ການສຶກສາແມ່ນກະດູກສັນຫຼັງຂອງ essay ສົບຜົນສໍາເລັດໃນພາສາອັງກິດ