20 rida, 100, 150, 200, 300, 400 ja 500 sõna essee Srinivasa Ramanujani kohta inglise ja hindi keeles

Autori foto
Kirjutas eksami juhend

100-sõnaline essee Srinivasa Ramanujani kohta inglise keeles

Srinivasa Ramanujan oli suurepärane India matemaatik, kes andis olulise panuse matemaatika valdkonda. Ta sündis 1887. aastal väikeses India külas ja näitas varakult matemaatikat. Vaatamata piiratud formaalsele haridusele tegi ta arvuteoorias murrangulisi avastusi ja jätkas kogu oma lühikese elu jooksul matemaatikaprobleemide kallal töötamist. Ramanujani tööl on olnud matemaatika valdkonnale püsiv mõju ning seda uuritakse ja imetletakse tänapäevalgi. Teda peetakse üheks ajaloo suurimaks matemaatikuks ja tema pärand elab edasi paljude matemaatikute kaudu, kes on tema tööst inspireeritud.

200 sõnaline essee Srinivasa Ramanujani kohta inglise keeles

Märkimisväärne panus matemaatika valdkonda 20. sajandi alguses. Paljud peavad teda ajaloo üheks suurimaks matemaatikuks, hoolimata asjaolust, et tal oli selles aines väga napp formaalne haridus.

Ramanujan sündis 1887. aastal Erodes, väikeses külas Tamil Nadus, Indias. Vaatamata sellele, et ta sündis vaesuses, näitas ta juba väga noores eas üles loomulikku sobivust matemaatikaks. Ta õpetas endale kõrgtasemel matemaatikat, lugedes selleteemalisi raamatuid ja referaate ning töötades iseseisvalt matemaatikaprobleemidega.

Ramanujani kuulsaimad panused matemaatikasse olid arvuteooria ja lõpmatute ridade valdkonnas. Ta töötas välja mitu revolutsioonilist tehnikat matemaatiliste probleemide lahendamiseks ja tegi palju murrangulisi avastusi, millel on olnud valdkonnale püsiv mõju.

Üks muljetavaldavamaid aspekte Ramanujani töös on see, et ta suutis anda märkimisväärse panuse matemaatikasse, hoolimata sellest, et tal oli sellel teemal väga vähe formaalset haridust. Tema talent ja kirg matemaatika vastu võimaldas tal ületada oma hariduse piirangud ja anda sellesse valdkonda märkimisväärse panuse.

Ramanujan suri 32-aastaselt, kuid tema pärand elab edasi läbi tema töö ja paljude matemaatikute, kes on saanud inspiratsiooni tema geeniusest. Teda mäletatakse kui säravat matemaatikut, kes andis sellesse valdkonda märkimisväärse panuse. Teda mäletatakse ka inspiratsiooniallikana teistele, kel pole ehk olnud võimalust saada formaalset matemaatikaharidust.

300 sõnaline essee Srinivasa Ramanujani kohta inglise keeles

Srinivasa Ramanujan oli geniaalne matemaatik, kes andis olulise panuse matemaatika valdkonda, vaatamata sellele, et ta seisis silmitsi paljude väljakutsete ja tagasilöökidega oma elus. 1887. aastal Indias sündinud Ramanujan näitas juba noorest peale loomulikku sobivust matemaatikaks. Ta sai piiratud formaalse hariduse, kuid ta oli iseõppija ja veetis suure osa ajast matemaatikaraamatuid lugedes ja oma matemaatiliste avastuste kallal.

Ramanujani kõige olulisem panus oli arvuteooria ja lõpmatute ridade valdkonnas. Ta andis teedrajava panuse algarvude jaotuse uurimisse ja töötas välja revolutsioonilised tehnikad lõpmatute jadate arvutamiseks. Samuti andis ta olulise panuse moodulvormide ja moodulvõrrandite uurimisse ning töötas välja mitmeid tõhusaid meetodeid kindlate integraalide hindamiseks.

Vaatamata paljudele saavutustele seisis Ramanujan oma karjääris silmitsi oluliste väljakutsetega. Tal oli raskusi oma tööle rahalise toetuse ja tunnustuse leidmisega ning ta kannatas terve elu kehva tervise all. Nendest väljakutsetest hoolimata püsis Ramanujan visalt ja jätkas matemaatikasse märkimisväärse panuse andmist.

Ramanujani töödel on olnud matemaatika valdkonnale püsiv mõju ja teda peetakse üheks ajaloo suurimaks matemaatikuks. Tema panused on mõjutanud paljusid teisi matemaatikuid ning aidanud kujundada matemaatiliste uuringute suunda 20. ja 21. sajandil. Tunnustades oma panust, on Ramanujan pälvinud arvukalt auhindu ja tunnustusi, sealhulgas Kuningliku Seltsi kõrgeima autasu, Kuningliku Seltsi Copley medali.

Üldiselt on Srinivasa Ramanujani elu ja töö inspiratsiooniks kõigile neile, kes on matemaatika vastu kirglikud ja on valmis vastu pidama vaatamata võimalikele väljakutsetele. Tema panust matemaatikasse mäletatakse ja uuritakse ka põlvedele.

400 sõnaline essee Srinivasa Ramanujani kohta inglise keeles

Srinivasa Ramanujan oli India matemaatik, kes andis olulise panuse matemaatilisse analüüsi, arvuteooriasse ja pidevate murdude arendamisse. Ta sündis 22. detsembril 1887 Indias Erodes ja kasvas üles vaeses peres. Hoolimata oma tagasihoidlikust algusest näitas Ramanujan juba noorest peale loomulikku matemaatikavõimet ja paistis oma õpingutes silma.

1911. aastal sai Ramanujan stipendiumi, et õppida Madrase ülikoolis, kus ta paistis silma matemaatikas ja lõpetas matemaatika erialal 1914. Pärast kooli lõpetamist oli tal raskusi töö leidmisega ja lõpuks asus ta tööle pearaamatupidaja büroos ametnikuna. kontor.

Vaatamata formaalsele matemaatikaalase väljaõppe puudumisele jätkas Ramanujan vabal ajal matemaatikaprobleemide õppimist ja töötamist. 1913. aastal alustas ta kirjavahetust inglise matemaatiku GH Hardyga, kellele avaldasid Ramanujani matemaatilised võimed muljet ja ta kutsus teda Inglismaale õppima.

1914. aastal reisis Ramanujan Inglismaale ja alustas Hardyga koostööd Cambridge'i ülikoolis. Selle aja jooksul andis ta olulise panuse matemaatilisse analüüsi ja arvuteooriasse, sealhulgas Ramanujani algarvu ja Ramanujani teeta funktsiooni arendamisse.

Ramanujani töö avaldas matemaatika valdkonnale sügavat mõju ja teda peetakse üheks ajaloo suurimaks matemaatikuks. Tema töö pani aluse moodulvormide uurimisele, mis on olulised elliptiliste kõverate uurimisel ning millel on rakendusi krüptograafias ja stringiteoorias.

Vaatamata paljudele saavutustele katkestas Ramanujani elu haigus. Ta naasis Indiasse 1919. aastal ja suri 1920. aastal noorelt 32-aastaselt. Tema pärand elab aga edasi tänu tema panusele matemaatikas ja paljudele autasudele, mis talle on antud. Nende hulka kuuluvad Briti impeeriumi orden ja Kuningliku Seltsi Sylvesteri medal.

Ramanujani lugu annab tunnistust sihikindluse ja tööle pühendumise jõust. Vaatamata paljudele väljakutsetele ja tagasilöökidele, ei lasknud ta kunagi lahti oma kirest matemaatika vastu ja jätkas sellesse valdkonda märkimisväärse panuse andmist. Tema töö inspireerib ja mõjutab matemaatikuid kogu maailmas tänapäevani.

500 sõnaline essee Srinivasa Ramanujani kohta inglise keeles

Srinivasa Ramanujan oli murranguline matemaatik, kes andis olulise panuse analüüsi, arvuteooria ja lõpmatute seeriate valdkonda. 1887. aastal Indias Erodes sündinud Ramanujan näitas varakult matemaatikat ja hakkas noores eas ise õppima edasijõudnuid. Hoolimata piiratud juurdepääsust formaalsele haridusele, suutis ta oma matemaatilisi oskusi arendada nii kaugele, et ta suutis ise teha murrangulisi avastusi.

Üks Ramanujani silmapaistvamaid panuseid oli tema töö vaheseinte teoorias, matemaatilises kontseptsioonis, mis hõlmab hulga jagamist väiksemateks, mittekattuvateks alamhulkadeks. Ta suutis välja töötada valemi, mille abil saab arvutada, mitu viisi saab komplekti partitsioonideks jagada. Seda valemit tuntakse nüüd Ramanujani partitsioonifunktsioonina. See töö aitas kaasa arvuteooria mõistmisele ja on valdkonda oluliselt mõjutanud.

Lisaks vaheseinte kallal töötamisele andis Ramanujan olulise panuse ka lõpmatute ridade ja pidevate murdude uurimisse. Ta suutis tuletada mitmeid olulisi valemeid ja teoreeme, sealhulgas Ramanujani summa. See on matemaatiline avaldis, mida kasutatakse teatud tüüpi lõpmatute seeriate summa arvutamiseks. Tema töö lõpmatute seeriate kallal aitas valgustada nende keerukate matemaatiliste struktuuride olemust ja on avaldanud püsivat mõju matemaatika valdkonnale.

Vaatamata oma arvukatele panustele matemaatikas seisis Ramanujan oma karjääri jooksul silmitsi paljude väljakutsetega. Üks peamisi takistusi oli see, et tal oli piiratud juurdepääs formaalsele haridusele ja ta oli suures osas iseõppija. See muutis tal matemaatilises kogukonnas tunnustuse saavutamise keeruliseks ja kulus veidi aega, enne kui tema tööd õigesti hinnati.

Vaatamata nendele väljakutsetele suutis Ramanujan lõpuks pälvida mõnede oma aja juhtivate matemaatikute tähelepanu. 1913. aastal sai ta stipendiumi, et õppida Cambridge'i ülikoolis, kus ta töötas koos tuntud matemaatiku GH Hardyga. Üheskoos suutsid nad tõestada mitmeid ebaolulisi teoreeme ja arendada mitmeid originaalseid matemaatilisi kontseptsioone.

Ramanujani panusel matemaatikas on olnud püsiv mõju ning seda uuritakse ja tähistatakse tänapäevani. Tema töö lõpmatute seeriate, vaheseinte ja jätkuvate murdude kallal on aidanud paremini mõista neid keerulisi matemaatilisi kontseptsioone. See on pannud aluse paljudele olulistele edusammudele selles valdkonnas. Vaatamata väljakutsetele, millega ta silmitsi seisis, on Ramanujani pühendumus ja anne toonud talle koha ajaloo ühe hinnatuima matemaatikuna.

Lõige Srinivasa Ramanujani kohta inglise keeles

Srinivasa Ramanujan oli matemaatik, kes andis olulise panuse analüüsi, arvuteooria ja pidevate murdude valdkonda. Ta sündis 1887. aastal Indias ja näitas juba noorest peale üles sobivust matemaatikaks. Vaatamata piiratud juurdepääsule formaalsele haridusele arendas Ramanujan oma matemaatilisi oskusi iseõppimise teel ja avaldas oma esimese uurimistöö 17-aastaselt. 1913. aastal märkas teda inglise matemaatik GH Hardy. Kutsus teda õppima Cambridge'i ülikooli ja andis panuse arvuteooriasse. Numbrid. Ta töötas välja tõhusad meetodid matemaatiliste ülesannete lahendamiseks. Ta avaldas ka mitmeid artikleid murdude teemal. Ramanujani töö on avaldanud matemaatikale püsivat mõju ja teda peetakse üheks ajaloo suurimaks matemaatikuks.

20 rida inglise keeles Srinivasa Ramanujanist

Srinivasa Ramanujan oli India matemaatik, kes andis olulise panuse matemaatilisse analüüsi, arvuteooriasse ja lõpmatutesse jadadesse. Ta on tuntud oma peaaegu imepärase võime poolest keeruliste ja senitundmatute matemaatikavalemite väljamõtlemisel. Need valemid on osutunud kaasaegses matemaatikas oluliseks. Siin on 20 rida Srinivasa Ramanujani kohta:

 1. Srinivasa Ramanujan sündis Erodes, Indias 1887. aastal.
 2. Tal oli ainult piiratud formaalne matemaatikaharidus, kuid ta näitas juba varakult selle aine jaoks erakordset sobivust.
 3. 1913. aastal kirjutas Ramanujan inglise matemaatikule GH Hardyle ja saatis talle mõned oma matemaatilised avastused.
 4. Hardyle avaldas Ramanujani töö muljet ja ta kutsus ta Inglismaale Cambridge'i ülikooli koos töötama.
 5. Ramanujan andis olulise panuse lahknevate lõpmatute ridade ja pidevate murdude uurimisse.
 6. Ta töötas välja ka originaalsed meetodid teatud kindlate integraalide hindamiseks ja töötas elliptiliste funktsioonide teooria kallal.
 7. Ramanujan oli esimene indiaanlane, kes valiti Kuningliku Seltsi liikmeks.
 8. Ta sai oma elu jooksul mitmeid auhindu ja autasusid, sealhulgas Royal Society Sylvesteri medali.
 9. Ramanujani tööl on olnud matemaatikale püsiv mõju ja see on inspireerinud paljusid teisi matemaatikuid.
 10. Ta on tuntud oma panuse poolest moodulvormide teooriasse, arvuteooriasse ja jaotusfunktsiooni.
 11. Ramanujani kuulsaim tulemus on Hardy-Ramanujani asümptootiline valem positiivse täisarvu jagamise viiside arvu kohta.
 12. Samuti andis ta olulise panuse Bernoulli arvude uurimisse ja algarvude jaotusse.
 13. Ramanujani töö lõpmatute seeriate kallal aitas sillutada teed kaasaegse analüüsi arengule.
 14. Teda peetakse üheks ajaloo suurimaks matemaatikuks ja ta on inspireerinud paljusid inimesi üle maailma.
 15. Ramanujani elu ja loomingut on käsitletud mitmes raamatus ja filmis, sealhulgas "Mees, kes teadis lõpmatust".
 16. Vaatamata paljudele saavutustele seisis Ramanujan silmitsi märkimisväärsete väljakutsetega isiklikus elus ja võitles kehva tervisega.
 17. Ta suri 32-aastaselt, kuid matemaatikud uurivad ja imetlevad tema tööd ka tänapäeval.
 18. 2012. aastal andis India valitsus välja postmargi, et austada Ramanujani panust matemaatikas.
 19. 2017. aastal asutas Rahvusvaheline Matemaatilise Füüsika Assotsiatsioon tema auks Ramanujani auhinna.
 20. Ramanujani pärand elab edasi tänu tema paljudele panustele matemaatika valdkonda ja tema püsivale mõjule matemaatikutele kogu maailmas.

Jäta kommentaar