essay

ປະສົບການການແຜ່ລະບາດຂອງ Essay ເປັນພາສາຮິນດິ

Essay ຍາວແລະສັ້ນກ່ຽວກັບປະສົບການການລະບາດຂອງ Covid 19 ເປັນພາສາອັງກິດ

ບົດນໍາ ຈຸດປະສົງຂອງບົດເລື່ອງນີ້ແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແນວໃດ… ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ