i'r farwolaeth.”
 • “Chwiorydd yn gwneud y drwg amseroedd da a’r amseroedd da bythgofiadwy.” - Anhysbys
 • “Chwaer. Hi yw eich drych, yn disgleirio yn ôl arnoch chi gyda byd o bosibiliadau. Hi yw eich tyst, sy'n eich gweld ar eich gwaethaf a'ch gorau ac yn eich caru beth bynnag. Hi yw eich partner mewn trosedd, eich cydymaith ganol nos, rhywun sy'n gwybod pryd rydych chi'n gwenu, hyd yn oed yn y tywyllwch. Hi yw eich athro, eich atwrnai amddiffyn, eich asiant personol i'r wasg, a hyd yn oed eich crebachu. Rhai dyddiau, hi yw’r rheswm yr hoffech chi fod yn unig blentyn.” — Barbara Alpert
 • “Mae chwiorydd fel sêr. Efallai na fyddwch chi bob amser yn eu gweld, ond rydych chi'n gwybod eu bod nhw yno." - Anhysbys
 • “Mae chwaer yn dipyn bach o blentyndod na ellir byth ei golli.” - Anhysbys
 • “Efallai y bydd chwiorydd yn eich gyrru'n wallgof, yn mynd i mewn i'ch pethau, ac yn eich cythruddo. Fodd bynnag, os bydd unrhyw un arall yn meiddio dweud hynny, bydd chwaer yn eich amddiffyn i'r farwolaeth.” - Anhysbys
 • “Mae chwaer yn dipyn bach o blentyndod na ellir byth ei golli.” - Anhysbys
 • “Rhodd i'r galon yw chwaer, ffrind i'r ysbryd, edau aur i ystyr bywyd.” —Isadora James
 • “Mae chwiorydd yn flodau gwahanol o’r un ardd.” - Anhysbys
 • “Efallai y bydd chwiorydd yn eich gyrru'n wallgof, yn mynd i mewn i'ch pethau, ac yn eich cythruddo. Fodd bynnag, os bydd unrhyw un arall yn meiddio dweud hynny, bydd chwaer yn eich amddiffyn i'r farwolaeth.”
 • “Chwiorydd yn gwneud y drwg amseroedd da a’r amseroedd da bythgofiadwy.” - Anhysbys
 • “Mae chwaer yn dipyn bach o blentyndod na ellir byth ei golli.” - Anhysbys
 • “Mae chwaer yn ddrych i chi ac yn groes i chi.” —Elizabeth Fishel
 • “Mae chwaeroliaeth yn bwerus.” – Robin Morgan
 • “Mae chwaer yn dipyn bach o blentyndod na ellir byth ei golli.” — Marion C. Garretty
 • “Mae cael chwaer fel cael ffrind gorau allwch chi ddim cael gwared arno. Rydych chi'n gwybod beth bynnag rydych chi'n ei wneud, fe fyddan nhw yno o hyd.” - Amy Li
 • “Mae chwiorydd yn flodau gwahanol o’r un ardd.”
 • “Rhodd i'r galon yw chwaer, ffrind i'r ysbryd, edau aur i ystyr bywyd.” —Isadora James
 • “Efallai y bydd chwiorydd yn eich gyrru'n wallgof, yn mynd i mewn i'ch pethau, ac yn eich cythruddo. Fodd bynnag, os bydd unrhyw un arall yn meiddio dweud hynny, bydd chwaer yn eich amddiffyn i'r farwolaeth.” - Anhysbys
 • “Chwiorydd yn gwneud y drwg amseroedd da a’r amseroedd da bythgofiadwy.” - Anhysbys
 • “Chwaer, does dim gwell ffrind na chwaer. A does dim gwell chwaer na ti.” - Anhysbys
 • “Mae chwaer yn dipyn bach o blentyndod na ellir byth ei golli.”
 • “Rhodd i'r galon yw chwaer, ffrind i'r ysbryd, edau aur i ystyr bywyd.” —Isadora James
 • “Mae chwiorydd yn flodau gwahanol o’r un ardd.” - Anhysbys.

Dymuniadau Dydd y Chwiorydd 2023

Mae dymuniadau Sul y Chwaer yn ffordd arall o ddangos i'ch chwaer faint mae hi'n ei olygu i chi. Gall y dymuniadau hyn fod yn ddiffuant ac ystyrlon, neu'n ddoniol ac yn ysgafn. Dyma rai o ddymuniadau Sul y Chwiorydd mwyaf cofiadwy:

 • “I’r chwaer orau yn y byd, gobeithio bod eich diwrnod mor arbennig â chi!”
 • “Dydd y Chwiorydd Hapus! Rydw i mor ffodus i gael chi yn fy mywyd.”
 • “Nid dim ond fy chwaer ydych chi, chi yw fy ffrind gorau. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “I fy chwaer anhygoel, diolch am fod yno i mi bob amser. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Mae chwiorydd fel sêr, yn goleuo ein bywydau gyda chariad a chwerthin. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Gan ddymuno Dydd Chwiorydd Hapus i'r chwaer felysaf! Diolch am wneud fy nyddiau'n fwy disglair.”
 • “Ar y diwrnod arbennig hwn, rwy’n caru ein bond fel chwiorydd. Ti yw fy ffrind am byth. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Mae cael chwaer fel ti yn gwneud bywyd yn fwy prydferth. Anfon cariad a dymuniadau cynnes ar Ddydd y Chwiorydd!”
 • “I fy chwaer, fy nghyfrinachol, fy mhartner mewn trosedd – Dydd Chwaer Hapus!”
 • “Chwiorydd yw’r gorau cynghreiriaid in mae hyn yn wallgof taith bywyd. Dydd Chwaer Hapus!"
 • “Llongyfarchiadau i'r amseroedd hwyliog rydyn ni wedi'u rhannu a'r atgofion di-ri sydd eto i'w gwneud. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Chwaer, mae gennych chi le arbennig yn fy nghalon. Dathlwch eich cariad a’ch presenoldeb ar Ddydd y Chwiorydd!”
 • “I fy chwaer, fy hwyl am byth, diolch am gredu ynof bob amser. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Gan ddymuno diwrnod llawn llawenydd a hapusrwydd ichi, chwaer annwyl. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Mae tyfu i fyny gyda chi fel fy chwaer wedi bod yn fendith fwyaf. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Diolch am fod yn gefnogaeth gyson i mi a ffynhonnell cryfder. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Efallai y bydd chwiorydd yn ymladd ac yn anghytuno, ond mae'r cariad a'r cwlwm rhyngom yn anorfod. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “I fy chwaer, yr un sy'n fy neall i fel neb arall – Dydd Chwaer Hapus!”
 • “Mae chwaer yn ffrind am oes. Diolch am fod yn ffrind am byth i mi. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Nid dim ond fy chwaer ydych chi ond fy ffrind gorau hefyd. Dydd Chwiorydd Hapus i'r person mwyaf anhygoel yn fy mywyd!”
 • “Ar y diwrnod arbennig hwn, rwyf am fynegi fy niolch am eich cariad, gofal a chwaeroliaeth. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Mae chwiorydd yn gyfuniad perffaith o deulu a chyfeillgarwch. Sul y Chwiorydd Hapus i'm cyfuniad hyfryd!”
 • “I fy chwaer, fy mhartner mewn direidi, a’m cyfaill agosaf: Happy Sister’s Day!”
 • “Chwiorydd yw’r math gorau o gefnogaeth system. Diolch am gael fy nghefn bob amser. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Dyma i’r cwlwm rydyn ni’n ei rannu fel chwiorydd, sydd ond yn cryfhau gydag amser. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Mae chwiorydd fel sêr yn awyr y nos, bob amser yn disgleirio'n llachar. Gan ddymuno Diwrnod Chwiorydd Hapus i chi yn llawn cariad a chynhesrwydd!”
 • “I fy chwaer am byth, diolch am fod yn ysgwydd i bwyso arno. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Mae cael chwaer fel chi yn gwneud bywyd yn hynod. Dydd Chwaer Hapus i'r chwaer fwyaf anhygoel!"
 • “I fy chwaer, fy nghyffridog, a fy mhartner mewn trosedd, rwy'n ddiolchgar am y cwlwm rydyn ni'n ei rannu. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Chwaer, nid brawd neu chwaer yn unig ydych chi ond hefyd yn ffynhonnell ysbrydoliaeth. Gan ddymuno Diwrnod Chwiorydd Hapus i chi yn llawn cariad a hapusrwydd!”
 • “Ar y diwrnod arbennig hwn, rwy’n anfon fy nymuniadau cynhesaf at y chwaer sydd bob amser wedi bod yn biler cryfder i mi. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Chwiorydd cael ffordd o wneud bywyd yn fwy hudol. Dydd Chwiorydd Hapus i fy chwaer hudolus!”
 • “I fy chwaer, fy ffrind gorau, a fy system gefnogaeth am byth – Dydd Chwaer Hapus! Rwy'n dy garu di."

Negeseuon Sul y Chwiorydd 2023

Mae negeseuon Sister Day yn ffordd wych o fynegi eich cariad a'ch gwerthfawrogiad i'ch chwaer. Gall y negeseuon hyn fod yn fyr ac yn felys, neu gallant fod yn hir ac yn galonnog. Dyma rai o negeseuon gorau Sul y Chwiorydd:

 • “Chi yw'r gorau chwaer y gallai unrhyw un byth obeithio amdani. Diolch am fod yn fy mywyd.”
 • “Waeth pa mor bell oddi wrth ein gilydd, fe fyddwch chi bob amser yn chwaer i mi ac yn ffrind gorau i mi.”
 • “Dydd y Chwiorydd Hapus! Rydw i mor ddiolchgar am yr holl atgofion gwych rydyn ni wedi'u rhannu.”
 • “I fy anwylaf chwaer, ti yw fy ffrind gorau a chyfrinachol am byth. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Mae cael chwaer fel chi yn fendith rydw i’n ddiolchgar amdani am byth. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Nid dim ond fy chwaer ydych chi, ond hefyd fy mhartner mewn trosedd. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Trwy drwchus a thenau, rydych chi wedi bod yno i mi erioed. Dydd Chwaer Hapus i fy roc!”
 • “Mae chwiorydd fel sêr yn yr awyr, bob amser yn disgleirio'n llachar. Dydd Chwiorydd Hapus i seren ddisglair fy mywyd!”
 • “Diolch am fy neall bob amser ac am fy ngharu i yn ddiamod. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Waeth faint o amser sy’n mynd heibio, bydd ein cwlwm fel chwiorydd bob amser yn parhau’n gryf. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Mae cael chwaer fel chi yn gwneud bywyd mwy prydferth. Dydd Chwiorydd Hapus i'm cydymaith am byth!”
 • “Mae chwiorydd yn rhannu cwlwm arbennig na all geiriau ei ddisgrifio. Hapus Chwaer Dydd i fy mhartner mewn drygioni!”
 • “Nid dim ond fy chwaer ydych chi, ond fy ffrind gorau integredig. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Drwy’r holl hwyliau a’r anfanteision, mae ein chwaeroliaeth yn parhau i fod yn un na ellir ei thorri. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “I’r chwaer sy’n gwybod fy nghyfrinachau i gyd ac sy’n dal yn fy ngharu i, Dydd Chwaer Hapus!”
 • “Mae chwiorydd yn gyfuniad perffaith o ffrind a brawd neu chwaer. Dydd Chwaer Hapus i'm cyfuniad perffaith!" “Mae tyfu i fyny gyda chi wedi bod yn gorau antur. Dydd Chwaer Hapus i fy mhartner mewn trosedd!”
 • “Chwiorydd yw'r rhai sy'n gwneud y cyfan yn felysach atgofion mewn bywyd. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “I’r chwaer sy’n gwneud pob eiliad yn fwy disglair, Dydd Chwiorydd Hapus!”
 • “Ti yw fy chwaer a fy hwyl am byth. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Chwiorydd yw'r rhai sy'n deall chi heb eiriau. Dydd Chwiorydd Hapus i fy chwaer enaid!”
 • “I’r chwaer sydd bob amser yn rhoi help llaw, Dydd Chwiorydd Hapus!”
 • “Efallai nad yw chwiorydd bob amser yn cytuno, ond mae eu cariad a'u cwlwm yn anorfod. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Nid dim ond fy chwaer ydych chi, ond hefyd fy model rôl. Dydd Chwaer Hapus i'r un dwi'n ei edmygu!"
 • “Waeth beth yw'r pellter, mae ein chwaeroliaeth yn parhau'n gryf. Dydd Chwaer Hapus i fy mhartner pellter hir mewn trosedd!”
 • “Chwiorydd yw'r rhai sy'n gwybod dy wir hunan ac yn dy garu beth bynnag. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Diolch am fod yn chwaer i mi ac yn ffrind gorau i mi. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Mae bywyd yn well gyda chwaer wrth eich ochr. Sul y Chwiorydd hapus i fy hanner gwell!”
 • “Chwiorydd yn debyg i anrheg werthfawr Rwy'n caru bob dydd. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “I’r chwaer sy’n dod â chwerthin a llawenydd diddiwedd i mewn i fy mywyd, Dydd Chwaer Hapus!
 • “Chwiorydd yw'r rhai sy'n gwneud bob dydd arbennig. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Diolch am fod yn chwaer i mi a'm byth system cymorth. Dydd Chwiorydd Hapus!"
 • “Chwiorydd yw'r rhai sy'n gwneud taith bywyd yn fwy ystyrlon. Dydd Chwiorydd Hapus!"

Casgliad

Cynhelir Diwrnod Cyfeillgarwch bob blwyddyn i anrhydeddu'r cwlwm arbennig rhwng ffrindiau. Cyfeillion yw'r ail gartref lle mae pawb yn teimlo'n ddiogel ac i gydnabod eu pwysigrwydd yn ein bywydau, mae diwrnod cyfeillgarwch yn cael ei arsylwi. Mae fel arfer yn digwydd ar ddydd Sul cyntaf mis Awst bob blwyddyn. Gan ei fod yn disgyn ar ddydd Sul, mae'n dod yn hawdd i bawb ddathlu'r diwrnod hwn gyda llawenydd a'i wneud yn gofiadwy.

Dethlir y diwrnod hwn i gofio am y trysor sydd gennym yn ein ffrindiau sydd wedi sefyll gyda ni yn nhew a thenau bywyd. Gall ystum bach wneud rhywfaint o newid ym mywyd rhywun a gellir profi'r newid hwn os ydym yn ei wneud yn un cofiadwy trwy fwynhau'r diwrnod hwn gyda'n ffrindiau. Dethlir Diwrnod Cyfeillgarwch gyda'r nod o ddod â chlymiad cryf o ymddiriedaeth i'n gilydd.

Leave a Comment