10 Line, 100, 200, 250, 300, 350, 400 & 500 Англис жана хинди тилдеринде келечектеги билим берүү көйгөйлөрү боюнча эссе

Автордун сүрөтү
Guidetoexam тарабынан жазылган

Англис тилиндеги келечектеги билим берүү маселелери боюнча узун эссе

Билим берүүнүн келечеги бир катар кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр менен түзүлүшү мүмкүн. Мугалимдер туш боло турган негизги көйгөйлөрдүн айрымдарына төмөнкүлөр кирет:

 1. Технология: Билим берүүнүн келечеги үчүн эң чоң көйгөйлөрдүн бири технологияны класска кантип эффективдүү киргизүү болуп саналат. Бул ноутбуктарды, планшеттерди жана башка түзмөктөрдү колдонууну гана эмес, ошондой эле онлайн окутуу платформаларын, виртуалдык реалдуулукту жана башка жаңы технологияларды интеграциялоону камтыйт. Окуучулардын бул технологияларга жетүүсүн камсыз кылуу жана мугалимдерди аларды эффективдүү колдонууга үйрөтүү келечекте билим берүүнүн ийгилиги үчүн өтө маанилүү болот.
 2. Персоналдаштыруу: Билим берүүдө технологияны колдонуунун өсүшү менен окуучулардын жеке муктаждыктарын канааттандыруу үчүн окууну жекелештирүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок, бул да кыйынчылыкты жаратат, анткени ал окутуунун салттуу моделин өзгөртүүнү жана баалоого чыгармачылык мамилелерди өнүктүрүүнү талап кылат.
 3. Теңсиздик: Акыркы он жылдыктардагы прогресске карабастан, билим адамдын жашоодогу ийгилигини аныктоочу негизги фактор бойдон калууда. Ар кандай топтордун, анын ичинде расасына, этникалык таандыгына, социалдык-экономикалык абалына жана географиялык жайгашуусуна негизделген билим берүүнүн натыйжаларында дагы эле олуттуу айырмачылыктар бар. Бул теңсиздикти жоюу ар кандай жамааттардын уникалдуу муктаждыктарын жана көйгөйлөрүн эске алган билим берүүгө инновациялык мамилени талап кылат.
 4. Жумушчу күчтөрүнө муктаждыктар: Жумуш дүйнөсү тынымсыз өзгөрүп турат жана студенттерди келечектеги жумушка даярдоо үчүн билим берүү темпте сакталышы керек. Буга критикалык ой жүгүртүү, көйгөйлөрдү чечүү жана кызматташуу сыяктуу суроо-талапка ээ болгон көндүмдөрдү үйрөтүү, ошондой эле өзгөрүп жаткан технологияларга жана тармактарга ыңгайлаштыруу кирет.
 5. Ааламдашуу: Дүйнө өз ара байланышта болуп жаткандыктан, билим берүү бул глобалдуу көз карашты чагылдырышы керек. Бул студенттерди дүйнөнүн жараны болууга даярдоону жана аларга ар кандай маданияттарды жана жашоо образдарын үйрөтүүнү камтыйт. Бул ошондой эле барган сайын мобилдүү жана ар түрдүү студенттик калктын муктаждыктарына ылайыкташтыруу дегенди билдирет.

Жалпысынан алганда, билим берүүнүн келечеги инновациялардын айкалышын, ийкемдүүлүктү жана студенттердин жеке муктаждыктарына көңүл бурууну талап кылат. Бул милдеттерди чечүү менен педагогдор бардык окуучулар үчүн жаркын келечекти түзүүгө жардам бере алышат.

Англис тилиндеги келечектеги билим берүү маселелери боюнча кыскача эссе

Билим берүүнүн келечеги бир катар кыйынчылыктарды алып келиши мүмкүн, анткени дүйнө тездик менен өзгөрүп, өнүгүп жатат. Билим берүү мекемелери жакынкы жылдарда туш боло турган негизги көйгөйлөрдүн айрымдарына төмөнкүлөр кирет:

 1. Технологиялык өзгөрүүлөрдү сактоо: Технология өнүккөн сайын, билим берүү мекемелери үчүн актуалдуу технологияларды окуу пландарына жана окутуу ыкмаларына киргизүү абдан маанилүү болот. Бул мугалимдерди даярдоого жана квалификациясын жогорулатууга олуттуу инвестицияны, ошондой эле окутуунун эффективдүү инструменттерин жана ресурстарын кабыл алууну талап кылат.
 2. Ар түрдүү студенттик калктын керектөөлөрүн канааттандыруу: Билим берүү мекемелери да ар түрдүү деңгээлдеги жөндөмдүүлүктөрү жана маданий теги ар түрдүү студенттердин муктаждыктарын канааттандырууга даяр болушу керек. Бул окутууга жана окутууга ийкемдүү жана ийкемдүү мамилени, ошондой эле тең укуктуулукту жана инклюзивдүүлүктү талап кылат.
 3. Эмгек рыногунун өзгөргөн талаптарына ылайыкташуу: Эмгек рыногу тынымсыз өнүгүп жатат жана студенттерди келечектеги жумушка даярдоо үчүн билим берүү мекемелери бул өзгөрүүлөргө жооп бериши керек. Бул көндүмдөрдү өнүктүрүүгө жана өмүр бою окууга көңүл бурууну, ошондой эле иш берүүчүлөр жана тармактык өнөктөштөр менен тыгыз кызматташууну талап кылат.
 4. Чектелген ресурстарды башкаруу: Көптөгөн билим берүү мекемелери чектелген ресурстар менен иштешет жана бул келечекте дагы улана берет. Бул натыйжалуулукка жана эффективдүүлүккө көңүл бурууну, ошондой эле экономикалык жактан натыйжалуураак болушу мүмкүн болгон окутуунун жана окуунун инновациялык моделдерин изилдөөгө даярдыгын талап кылат.

Жалпысынан алганда, билим берүүнүн келечеги бир катар кыйынчылыктар менен коштолушу мүмкүн. Бирок, кылдат пландаштыруу жана инновацияларга жана үзгүлтүксүз өркүндөтүүгө умтулуу менен, билим берүү мекемелери бул кыйынчылыктарга жооп берип, студенттерди 21-кылымда ийгиликке даярдай алышат.

Англис тилиндеги келечектеги билим берүү маселелери боюнча 100 сөздүк эссе

Дүйнө өнүгүп, өзгөрүп жаткандыктан, билим берүүнүн келечеги кыйынчылыктарга толушу мүмкүн. Негизги көйгөйлөрдүн бири технологияны класска интеграциялоо болот. Көбүрөөк студенттер күнүмдүк жашоодо технологияны колдонууга көнүп калгандыктан, мугалимдер аны сабактарына маңыздуу жана натыйжалуу киргизүүнүн жолдорун табышы керек.

Дагы бир кыйынчылык студенттик калктын ар түрдүүлүгүнүн көбөйүшү болот. Ар кандай маданий жана тилдик тектерден келген студенттердин саны барган сайын көбөйүп жаткандыктан, мугалимдер бардык окуучулардын муктаждыктарын колдоо жолдорун табышы керек. Кошумчалай кетсек, билим берүүнүн кымбатташы кыйынчылык жаратат, анткени көптөгөн үй-бүлөлөр окуу акысын көтөрө албай жатышат. Акыр-аягы, студенттерди эмгек рыногуна даярдоо кысымы кыйын болуп кала берет, анткени педагогдор академиялык жана практикалык көндүмдөрдүн муктаждыгын тең салмактоого аракет кылышат.

Англис тилиндеги келечектеги билим берүү маселелери боюнча 200 сөздүк эссе

Келечекте билим берүү системасы туш боло турган бир катар көйгөйлөр бар. Эң чоң көйгөйлөрдүн бири технологияны класска интеграциялоо болуп саналат. Технология өнүккөн сайын, студенттердин технологияга жетүү жана аны колдонууда чебер болушу барган сайын маанилүү болуп баратат. Бул педагогдор технологияны сабактарына жана баалоого эффективдүү киргизүүнүн жолдорун табышы керек дегенди билдирет.

Келечекте билим берүүнүн алдында турган дагы бир көйгөй - бул студенттердин санынын көбөйүшү. Глобалдык экономиканын өсүшү жана адамдардын мобилдүүлүгүнүн өсүшү менен класстар ар түрдүү маданий жана тилдик тектеги студенттер менен ар түрдүү болуп баратат. Бул педагогдор окуучулардын муктаждыктарын жана айырмачылыктарын сезгич жана баамдашы керек дегенди билдирет. Алар ошондой эле бардыгы үчүн инклюзивдик жана адилеттүү окуу чөйрөсүн түзүүнүн жолдорун табышы керек.

Келечекте билим берүүнүн алдында турган үчүнчү маселе – бул жекелештирилген окутууга көбүрөөк басым жасоо. Технология өнүккөн сайын, алардын кызыгууларына, муктаждыктарына жана окуу стилине жараша айрым студенттер үчүн окуу тажрыйбаларын ыңгайлаштыруу барган сайын мүмкүн болуп баратат. Бул педагогдордун окутууга болгон мамилесин өзгөртүүнү талап кылат. Алар ар бир студенттин керектөөлөрүнө ылайык сабактарды жана баалоолорду ылайыкташтыруу жолдорун табышы керек.

Акыр-аягы, билим берүү системасы да келечекте жумуштун өзгөрүп жаткан мүнөзүнө ыңгайлашуусу талап кылынат. Автоматташтыруунун жана жасалма интеллекттин өсүшү менен көптөгөн салттуу жумуштар машиналар менен алмаштырылышы мүмкүн. Демек, педагогдор окуучулардын критикалык ой жүгүртүү, көйгөйлөрдү чечүү жана чыгармачылык сыяктуу келечекте зарыл болгон көндүмдөрдү жана билимдерди калыптандырууга жардам берүүгө басым жасашы керек.

Жалпысынан билим берүүнүн келечеги алдыңкы технологияларга көнүү жана киргизүү зарылчылыгы менен мүнөздөлөт. Бул бизге студенттердин ар түрдүү катмарын жайгаштырууга, окуу тажрыйбасын жекелештирүүгө жана студенттерди жумуштун өзгөрүлүүчү мүнөзүнө даярдоого мүмкүндүк берет. Бул чакырыктар педагогдордон чыгармачылыкты жана инновацияны, ошондой эле окутууга жана окууга креативдүү ыкмаларды кабыл алууга даярдыгын талап кылат.

Англис тилиндеги келечектеги билим берүү маселелери боюнча 300 сөздүк эссе

Жакынкы жылдарда дүйнө жүзү боюнча билим берүү системалары инновациялык чечимдерди жана адаптивдик ой жүгүртүүнү талап кылган бир катар көйгөйлөргө туш болот. Бул кыйынчылыктар ар кандай булактардан келип чыгышы мүмкүн, анын ичинде демографиянын өзгөрүшү, технологиядагы жетишкендиктер жана коомдук баалуулуктар менен күтүүлөрдөгү жылыштар. Бул жерде келечекте билим берүү системасы туш болушу мүмкүн болгон бир нече негизги көйгөйлөр бар:

 1. Ар түрдүү студенттик калктын керектөөлөрүн канааттандыруу: Коомдор барган сайын ар түрдүү болуп бараткандыктан, мектептер маданий, тилдик жана социалдык-экономикалык жактан кеңири спектрдеги окуучулардын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн ыңгайлашуусу керек болот. Бул окууда мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерге колдоо көрсөтүүнү, инклюзивдик жана маданий жактан жооп берген окуу программаларын иштеп чыгууну жана теңчиликке жана жеткиликтүүлүккө байланышкан маселелерди чечүүнү камтышы мүмкүн.
 2. Технологиянын таасирине жооп берүү: Технология биздин үйрөнүү жана баарлашуу ыкмасын тездик менен өзгөртүп жатат жана билим берүү системалары бул өнүгүүлөр менен кадам ташташы керек. Бул класска эң акыркы технологияларды киргизүүнү, мугалимдерге технологияны кантип натыйжалуу колдонууну үйрөтүүнү жана студенттерди технологиянын негизги ролун ойноп жаткан дүйнөгө даярдоону камтышы мүмкүн.
 3. Студенттерди келечектеги жумушка даярдоо: Жумуштун мүнөзү тездик менен өзгөрүп жатат жана билим берүү системалары студенттердин али жок болушу мүмкүн болгон жумуштарга даярдалышын камсыз кылышы керек. Бул чыгармачылык, критикалык ой жүгүртүү жана көйгөйлөрдү чечүү сыяктуу көндүмдөрдү өнүктүрүүгө басым жасоону, ошондой эле өмүр бою окууга жана адаптациялоого басым жасоону талап кылат.
 4. Ааламдашуунун таасирине көңүл буруу: Дүйнө бири-бири менен тыгыз байланышта болуп жаткандыктан, билим берүү системалары студенттерди глобалдашкан экономикада өнүгүүгө даярдоо керек болот. Бул студенттерди башка маданияттар жана тилдер жөнүндө үйрөтүүнү жана аларга глобалдык контекстте ийгиликке жетүү үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү жана билимдерди өнүктүрүүгө жардам берүүнү камтышы мүмкүн.
 5. Сапаттын жогорку стандарттарын сактоо: Билим берүү тутумдары жогоруда айтылган чакырыктарга ыңгайлашуу үчүн күчөгөн кысымга туш болуп жаткандыктан, студенттердин сапаттуу билим алышын камсыз кылуу үчүн сапаттын жогорку стандарттарын сактоо зарыл. Бул окутуунун жана окуунун практикасын баалоо жана өркүндөтүү боюнча үзгүлтүксүз күч-аракеттерди, ошондой эле билим берүү тармагындагы илимий изилдөөлөргө жана өнүктүрүүгө туруктуу инвестицияларды талап кылат.

Жалпысынан алганда, билим берүүнүн келечеги ийкемдүүлүк, ийкемдүүлүк жана чыгармачылык муктаждыгы менен мүнөздөлөт. Бул көйгөйлөрдү чечүү жана инновациялык чечимдерди иштеп чыгуу менен билим берүү системалары окуучулардын 21-кылымдын талаптарын канааттандырууга жакшы даярдыгын камсыз кылууга жардам берет.

Англис тилиндеги келечектеги билим берүү маселелери боюнча 350 сөздүк эссе

Билим берүүнүн келечеги бир катар кыйынчылыктарды алып келиши мүмкүн, анткени технология өнүккөндүктөн жана коомдун муктаждыктары жана күтүүлөрүнүн өнүгүүсү. Бул жерде мугалимдер жакынкы жылдарда туш болушу мүмкүн болгон бир нече негизги көйгөйлөр бар:

 1. Жекелештирилген окутуу: Интернетте көбүрөөк билим берүү ресурстары жана инструменттери жеткиликтүү болгондон кийин, педагогдор жеке окуучулар үчүн окуу тажрыйбасын ыңгайлаштыруу жолдорун табышы керек. Бул студенттин прогрессине көз салуу жана ошого жараша окутуу стратегияларын ыңгайлаштыруу үчүн маалымат аналитикасын колдонууну же окуучунун күчтүү жана алсыз жактарына ыңгайлашкан адаптацияланган окутуу программасын колдонууну камтышы мүмкүн.
 2. Аралаштырылган окутуу: Онлайн окутуунун өсүшү менен көптөгөн педагогдор жеке жана виртуалдык окутууну тең салмактуулук менен сактоо керек экенин түшүнүшөт. Бул кыйынчылык жаратышы мүмкүн, анткени ал окутуунун ар кандай стилдерин жана технологияларын координациялоону жана студенттерди физикалык жана виртуалдык шарттарда тартуунун жолдорун издөөнү талап кылат.
 3. Акыйкаттуулукту камсыз кылуу: Билим берүү тармагында технологияларды колдонуунун көбөйүшү, ошондой эле бардык студенттердин түзмөктөргө жана жогорку сапаттагы интернет байланыштарына бирдей жетүү мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан, адилеттүүлүк жөнүндө кооптонуулар пайда болот. Окутуучулар санариптик ажырымдарды жоюунун жолдорун табышы керек. Бул студенттерди керектүү ресурстар менен камсыз кылуучу программаларды каржылоо аркылуу же технологияга таянбаган окутуунун альтернативдүү ыкмаларын иштеп чыгуу аркылуу жасалышы мүмкүн.
 4. Ар түрдүү студенттердин муктаждыктарын канааттандыруу: Окутуучулар дагы ар түрдүү маданий тектери, окуу стилдери жана өзгөчө муктаждыктары бар студенттердин муктаждыктарын канааттандырууга даяр болушу керек. Бул күрөшүп жаткан студенттерге кошумча колдоо көрсөтүүнү камтышы мүмкүн же окуунун ар кандай стилдерин камтыган ийкемдүү окутуу ыкмаларын иштеп чыгуу.
 5. Технологиядагы жетишкендиктерден артта калбоо: Технология тез темп менен өнүгө бергендиктен, окутуучулар аларды окутууга натыйжалуу киргизүү үчүн акыркы инструменттер жана стратегиялар менен жаңыланып турушу керек. Бул үзгүлтүксүз профессионалдык өнүгүүнү жана окутууну, ошондой эле чыгармачыл ыкмалар менен эксперимент жүргүзүүнү талап кылышы мүмкүн.

Жалпысынан билим берүүнүн келечеги жекелештирилген окутууга, аралаш окутууга жана окутуу жана окуу процессин өркүндөтүү үчүн технологияларды колдонууга көбүрөөк көңүл буруу менен белгиленет. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн, окутуучулар ийкемдүү, ийкемдүү жана студенттердин керектөөлөрүн натыйжалуу канааттандыруу үчүн өзгөрүүлөрдү кабыл алууга даяр болушу керек.

Англис тилиндеги келечектеги билим берүү маселелери боюнча 400 сөздүк эссе

Билим берүүнүн келечеги, албетте, көптөгөн кыйынчылыктарды алып келет. Технология өнүккөн сайын жана дүйнө барган сайын бири-бири менен тыгыз байланышта болуп жаткандыктан, билим берүү жөнүндө ой жүгүртүүбүз жана ага болгон мамилебиз дагы артта калуу үчүн ыңгайлашууга туура келет. Бул жерде педагогдор жакынкы жылдарда туш боло турган негизги көйгөйлөрдүн айрымдары:

 1. Ар түрдүү студенттик калктын керектөөлөрүн канааттандыруу: Студенттик калктын ар түрдүүлүгүнүн көбөйүшү менен педагогдор үчүн алардын тек-жайына же окуу стилине карабастан, бардык студенттердин керектөөлөрүн канааттандыруунун жолдорун табуу абдан маанилүү болот. Бул окутуунун бир катар ыкмаларын жана технологияларын киргизүүнү, ошондой эле окуу мүмкүнчүлүгү чектелген же башка өзгөчө муктаждыктары бар студенттерге колдоо көрсөтүүнү камтышы мүмкүн.
 2. Технологияны класска киргизүү: Технология тездик менен өзгөрүүдө жана педагогдор үчүн заманбап болуп, жаңы технологияларды өз класстарына эффективдүү киргизүүнүн жолдорун табуу эң маанилүү. Бул виртуалдык реалдуулукту моделдөө же онлайн кызматташуу платформалары сыяктуу окууну жакшыртуу үчүн санариптик куралдарды колдонууну же технологияны салттуу окутуу ыкмаларына интеграциялоонун жолдорун издөөнү камтышы мүмкүн.
 3. Студенттерди келечектеги эмгекке даярдоо: Автоматташтыруу жана башка технологиялык жетишкендиктер иштин мүнөзүн өзгөртүүнү улантып жаткандыктан, окуучулардын келечектеги жумушка даяр болушун камсыздоо педагогдор үчүн эң маанилүү болуп калат. Бул студенттерге көйгөйдү чечүү, критикалык ой жүгүртүү жана кызматташуу сыяктуу тез өзгөрүп жаткан эмгек рыногунда ийгиликтүү болуу үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү үйрөтүүнү камтышы мүмкүн.
 4. Санариптик ажырымды жоюу: Технология билим берүүнүн чоң потенциалына ээ болгону менен, технологияга жетүү мүмкүнчүлүгү бар студенттер менен жетпеген студенттердин ортосундагы ажырымды кеңейтүү мүмкүнчүлүгү бар. Педагогдор бул ажырымды жоюунун жолдорун таап, бардык окуучулар ийгиликке жетүү үчүн керектүү куралдар жана ресурстарга ээ болушун камсыз кылышы керек.
 5. Тарбиячылардын өсүп жаткан жүктөмүн жана жоопкерчилигин башкаруу: Тарбиячыларга болгон талаптар өсүп жаткандыктан, мектептер жана башка билим берүү мекемелери үчүн мугалимдерге жана башка педагогдорго окуучулардын керектөөлөрүн натыйжалуу канааттандыруу үчүн зарыл болгон колдоо жана ресурстарды камсыз кылуу өтө маанилүү болуп калат. Бул кошумча окутуу жана кесиптик өсүү мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу, ошондой эле педагогдордун иш жүгүн жана стрессти азайтуу жолдорун издөөнү камтышы мүмкүн.

Жалпысынан алганда, билим берүүнүн келечеги, албетте, көптөгөн кыйынчылыктарды алып келет. Бул көйгөйлөрдү бетме-бет чечүү жана креативдүү чечимдерди табуу менен педагогдор бардык окуучулардын ийгиликке жетүү жана алардын потенциалын толук ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушуна жардам бере алышат.

Англис тилиндеги келечектеги билим берүү маселелери боюнча 10 сап
 1. Билим берүү тармагында технологияны колдонуунун көбөйүшү, анын ичинде онлайн жана аралыктан окутуунун интеграциясы студенттер, мугалимдер жана билим берүү мекемелери үчүн мүмкүнчүлүктөрдү да, кыйынчылыктарды да жаратат.
 2. Бир кыйынчылык санариптик ажырым болуп саналат, ал технологияга ээ болгондор менен жетпегендердин ортосундагы ажырымды билдирет. Бул билим берүүдөгү теңсиздикти жаратышы мүмкүн, анткени технологияга жетпеген студенттер онлайн же аралыктан окутууга толук катыша албай калышы мүмкүн.
 3. Дагы бир кыйынчылык - тез өзгөрүп жаткан технологияларга жана окутуу ыкмаларына ыңгайлашуу. Окутуучулар бул тармактагы акыркы жетишкендиктерден кабардар болуу үчүн өздөрүнүн жөндөмдөрүн жана билимдерин дайыма жаңыртып туруулары керек.
 4. Билим берүүдө жасалма интеллекттин (AI) көбөйүшү дагы бир тараптуу алгоритмдердин потенциалы же студенттерге AIди этикалык колдонууну жана түшүнүүнү үйрөтүү зарылчылыгы сыяктуу кыйынчылыктарды жаратат.
 5. Окутууну жеке окуучуларга ылайыкташтыруу үчүн маалыматтарды жана технологияларды колдонгон жекелештирилген жана адаптацияланган окутуу кеңири жайылууда. Бирок, бул ыкма ошондой эле купуялуулук жана студенттик маалыматтарды этикалык пайдалануу боюнча суроолорду жаратат.
 6. MOOCs (массалык ачык онлайн курстар) жана альтернативдүү билим берүүнүн башка формаларынын өсүшү салттуу билим берүү моделдерин бузуп, салттуу институттарга каршы чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.
 7. Билим берүүнүн кымбатташы да негизги көйгөй болуп саналат, анткени окуу акысынын өсүшү жана студенттик кредиттик карыз көптөгөн студенттер үчүн каржылык тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн.
 8. Кошумчалай кетсек, COVID-19 пандемиясы мектептер менен университеттердин өзгөрүп жаткан шарттарга тез көнүп, ийкемдүү жана аралыктан окутуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу зарылдыгын баса белгиледи.
 9. Билим берүүдөгү дагы бир келечектеги көйгөй - бул барган сайын ар түрдүү студенттик калктын муктаждыктарын чечүү. Бул окууда айырмачылыктары бар же майыптыгы бар студенттерди, англис тилин үйрөнүүчүлөрдү жана жетишсиз же маргиналдуу топтордун студенттерин камтыйт.
 10. Климаттын өзгөрүшү жана экологиялык туруктуулук билим берүү тармагында барган сайын актуалдуу маселелерге айланууда, анткени мектептер жана университеттер бул темаларды өздөрүнүн окуу пландарына жана иштерине киргизүүгө умтулушат.

Акыр-аягы, глобалдашуу жана интернационалдашуу тенденциясы студенттерди глобалдашкан жумушчу күчүнө даярдоо жана маданий түшүнүү менен толеранттуулукту илгерилетүү үчүн билим берүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү да, кыйынчылыктарды да тартуулайт.

Комментарий калтыруу