Detalizēta eseja par sieviešu pilnvarošanu, veidiem, saukli, citātiem un risinājumiem

Autora foto
Rakstījis eksāmena ceļvedis

Eseja par sieviešu pilnvarošanu

Ievads:

"Sieviešu iespējas Var konceptualizēt kā sieviešu pašcieņas paaugstināšanu, spēju pieņemt racionālus lēmumus un tiesības veikt revolucionāras pārmaiņas sev un citiem.

Sieviešu pilnvarošana ir saistīta ar dažādiem periodiem sieviešu tiesību kustības vēsturē Rietumvalstīs.

Sieviešu pilnvarošana nozīmē dot sievietēm iespēju pašai pieņemt lēmumus. Sievietes ļoti cieš no vīriešu rokām. Viņi tika uzskatīti par tādiem, it kā tie nekad nebūtu bijuši iepriekšējos laikmetos. It kā visas tiesības, arī tiesības balsot, piederētu tikai un vienīgi vīriešiem.

Laikam ejot, mātītes arvien vairāk apzinājās savu spēku. Tur sākās revolūcija sieviešu iespēju palielināšanai. Sieviešu vēlēšanu tiesības bija svaiga gaisa malks, lai gan viņām iepriekš bija liegtas tiesības pieņemt lēmumus. Tas padarīja viņus atbildīgus par savām tiesībām un to, cik svarīgi ir veidot savu ceļu sabiedrībā, nevis paļauties uz vīrieti.

Kāpēc mums ir vajadzīga sieviešu pilnvarošana?

Gandrīz visās valstīs, neatkarīgi no tā, cik progresīva ir, ir bijusi slikta izturēšanās pret sievietēm. Citiem vārdiem sakot, sievietes no visas pasaules ir izaicinošas, lai sasniegtu savu pašreizējo stāvokli. Kamēr Rietumu valstis turpina gūt panākumus, trešās pasaules valstis, piemēram, Indija, turpina atpalikt sieviešu iespēju nodrošināšanā.

Sieviešu iespēju palielināšana ir svarīgāka nekā Pakistānā. Pakistāna ir viena no valstīm, kur sievietes nav drošas. Tas ir saistīts ar dažādiem faktoriem. Pirmkārt, sievietes Pakistānā saskaras ar goda slepkavībām. Turklāt izglītības un brīvības scenārijs šajā gadījumā ir ļoti regresīvs. Sievietēm nav atļauts turpināt izglītību, un tās ir precējušās agrīnā vecumā. Vardarbība ģimenē ir vēl viena liela problēma Pakistānā. Vīrieši sit un ļaunprātīgi izmanto savas sievas, jo uzskata, ka sievietes ir viņu īpašums. Mums ir jādod šīm sievietēm tiesības runāt par sevi un nekad kļūt par netaisnības upuriem.

Pilnvarošanas veidi:

Pilnvarošana ietver visu, sākot no pašapziņas līdz efektivitātes palielināšanai. Tomēr sievietes tagad var iedalīt piecās kategorijās: sociālā, izglītības, ekonomiskā, politiskā un kultūras/psiholoģiskā.

Sociālās iespējas:

Sociālā pilnvarošana tiek definēta kā veicinošs spēks, kas stiprina sieviešu sociālās attiecības un pozīcijas sociālajās struktūrās. Sociālā pilnvarošana attiecas uz sabiedrības diskrimināciju invaliditātes, rases, etniskās piederības, reliģijas vai dzimuma dēļ.

Izglītības iespējas:

Sievietēm jāsaņem kvalitatīva izglītība, lai zinātu savas tiesības un pienākumus. Turklāt viņiem būtu jānodrošina bezmaksas juridiskā palīdzība, lai cīnītos ar savām lietām, netērējot naudu. Labi izglītota māte ir labāka par pasniedzēju. Izglītība dod pašapziņu, pašcieņu un pašpietiekamību. Tas nes cerību; ceļ sociālo, politisko, intelektuālo, kultūras un reliģisko apziņu; pagarina prātu; noņem visa veida fanātiskumu, šaurību un māņticību, kā arī veicina tautietību, toleranci utt.

Politiskā pilnvarošana:

Sieviešu līdzdalība politikā un dažādās lēmējinstitūcijās ir efektīva iespēju palielināšanas sastāvdaļa. Sieviešu līdzdalība visos politisko struktūru posmos ir ļoti svarīga sieviešu iespēju palielināšanai. Sievietes cīnītos, lai palielinātu savu efektivitāti un kapacitāti, kā arī izaicinātu esošo varas struktūru un patriarhālo ideoloģiju, ja viņas nepiedalītos politikā.

Ekonomisks pilnvarojums:

Ekonomiskās iespējas ir ļoti vajadzīgas. Sievietes pelna naudu ar nodarbinātību, ļaujot viņām kļūt par "maizes devējām", kas veicina mājsaimniecību locekļus ar spēcīgu monetārās neatkarības sajūtu. Ekonomiskās iespējas ir spēcīgs instruments cīņā pret nabadzību. Sieviešu iespēju palielināšana nav tikai vienlīdzīgas attieksmes jautājums; tas ir arī nepieciešams priekšnoteikums ilgtermiņa izaugsmei un sociālajai attīstībai. Citas tiesības un pienākumi cilvēkiem bez naudas pašpietiekamības ir bezjēdzīgi.

Kultūras/psiholoģiskā pilnvarošana:

Sievietes, kas ir psiholoģiski pilnvarotas, pārkāpj tradicionālos un patriarhālos tabu un sociālās saistības, bet arī pārveido sevi un subjektivitāti. Kad sievietes pievienojas izglītības sistēmai, politiskajām grupām vai sprieduma iestādēm; ieņemt balto apkaklīšu darbu, pieņemt lēmumus un ceļot uz dažādām vietām; aizņem zemi un bagātību, viņi jūtas psiholoģiski pilnvaroti un iegūst kontroli pār saviem ienākumiem un ķermeni. Iestāšanās jebkurā iestādē vai nodarbošanās ļauj viņiem redzēt un uzzināt par pasauli vairāk nekā tiem, kas paliek mājās.

Kā mēs varam dot iespēju sievietēm?

Ir dažādas pieejas sieviešu iespēju palielināšanai. Lai tas notiktu, indivīdiem un valdībai ir jāsadarbojas. Meiteņu izglītība ir jānosaka par obligātu, lai sievietes varētu kļūt analfabētiskas un nopelnīt sev iztiku. Sievietēm ir jādod vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no dzimuma. Turklāt viņiem ir jāmaksā vienādi. Aizliedzot bērnu laulības, mēs varam nodrošināt sievietes. Ir jārīko dažādas programmas, lai mācītu viņiem izdzīvot finanšu krīzes apstākļos.

Vissvarīgākais ir tas, ka ir jāatsakās no šķiršanās un ļaunprātīgas uzvedības. Tā kā viņas baidās no sabiedrības, daudzas sievietes paliek vardarbīgās attiecībās. Vecākiem ir jāieaudzina meitās, ka ir pieņemami atgriezties mājās šķirtam, nevis zārkā.

Sieviešu pilnvarošana no feminisma viedokļa:

Feminisms ir organizācijas pilnvaru mērķis. Apziņas celšana un attiecību veidošana ar dalībniecēm un ārējiem tirāniem ir divas metodes, ko feministes izmanto, lai veicinātu sieviešu pilnvaras.

Apziņas paaugstināšana:

Kad sievietes paaugstina savu apziņu, viņas uzzina ne tikai par savām cīņām, bet arī to, kā viņas ir saistītas ar politiskiem un ekonomiskiem jautājumiem. Apziņas paaugstināšana ļauj marginalizētiem cilvēkiem redzēt, kur viņi iekļaujas plašākā sociālajā struktūrā.

Attiecību veidošana:

Turklāt feministes uzsver attiecību veidošanu kā līdzekli sieviešu pilnvarošanai. Attiecību veidošana noved pie iespēju palielināšanas, jo pieaugošā varas caurumu klātbūtne sabiedrībā ir saistīta ar attiecību trūkumu.

Secinājums:

Tagad ir plaši atzīts, ka sieviešu pilnvarošana pozitīvām pārmaiņām un esošās nevienlīdzīgās sabiedrības transformācijai kļūst arvien kritiskāka un obligāta. Sieviešu lomas kā mātes, mājsaimnieces, sievas un māsas ir labi zināmas. Tomēr viņu loma varas attiecību maiņā ir jauns jēdziens. Cīņa par sieviešu līdztiesību kļuva rūgta, un cīņa par sieviešu noteicējiem, tostarp balsstiesībām, kļuva par fizisku realitāti.

Kā mēs nodrošinām sieviešu iespējas visā pasaulē?

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, jebkurai progresīvai valstij būtu jāapsver tādi kritiski jautājumi kā dzimumu līdztiesība un sieviešu ekonomiskās iespējas. Kā liecina apsekojumi, lielāki sieviešu ienākumi lielā mērā veicina bērnu izglītību un ģimenes veselību, ietekmējot vispārējo ekonomisko izaugsmi. Statistiski runājot, sieviešu ieguldījums algotā darbā no 42. līdz 46. gadam pieauga no 1997 % līdz 2007 %. Sieviešu ekonomiskās iespējas ir atslēga dzimumu nevienlīdzības un nabadzības risināšanai, kā arī iekļaujošas ekonomikas izaugsmes veicināšanai.

Kāpēc sieviešu ekonomiskā iespēja ir svarīga?

Sievietes sniedz būtisku ieguldījumu ekonomikā uzņēmējdarbības, uzņēmējdarbības vai neapmaksāta darbaspēka veidā (diemžēl!). Kaut arī sievietes, kas dzīvo dažās attīstīto valstu daļās, ir lēmumu pieņēmējas un ietekmētājas, dzimumu diskriminācija joprojām ir novājinoša sociāla problēma daudzās pasaules daļās, un šīs sievietes bieži vien satraucoši ietekmē nabadzība, diskriminācija un citi neaizsargātas ekspluatācijas veidi. .   

Jebkura jaunattīstības valsts piekrīt, ka ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme nav iedomājama bez sieviešu iespēju palielināšanas. Dzimumu integrācijas pasākumi ir sociālā progresa un ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks. Strādājošas sievietes sniedz milzīgu ieguldījumu izglītībā, veselībā un labsajūtā, un dzimumu līdztiesība ir neaizstājama visaptverošai attīstībai.

Veidi, kā nodrošināt sievietes ilgtspējīgai attīstībai

Tā kā sieviešu ekonomiskās iespējas un dzimumu līdztiesības jautājumi kļūst arvien aktuālāki globālā mērogā, valstis visā pasaulē īsteno neticamus pasākumus, lai samazinātu dzimumu atšķirības. Šie pasākumi veicina sociālo vienlīdzību. Lai piedalītos kustībā, daži no veidiem, kā mēs varam veicināt sieviešu ekonomisko iespēju nodrošināšanu ilgtspējīgai attīstībai, ir apspriesti tālāk:

Ieceliet sievietes par līderēm un piešķiriet viņām lēmumu pieņemšanas lomu

Lai gan daudzas sievietes tagad ir spēcīgas ieguldītājas dažu valstu ekonomikā, dzimumu līdztiesība joprojām ir mīts lielākajā daļā pasaules. Sievietes arvien vairāk ir iesaistījušās tehnoloģiju nozarē, pārtikas ražošanā, dabas resursu pārvaldībā, mājas labklājībā, uzņēmējdarbībā, enerģētikā un klimata pārmaiņās. Tomēr lielākajai daļai sieviešu joprojām nav pieejamas labas darba iespējas un resursi, lai iegūtu labāk atalgotu darbu. Tā kā uzmanība tiek pievērsta iekļaujošām ekonomiskajām struktūrām, sieviešu vadības iespēju nodrošināšana un iesaistīšana lēmumu pieņemšanā var ievērojami uzlabot sieviešu iespējas.

Vairāk darba iespēju sievietēm:

Lai gan sievietes sniedz ieguldījumu sociālajā un finansiālajā attīstībā, tām trūkst vienlīdzīgu darba iespēju. Vienlīdzīgu tiesību programmas var ievērojami ieguldīt pienācīgu darba vietu un valsts politikas veicināšanā, atbalstot izaugsmi un attīstību.

Ieguldiet sieviešu uzņēmējdarbības idejās emocionāli un finansiāli:

Dzimumu nevienlīdzību var novērst, dodot sievietēm iespējas uzņemties uzņēmējdarbības lomu. Valsts var apmācīt sievietes uzņēmējdarbības prasmēs, lai iegūtu labākas darba iespējas. Raugoties uz globālajām norisēm, daudzas jaunattīstības valstis daļu no saviem gada ieņēmumiem tērē sieviešu attīstībai. Nevienlīdzīgās darba samaksas atšķirības var novērst no sociāli ekonomiskās skatuves, ieguldot sieviešu izglītībā un uzņēmējdarbības iespējās. Tas mudinās sievietes palielināt savu līdzdalību piegādes ķēdē.

Rīcība pret neapmaksātu darbu:

Viena no lielākajām bažām par dzimumu nevienlīdzību ir sieviešu neapmaksātais darbs. Marginalizētajām grupām, tostarp lauku sievietēm un mājsaimniecības darbiniekiem, bieži tiek liegta ekonomiskā neatkarība, un sabiedrība paliek nepamanīta viņu darbā. Ar iespēju palielināšanas politiku, kas izstrādāta, lai palielinātu sieviešu ienākumus, resursus var atbilstoši pārvaldīt, lai šo problēmu izskaustu. Nealgots darbaspēks ir arvien lielākas bažas jaunattīstības valstīs, galvenokārt lauku un mazkvalificētu darbinieku vidū. Kontrolējot virzošos faktorus un aizsargājot sievietes no vardarbības un sociālās vardarbības, sievietes var mudināt izpētīt un izmantot savu potenciālu.

Sieviešu mentorēšana profesionāli un personīgi:

Izsmalcinātu noteikumu īstenošana nevar novērst nevienlīdzīgas darba samaksas atšķirības un darba iespējas sievietēm. Lai novērstu problēmu vietējā līmenī, ir jāīsteno uz dzimumu līdztiesību vērsta ekonomikas politika. Lai palīdzētu sievietēm sasniegt savus uzņēmējdarbības mērķus un veicinātu viņas kā līderes, mentoringa programmām būtu jāpieņem holistiskāka pieeja. Šeit tiek parūpēti gan personiskie, gan profesionālie aspekti. Ienākumu gūšanas prasmes ne vienmēr ir sekmīgas, veidojot pilnvarotas personības, un pilnvarošanas shēmas var uzsākt kompetentas mentoringa programmas, lai apmierinātu pieaugošās uzticības prasības.

Noslēguma domas:

Sieviešu iespēju palielināšanas programmās tiek ieguldīti daudz līdzekļu sieviešu labklājībā un iespēju nodrošināšanā. Tas mudina sievietes atbrīvoties no tradicionālajām lomām un atteikties no dzimumu stereotipiem. Sieviešu finansiālās iespējas ir dažādi veidi, un iepriekš minētie ieteikumi ir tikai daži no tiem. Lai neatpaliktu no globālajām tendencēm un sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus, ir pienācis laiks lauzt šķēršļus un izpētīt alternatīvas programmas sieviešu vienlīdzīgu iespēju veicināšanai. Turklāt ir pienācis laiks veicināt finansiālo iekļaušanu.

5 minūšu runa par sieviešu iespēju palielināšanu

Dāmas un kungi,

Šodien es vēlētos apspriest sieviešu iespēju palielināšanu.

 • Sieviešu iespēju palielināšana palielina sieviešu sociālo, ekonomisko un politisko ietekmi.
 • Sieviešu iespēju palielināšana ir ļoti noderīga, veidojot godīgāku un taisnīgāku sabiedrību, kā arī dzimumu līdztiesību.
 • Sievietēm ir jāsniedz iespējas izglītībā, jo izglītība ir būtiska. Galu galā tas sniedz sievietēm informāciju un prasmes, kas tām nepieciešamas, lai pilnībā iesaistītos sabiedrībā.
 • Sievietēm ir jādod iespējas strādāt.
 • Sievietēm ir jādod tiesības uz darbu, jo tas sniedz sievietēm finansiālu brīvību un drošību, kas viņām nepieciešama, lai izdarītu pašas savu izvēli un veidotu savu dzīvi.
 • Brāļiem pēc vecāku nāves ir jāatdod līdzekļi māsām.
 • Sievietēm ir jādod tiesības aktīvi iesaistīties politikā un citos publiskos forumos. Turklāt viņiem jābūt vienlīdzīgi pārstāvētiem visos valdības līmeņos.
 • Sievietes jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesos
 • Sievietēm ir jābūt spēcīgai un vienlīdzīgai balsij lēmumu pieņemšanas procesos, kas ietekmē viņu dzīvi, tostarp izglītību un nodarbinātību.

Tātad, kā mēs varam veicināt sieviešu iespēju palielināšanu?

Dāmas un kungi!

 • Mums ir jāsniedz iespējas sievietēm nodarbinātībā.
 • Mums ir jārada vairāk sieviešu darbavietu
 • Mums ir jāiestājas par tādiem likumiem un darbībām, kas palīdz un sniedz iespējas sievietēm
 • Mums ir jāpiešķir sievietēm vienādas tiesības

Mums ir jāziedo organizācijām, kas veicina dzimumu līdztiesību vai iestājas par tiesību aktiem, kas aizsargā sieviešu tiesības.

Mēs varam arī mēģināt uzlabot sabiedrības uzskatus par sievietēm un cīnīties pret dzimumu stereotipiem un lomām, kas ierobežo viņu potenciālu.

To var panākt ar izglītības, sabiedrības informēšanas iniciatīvām un priekšzīmīgu lomu modeļu popularizēšanu.

Visbeidzot, sieviešu iespēju palielināšana ir būtiska, lai izveidotu vienlīdzīgāku un taisnīgāku sabiedrību.

Mēs varam tiekties uz sabiedrību, kurā sievietes plaukst un pilnībā izmanto savu potenciālu. Tas tiek darīts, veicinot izglītību, nodarbinātību un vienlīdzīgu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos.

Dāmas un kungi!

Liels paldies, ka uzklausījāt mani.

Populārākie sieviešu teicieni un citāti

Sieviešu iespēju palielināšana nav tikai āķīgs sauklis, tas ir galvenais faktors valstu sociālajos un ekonomiskajos panākumos. Kad sievietes gūst panākumus, ieguvēji ir visi. Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība ir nogājušas garu ceļu, sākot no Sjūzenas B. Entonijas vēlēšanu kustībā līdz jaunai aktīvistei Malalai Jusafzai. Tālāk ir apkopoti visiedvesmojošākie, gudrākie un iedvesmojošākie citāti par sieviešu iespējām.

20 sieviešu pilnvaru teicieni un citāti

 • Ja vēlaties kaut ko teikt, jautājiet cilvēkam; ja vēlaties kaut ko darīt, jautājiet sievietei.
 • Nav neviena attīstības instrumenta, kas būtu efektīvāks par sieviešu pilnvarošanu.
 • Sievietēm, tāpat kā vīriešiem, jācenšas izdarīt neiespējamo. Un, kad viņiem neizdodas, viņu neveiksmei vajadzētu būt izaicinājumam citiem.
 • Sieviete ir pilns aplis. Viņas iekšienē ir spēks radīt, kopt un pārveidot.
 • Sieviete nedrīkst pieņemt; viņiem ir jāizaicina. Viņai nevajadzētu būt sajūsmai par to, kas ir uzcelts ap viņu; viņai jāciena sieviete, kura cīnās par izteiksmi.
 • Sieviešu iespēju palielināšana ir saistīta ar cilvēktiesību ievērošanu.
 • Izglītojiet vīrieti, un jūs izglītosit indivīdu. Izglīto sievieti, un tu izglītosi ģimeni.
 • Spēcīga sieviete ir neizmērojami spēcīga un neaprakstāmi skaista.
 • Ja sievietes saprastu un izmantotu savu varu, viņas varētu pārtaisīt pasauli.
 • Sieviete ir kā tējas maisiņš – nekad nevar zināt, cik stipra viņa ir, kamēr nenokļūst karstā ūdenī.
 • Vīrieši, viņu tiesības un nekas vairāk; sievietes, viņu tiesības un nekas cits.
 • Manuprāt, sievietes ir muļķīgas, izliekoties, ka ir līdzvērtīgas vīriešiem. Viņi ir daudz pārāki un vienmēr ir bijuši.
 • Sievietes ir līderes visur, kur skatāties — no izpilddirektores, kas vada uzņēmumu Fortune 500, līdz mājsaimniecei, kura audzina savus bērnus un vada savu mājsaimniecību. Mūsu valsti uzcēla spēcīgas sievietes, un mēs turpināsim lauzt sienas un ignorēt stereotipus.
 • Sievietes visus šos gadsimtus ir kalpojušas kā izskatīgas brilles, kurām piemīt maģisks un garšīgs spēks, kas atspoguļo vīrieša figūru divreiz lielākā izmērā.
 • Nestāviet tikai par citu sieviešu panākumiem – uzstājiet uz to.
 • Kad viņa pārstāja pielāgoties ierastajam sievišķības priekšstatam, viņa beidzot sāka baudīt to, ka ir sieviete.
 • Neviena valsts nekad nevar patiesi uzplaukt, ja tā apslāpē savu sieviešu potenciālu un atņem sev ieguldījumu pusei tās pilsoņu.
 • Sievietēm būs patiesa vienlīdzība tikai tad, ja vīrieši ar viņām uzņemsies atbildību par nākamās paaudzes audzināšanu.
 • Kad sievietes piedalās ekonomikā, ieguvēji ir visi.

Mums ir vajadzīgas sievietes visos līmeņos, tostarp augstākajā līmenī, lai mainītu dinamiku, pārveidotu sarunu un nodrošinātu, ka sieviešu balsis tiek sadzirdēta un sadzirdēta, nevis ignorēta un ignorēta.

Sieviešu pilnvarošanas saukļi

Rakstīt saukļus sieviešu pilnvarošanai ir radošs uzdevums. Rezultātā tas uzsver jautājuma nozīmīgumu. Sauklis ir īsa āķīga frāze, kas atspoguļo jūsu redzējumu un perspektīvu. Sieviešu pilnvarošanas sauklis pievērš cilvēku uzmanību sieviešu problēmām.

Kāpēc ir nepieciešami sieviešu pilnvarošanas saukļi? 

Sieviešu pilnvarošanas saukļi ir nozīmīgi, jo tie pievērš sabiedrības uzmanību šim jautājumam.  

Sievietes gadiem ilgi ir cīnījušās par savām tiesībām. Un tomēr šī cīņa turpinās. Mazattīstītajās valstīs sievietes dzīvo nožēlojamos apstākļos. Viņiem joprojām ir smagi jācīnās, lai apmierinātu savas pamatvajadzības. Tagad ir pienācis laiks padarīt sievietes par izdevīgu un aktīvu sabiedrības daļu. Tāpēc sievietēm ir nepieciešama steidzama izglītība, lai viņi varētu aizstāvēt sevi un savu ģimeni.

Tādā veidā viņi var būt atbildīgi par savu ģimeņu labklājību un uzlabot sabiedrību kopumā. Izplatot izpratni, šo darbu var paveikt efektīvāk. Saukļi var izcelt šo problēmu, bet arī mudināt cilvēkus nodrošināt sievietēm iespējas virzīties uz priekšu un augt.

20 saukļi sieviešu pilnvarošanai angļu valodā

 • Apspriedīsim to ar meitenēm
 • Ja vēlaties pacelties, vispirms celiet sievietes
 • Sievietes dara visu iespējamo
 • Dodiet sievietēm spēku
 • Vajag vienlīdzību visiem
 • Maza meitene ar lieliem sapņiem
 • Esiet sievietes ar skaidru redzējumu
 • Parunāsim ar sievietēm
 • Tautai ir vajadzīga vienlīdzība un vienotība, lai tā celtos
 • Meitene, kas ir pietiekami gudra un spēcīga
 • Piešķiriet spārnus katrai sievietei
 • Spēcināt sievietes = spēcīga nācija
 • Vienkārši strādāsim kopā
 • Vienkārši noņemiet dzimumu nevienlīdzību
 • Ikvienam ir tiesības augt
 • Izglītot sievietes un dot iespēju sievietēm
 • Sievietes var valdīt pār pasauli
 • Aiz veiksmīga vīrieša vienmēr stāv sieviete.
 • Sievietes ir vairāk nekā tikai ķermenis
 • Sieviete arī ir cilvēks
 • Būt cilvēkam Sievietēm ir tiesības
 • Izglītot paaudzi, izglītot sievietes
 • Palīdziet sievietēm atklāt pasauli
 • Cieni sievietes un arī saņemiet cieņu
 • Sievietes ir skaista būtne pasaulē
 • Vienlīdzība visiem
 • Dodiet sievietēm spēku un parādiet savu mīlestību
 • Mans ķermenis nav jūsu darīšana
 • Atpazīsti mūs pasaulē
 • Dzirdēsim sieviešu balsi
 • Aizsargājiet sieviešu sapņus
 • Sievietes ar balsi
 • Sieviete ir daudz vairāk nekā skaista seja
 • Cīnies kā meitene
 • Esiet vīrietis un cieniet sievietes
 • Novērst dzimumu nevienlīdzību
 • Pārtrauciet klusumu
 • Kopā mēs varam visu
 • Sieviete ar daudziem risinājumiem
 • Mēs saņemam visu, kad esam kopā
 • Dodiet spēcīgus spārnus, lai lidotu tik augstu

Sieviešu pilnvarošanas sauklis hindi valodā

 • Komal hai kamajor nahee too, shakti ka Naam hee naaree hai.
 • Jag ko jeevan den vaalee, maut bhee tujhase se haree hai.
 • Apamaan mat kar naariyo ka, inake baal par jag chalata hai.
 • Purush janm lekar to, inhee ke god mein palata hai.
 • Mai bhee chhoo sakatee aakaash, mauke kee mujhe hai talaash
 • Naaree abala nahee sabala hai, jeevan kaise jeena yah usaka phaisala hai

Kopsavilkums,

Sieviešu pilnvarošanai ir piecas sastāvdaļas: sieviešu pašvērtības sajūta; viņu tiesības izvēlēties un noteikt izvēli; viņu tiesības piekļūt iespējām un resursiem; viņu tiesības kontrolēt savu dzīvi gan mājās, gan ārpus tās; un viņu spēja ietekmēt sociālo pārmaiņu virzienu, lai radītu taisnīgāku sociālo un ekonomisko kārtību valsts un starptautiskā mērogā.

Šajā kontekstā izglītība, apmācība, izpratnes veidošana, pašapziņas veidošana, izvēles iespēju paplašināšana, lielāka piekļuve resursiem un kontrole pār tiem, kā arī darbības, lai pārveidotu struktūras un institūcijas, kas pastiprina un saglabā dzimumu diskrimināciju un nevienlīdzību, ir svarīgi instrumenti, lai palielinātu sieviešu iespējas. un meitenes, lai pieprasītu savas tiesības.

Leave a Comment