Kalmomin Haruffa 9 Waɗanda Suka Ƙare Da Haruffa NIT