50, 150, 250 ir 500 žodžių esė apie mano šeimą anglų kalba

Autoriaus nuotrauka
Parašė egzamino vadovas

Įvadas

Šeimos yra glaudžiai susijusių žmonių grupės, kurios gyvena kartu. Yra dviejų tipų šeimos: bendros šeimos ir mažos šeimos. Nėra nustatytos taisyklės, kiek šeimos narių turi gyventi kartu. Šeimos nariai, sudarantys bendrą šeimą, yra seneliai, tėvai, dėdės, tetos, pusbroliai, broliai, seserys ir kt. Didelės šeimos taip pat žinomos kaip išplėstinės šeimos. Tėvai ir jų vaikai sudaro nedidelę šeimą. Šeimos, kuriose yra keturi nariai, laikomos mažomis. Gyvenimas kartu jiems yra laiminga patirtis.

50 žodžių esė apie mano šeimą anglų kalba

Aš esu XYZ. Mano šeimą sudaro septyni nariai: mano tėvai, seneliai, brolis, dėdė ir aš. Mano tėvai turi ir vykdo sportinės aprangos verslą. Kai jiems reikia pagalbos, įsijungia mano energingas senelis. Nieko nemyliu labiau nei savo močiutę.

Iš jos istorijų mokomės gyvenimo vertybių. Mums patinka žaisti kartu su mano broliu, kuris mokosi koledže. Labai žaviuosi savo dėdės meile. Jo profesija yra profesorius. Mano šeima man yra svarbiausia, ir mes visi rūpinamės vieni kitais.

150 žodžių esė apie mano šeimą hindi kalba

Yra keli mano šeimos nariai, kuriuos myliu, ir aš turiu puikią šeimą. Manimi rūpinasi mano šeima. Manimi rūpinasi tėvai, seneliai, dėdės, tetos, broliai ir seserys. Esu gydytojos ir mokytojos dukra. Turiu senelį, kuris išėjo į pensiją iš valstybės tarnybos.

Visus sprendimus priima mano senelis, kuris yra šeimos galva. Turiu močiutę, kuri myli augintinius ir yra namų šeimininkė. Mano šeimos dėdė yra advokatas, o mano šeimos teta taip pat yra mokytoja. Lankau tą pačią mokyklą kaip ir mano broliai ir seserys.

Kiekvienas šeimos narys labai myli ir gerbia kitą. Mes, kaip šeima, kiekvieną dieną mėgstame kartu leisti laiką po vakarienės. Dėl to jaučiamės saugūs ir palaikomi, kai padedame vieni kitiems sunkiais laikais.

Meilė, vienybė ir gerumas buvo keletas pamokų, kurias mane išmokė mano šeima. Kai vyksta šventė, mes su broliais ir pusbroliais ją švenčiame kartu. Mane ir pusbrolius siekti sėkmės gyvenime skatina mūsų šeima. Aš meldžiu Dievą, kad visi mano šeimos nariai liktų laimingi, sveiki ir saugūs.

250 žodžių esė apie mano šeimą pandžabų kalba

Turiu šeimą, su kuria niekas negali lygintis. Mano šeimoje daug įvairovės. Kiekvienas mano šeimos narys vaidina lemiamą vaidmenį visų mano šeimos narių gyvenime. Tai aš, mano tėvas, mano mama ir mano brolis, kurie sudaro mano šeimą. Tėtis ne tik parneša pinigų namo, bet ir organizuoja ir planuoja šeimos atostogas.

Mano mama yra ta, kuri yra atsakinga už valgio gaminimą ir užtikrina, kad visi valgytų tinkamu laiku. Savo mažąjį brolį laikau šeimos augintiniu. Kadangi jis yra augintinis, jis neturi jokių įsipareigojimų. Mano šeima remiasi manimi. Mano tėvų lūkesčius visada pranokstu. Būdamas pavyzdžiu savo jaunesniems pusbroliams ir mažajam broliui, taip pat man padeda juos palaikyti.

Aš esu atrama savo šeimai, nes darau tai, ką liepia tėvai. Mano tėvai ir jaunesni pusbroliai ir brolis nėra vieninteliai žmonės, kuriuos palaikau. Mano, kaip vyriausio brolio ir pusbrolio, pareiga būti geru pavyzdžiu jaunesniems savo šeimos nariams.

Man labai svarbūs ir mažieji pusbroliai. Retkarčiais mokydamas juos, yra vienas iš būdų, kaip jiems padėti. Jiems mokyklinį darbą padedu aš savo namuose. Be to, aš palaikau savo pusbrolius laisvalaikiu ir padedu jiems atlikti namų darbus. Su jais dalyvauju įvairiose sporto šakose ir veikloje. Mano pareiga būti geru pavyzdžiu jiems kaip vyresniam pusbroliui/broliui. Taip pat žinoma, kad esu visada pasiekiamas.

500 žodžių esė apie mano šeimą anglų kalba

Šeimos – tai kartu gyvenančių ir vienas kitą remiančių žmonių grupės, nesvarbu, ar jie yra susiję kraujo, santuokos ar įvaikinimo ryšiais.

Iš viso mano artimiausią šeimą sudaro devyni nariai. Be tėvų ir senelių, turiu du jaunesnius brolius ir dvi mažas seseris. Ir mano tėvas, ir mama dirba vyriausybei. Jie yra studentai, kaip ir aš.

Be to, kad mano tėvas yra nuolankus ir sąžiningas, jis turi puikų humoro jausmą. Jo ramybės būsena visada pastovi. Jo namai triukšmingi ir jam tai nepatinka. Jo gyvenimas sukasi apie discipliną. Sunkus darbas yra tai, kuo mano tėvas puikiai sekasi. Jam patinka paprasta ir švari aplinka.

Mano šeimos šeimininkė labai aktyvi. Visais savo darbais ji rodo didelį susidomėjimą. Mūsų namams vadovauja ne kas kitas, o mano mama. Visi šeimos nariai yra pavaišinti skaniais ir skaniais patiekalais, o namus ji prižiūri tvarkingai ir švariai.

Įprastus namų darbus ji atlieka nuo aušros iki sutemų. Mano mamos gyvenimas baigėsi. Visą mėnesį ji dirba. Joks laikas jai nešvaistomas ir nešvaistomas.

Tai mano brolių ir seserų mokymosi grafikas visą parą. Jų studijas atidžiai stebime ir mano tėvai, ir aš. Jų mokyklos namų darbai atliekami kiekvieną dieną. Mane su jais sieja daugiausia jų studijos. Rašydami užduotis ir rengdami pristatymus jie padeda vieni kitiems.

Kai tik reikia patarimo, aklai kreipiuosi į senelius ir tėvus. Mano tėvai visada buvo pasirengę man padėti ir padrąsinti mano gyvenime, kai tik man to reikėjo. Šeimos neturėjimas mane pribloškė ir privertė jaustis beprasmis.

Šeimoms vadovauja vyresnieji. Geros moralės ir socialinio etiketo ugdymas šeimoje yra vienas iš jų buvimo namuose palaiminimų.

Mano tėvai išmokė mane visko, ką žinau. Gyvenimo vertybių išmokau iš savo šeimos. Visą gyvenimą man buvo suteiktos socialinės malonės ir moraliniai mano šeimos mokymai.

Nepaisant to, kad mano šeima priklauso vidurinei klasei, jie aprūpina visus reikalingus mano jaunesniuosius brolius ir seseris. Visas jų gyvenimas buvo skirtas tam, kad mūsų ateitis būtų šviesi. Siekdami suteikti mums geresnį išsilavinimą ir geresnę gyvenimo kokybę, jie visada stengėsi tai padaryti.

Be to, visi mano šeimos nariai labai padeda vieni kitiems. Prireikus ir sunkiais laikais tampame vienu stipriu kūnu ir lengvai bei patogiai susiduriame su sunkumais. Vienybė tarp mūsų yra mūsų stiprybė.

Mano šeimos sėkla esu aš, o mano šeimos vaisius yra mano šeima. Sodas, kuriame užaugau, buvo mano tėvų, o aš esu jų užaugintas vaisius. Be jų nebūčiau galėjęs egzistuoti. Nuo pat gimimo buvau pasiaukojamai palaiminta. Mano pasiekimai buvo įmanomi dėl jų nesavanaudiškos meilės ir rūpesčio.

Mes esame žmonės dėl mūsų, kaip šeimos, artumo. Pasiaukojanti meilė ir rūpestis yra šeimos bruožai. Nieko nemyliu labiau, kaip būti apsupta meilės ir ramybės savo šeimoje. Kai džiaugiamės ar liūdime, dalijamės tuo vieni su kitais. Vyrui neįmanoma gyventi vienam; jis yra socialus gyvūnas. Tas pats pasakytina ir apie mano šeimą. Negaliu be jų gyventi. Mano šeima man reiškia pasaulį.

Galiausiai,

Apskritai šeima žmogaus gyvenime vaidina labai svarbų vaidmenį. Saugios buveinės suteikia mums vietą gyventi. Sunkiais laikais tampame drąsesni, kai tai padeda mums susidoroti su gyvenimo iššūkiais. Savo asmenybes formuojame ir tobulėjame remdamiesi šeima. Esu dvasiškai ir fiziškai stiprus dėl savo šeimos. Pagaliau galime patvirtinti, kad be šeimos gyvenimas nebūtų toks pat.

Palikite komentarą