100, 150, 300, 400 ja 500 sõna essee heade kommete kohta inglise keeles

Autori foto
Kirjutas eksami juhend

Sissejuhatus

Me saame parema elustiili, näidates üles sobivaid kombeid. Meie pered, koolid ja ühiskond õpetavad meile kombeid. Seda saab õppida igal pool. Kõikjal on mugav koht selle õppimiseks. Austavad kombed peaksid olema meie igapäevaelu osa. Kui suudame seda teha, on võimalik saada parem elu.

100 sõna essee heade kommete kohta inglise keeles

Inimese käitumist saab hinnata tema kommete järgi. Tavamõistet mõistetakse üldiselt viisaka ja teiste suhtes austava suhtumisena. Demokraatlikus ühiskonnas elamise ülimalt oluline aspekt on hea käitumine, hea harjumus ja kõigile meeldimine.

Elus edu saavutamiseks on oluline omada õigeid kombeid. Meie armastuse ja headuse tee on alati sillutatud heade kommetega. Me saame sõbruneda kommete abil ja need aitavad meil saada suureks meheks. Ausus, tõepärasus, lojaalsus ja siirus on omadused, mida me õpime sobivatest kommetest.

Vooruslikku inimest iseloomustab viisakus. Me õpime kombeid juba noorelt. Oma koolides õpime positiivseid harjumusi esimest korda elus oma vanematelt. Populaarsuse ja edu saavutavad üldiselt inimesed, kes on alandlikud, õrnad ja ettevaatlikud.

150 sõna essee heade kommete kohta inglise keeles

Viisakus ja viisakus on nende suhete aluseks. Tõeline härrasmees on see, kellel on see omadus. Head kombed näitavad rafineeritust ja kultuursust. Meie igapäevaelu rikastavad kombed. On hädavajalik, et suhtleksime sotsiaalses suhtluses vabalt ja õiglaselt, õiglaselt ja erapooletult. Teistega tuleb käituda viisakalt ja omakasupüüdmatult.

Iga ühiskond hindab kõrgelt lugupeetud kombeid. Tal on väga lihtne teistele head muljet jätta. Inimene, kes on halvasti kommerts, seevastu teeb oma perele ja endale halba nime. Teistega heade suhete hoidmine sõltub sobivatest kommetest, mis võib olla väga väärtuslik vara.

Mehe õrnad kombed ei riiva kunagi teiste tundeid. Vana kaasreisija õpib heade kommete väärtust siis, kui noormees talle istet pakub.

Hoolimata asjaolust, et võiksime olla piisavalt viisakad, et öelda namaskar või aitäh, me seda ei tee. See on kohutav. Heade kommete kasvatamine algab kodust, nagu ka heategevusega.

300 sõna essee heade kommete kohta inglise keeles

Heade kommete olemasolu on äärmiselt väärtuslik. Viisakust ja kombeid tuleks õpetada varakult. Häid kombeid õpetavad meile kodus vanemad ja neid arendavad edasi meie õpetajad koolis. See on hea eeskuju nooremale õele-vennale või sõbrale, kui näitame üles head käitumist. Lisaks sõnadele "aitäh", "palun", "vabandust" ja "vabandust" hõlmab heas kombes olemine ka terve rida muid tundeid.

Selles on palju enamat. Iga inimest meie ümber, sealhulgas meie vanemaid, tuleks austada. Peaksime austama kõiki, olenemata nende vanusest, rahvusest või isegi sellest, mida nad kasutavad. Lisaks aususele ja siirusele peaksime püüdlema ka tipptaseme poole. Viisakuse tähtsust ei saa üle tähtsustada. Meie arvamus tuleb alati viisakalt väljendada ja me ei tohiks kunagi teisi kahjustada.

Oluline on hinnata ja tunnustada oma õdesid-vendi ja sõpru, kui nad teevad midagi hästi. Kui aga midagi läheb valesti, peame võtma vastutuse. Teiste mitte süüdistamise tähtsust ei saa ülehinnata.

Väikestes tegudes on palju jõudu. Kellegi koormaga abistamine, uste avamine ja abivajajate abistamiseks peatumine on kõik head asjad. Kedagi rääkimise ajal katkestada on samuti halb mõte. Teel kellegagi kohtudes või temast möödudes on viisakas teda tervitada.

Meie iseloomu kujundamiseks on oluline arendada häid kombeid juba noorelt. Meie viisakuse tulemusena paistame kindlasti silma. Elus pole vahet, kui edukas või sarmikas sa oled, kui sa ei ole hea kommetega.

400 sõna essee heade kommete kohta inglise keeles

Inimelu on ilma kommeteta poolik. Sotsiaalset käitumist reguleerivad ühiskonnas tervikuna teatud reeglid ja regulatsioonid.

Ühiskond ise määrab kombed. Ühiskond rõhutab meile häid kombeid ja halbu kombeid. Sel põhjusel võib häid kombeid määratleda kui käitumist, mis ühiskonnale meeldib ja mida eelistab terviku kollektiivse hüvanguks. Meie ühiskond määratleb eeldatava sotsiaalse käitumise selle kultuuri alusel, milles me elame. Iga ühiskonna liikmed õpivad ja jagavad kultuuri kogu oma elu jooksul.

Meie ühiskond õpetab meile häid kombeid kui häid harjumusi. Me ei saa ilma nendeta elada. Selleks, et õigesti käituda, juhindume neist. Hea iseloomu saamiseks peavad olema head kombed. Nendes peegeldub meeste taust ja isiksused. Need, kes on hästi käitunud, on lugupidavad, armastavad, abivalmid ja hoolitsevad kõigi eest, kes neid ümbritsevad.

Võrdsed õigused, õiglus ja vabadus teeksid talle muret. Seetõttu austatakse teda ja koheldakse teda väärikalt kõikjal, kuhu ta läheb. Erinevalt halbadest kommetest, mida peetakse lugupidamatuks ja alandavaks. Inimestele meeldivad ja hindavad häid kombeid halbade kommete asemel, seega eelistatakse häid kombeid.

Head kombed on meie elus väga olulised. Rahvad, kellel on head kombed, on väga arenenud ja arenevad. See on tänapäeval paljude arenenud riikide edu ainus saladus. Head kombed õpetavad meid olema tõesed, lojaalsed, pühendunud ja oma eesmärkide suhtes kirglikud.

See, kuidas me siin maailmas hakkama saame ja teistest üle oleme, on suuresti tänu neile. Ausus, pühendumus, alandlikkus, lojaalsus ja tõepärasus on omadused, mis viivad edu ja kasvuni.

Heade kommete arendamine nõuab aja jooksul järk-järgulist pingutust. Inimloomuse tõttu kulub nende täielikuks imendumiseks inimesesse aega. Heade kommete tähtsust meie elus ei saa ülehinnata.

Selleks, et nende lapsed õpiksid häid kombeid, peavad vanemad võtma vastutuse ja käituma vastavalt. Sõprade ja heasoovijate seltskond, aga ka heade kommete õppimine kodus ja koolis võivad aidata lastel häid kombeid õppida. Elul ilma heade kommeteta pole mõtet ega eesmärki, seega on need elu väga väärtuslikud elemendid.

500 sõna essee heade kommete kohta inglise keeles

Elus edu saavutamiseks õpime lapsepõlves häid kombeid. Esiteks õpivad lapsed seda oma vanematelt ja püüavad neid jäljendada. Selleks, et vanemad oleksid oma lastele parimad eeskujud, peaksid nad nende ees õigesti käituma, õpetama neile õigeid kombeid ja julgustama neid kaks korda hambaid pesema, tervitama, järgima korralikku hügieeni ja rääkima vanematega lugupidavalt. . Lapsed, keda õpetatakse algusest peale, suudavad kasvades käitumist paremini töödelda, kui neile seda algusest peale õpetatakse.

Õpetajaid tuleb austada ja õpilased peaksid oma sõpradega suhtlema. Nende kohustus on järgida juhiseid, mida nende õpetajad neile annavad. See parandab nende klassikaaslaste suhete kvaliteeti ja aitab neil jätta endast hea mulje.

Sujuva töövoo hoidmine ja negatiivse tagasiside vältimine on töökohal ülioluline. Tervisliku töökeskkonna edendamiseks austage oma töökaaslasi ja teist kõrgemal kohal olevaid inimesi. Inimestel on lihtsam vestelda kellegagi, kes näitab avalikult häid kombeid ja etiketti. Heade kommete olemasolu töökohal loob mugavuse õhkkonna nii tööandjale kui ka töötajatele. Selle tulemusel on töövoo tõhustamine ja töö kvaliteedi parandamine maksimaalne.

Häid kombeid on instituudis võimatu õppida. Suureks kasvamine on enamasti iseõppimisprotsess, mille käigus jälgitakse teisi ja õpitakse nende kogemustest. Kasvamise käigus puutume kokku paljude inimeste ja olukordadega, mis jätavad meie ajju püsiva mulje ning isegi võõrad ja väikesed lapsed õpetavad meile häid kombeid.

Hästi kasvatatud inimesed naudivad palju eeliseid. Selle tulemusena on maailm elamiseks parem koht. Seda kasutades säilib kodus tervislik õhkkond. See hõlbustab lemmikõpilaseks ja õpetajate lemmikklassikaaslaseks saamist. Saab anda endast parima, et saada unistuste töötajaks või tööandjaks, kes motiveerib teisi ja teeb töötamise professionaalses sektoris lõbusaks. Seda siis, kui nad annavad endast parima.

Inimese välimusel pole mingit pistmist heade kommete ja etiketiga. Selles kasvavas maailmas on hea kommetega inimesed õnnistuseks. Nad muudavad elu lihtsamaks ja õnnelikumaks, kuna nad jätkavad teiste motiveerimist ja positiivsuse levitamist. Peame otsima endas ja välismaailmas, et õppida uusi kombeid ja muuta maailm õnnelikuks paigaks.

Järeldus

Head kombed ja etikett ei sõltu inimese kvalifikatsioonist, välimusest ega välimusest. Oleneb inimesest, kuidas/räägib ja tegutseb. Ühiskonnas saavad heade kommetega inimesed olulise positsiooni, kuna nad erinevad teistest. See teeb neist härrasmehed igal pool.

Erinevalt usaldusväärsest mehest ei saa inimene, kellel need omadused puuduvad, asendada hästi kvalifitseeritud inimest. Elab selleks, et leida hea kommetega inimesi. Teiste motiveerimine ja teistele positiivse mulje jätmine muudab kõigi elu lihtsamaks ja õnnelikumaks.

Edukaks ja auväärseks eluks peavad meil olema head kombed. Lapsed peaksid õppima viisakaid kombeid juba väikesest peale.

Jäta kommentaar