Essay over milieubescherming: 100 tot 500 woorden lang

Foto van auteur
Geschreven door koningin Kavishana

Hier hebben we voor u essays van verschillende lengtes geschreven. Bekijk ze en kies de beste die bij uw behoefte past.

Essay over milieubescherming (50 woorden)

(Essay over milieubescherming)

Het beschermen van het milieu tegen vervuiling wordt milieubescherming genoemd. Het belangrijkste doel van milieubescherming is het beschermen van het milieu of de natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst. in deze eeuw brengen wij, de mensen, het milieu voortdurend schade toe in naam van ontwikkeling.

Nu hebben we een zodanige situatie bereikt dat we niet lang op deze planeet kunnen overleven zonder milieubescherming. We moeten ons dus allemaal concentreren op milieubescherming.

Essay over milieubescherming (100 woorden)

(Essay over milieubescherming)

Afbeelding van essay over milieubescherming

Milieubescherming verwijst naar de handeling om het milieu te beschermen tegen vernietiging. De gezondheid van onze moeder aarde gaat met de dag achteruit. De mens is grotendeels verantwoordelijk voor de aantasting van het milieu op deze blauwe planeet.

De milieuvervuiling heeft een zodanige omvang bereikt dat we er niet meer van kunnen herstellen. Maar we kunnen zeker voorkomen dat het milieu nog meer vervuild raakt. Zo ontstaat de term milieubescherming.

De milieubeschermingsinstantie, een in de VS gevestigde organisatie, spant zich voortdurend in om het milieu te beschermen. In India hebben we een milieubeschermingswet. Maar toch wordt de groei van door de mens veroorzaakte milieuvervuiling niet als gecontroleerd beschouwd.

Essay over milieubescherming (150 woorden)

(Essay over milieubescherming)

We kennen allemaal het belang van milieubescherming. Met andere woorden, we kunnen ook zeggen dat we het belang van de bescherming van het milieu niet kunnen ontkennen. In naam van de opwaardering van de levensstijl veroorzaakt de mens schade aan het milieu.

In dit tijdperk van ontwikkeling wordt ons milieu geconfronteerd met veel vernietiging. Het is zeer noodzakelijk geworden om te voorkomen dat de aandoening erger wordt dan nu het geval is. Zo ontstaat er bewustzijn van milieubescherming in de wereld.

Sommige factoren zoals bevolkingsgroei, analfabetisme en ontbossing zijn verantwoordelijk voor milieuvervuiling op deze aarde. De mens is het enige dier op deze aarde dat een actieve rol speelt bij de vernietiging van het milieu.

Het is dus niemand anders dan de enige mens die een vitale rol kan spelen bij het behoud van het milieu. Een in de VS gevestigde organisatie, de Environmental Protection Agency, doet veel om mensen bewust te maken van het behoud van het milieu.

In de Indiase grondwet hebben we milieubeschermingswetten die proberen het milieu te beschermen tegen de wrede greep van de mens.

Zeer kort essay over milieubescherming

(Zeer kort essay over milieubescherming)

Afbeelding van essay over milieubescherming

De omgeving biedt vanaf de allereerste dag van deze aarde gratis diensten aan alle levende organismen op deze aarde. Maar nu wordt de gezondheid van deze omgeving dagelijks verslechterd door de nalatigheid van mannen.

De geleidelijke verslechtering van het milieu leidt ons richting de dag des oordeels. Er is dus dringend behoefte aan milieubescherming.

Over de hele wereld worden een aantal milieubeschermingsinstanties gevormd om het milieu te beschermen tegen vernietiging. In India wordt de milieubeschermingswet 1986 gedwongen in een poging om het milieu te beschermen.

Deze milieubeschermingswet is geïmplementeerd na de Bhopal Gas Tragedy in 1984. Al deze inspanningen zijn alleen bedoeld om het milieu te beschermen tegen meer degradatie. Maar toch is de gezondheid van het milieu niet verbeterd zoals verwacht. Voor de bescherming van het milieu is een gezamenlijke inspanning vereist.

Milieubeschermingswetten in India

Er zijn zes verschillende milieubeschermingswetten in India. Deze wetten beschermen niet alleen het milieu, maar ook de natuur van India. Wild maakt immers ook deel uit van de omgeving. De milieubeschermingswet in India is als volgt: -

  1. De milieuwet (bescherming) van 1986
  2. De Forest (Conservation) Act van 1980
  3. De natuurbeschermingswet 1972
  4. Water (preventie en bestrijding van vervuiling) Act 1974
  5. Lucht (preventie en bestrijding van vervuiling) Act 1981
  6. De Indiase Boswet, 1927

(NB- We hebben alleen de milieubeschermingswetten genoemd ter referentie. De wetten zullen afzonderlijk worden besproken in het essay over milieubeschermingswetten in India)

Gevolgtrekking: - Het is onze verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen tegen vervuiling of vernietiging. Het leven op deze aarde kan nooit worden voorgesteld zonder de ecologische balans. Milieubescherming is vereist om te overleven op deze aarde.

Essay over het belang van gezondheid

Lang essay over milieubescherming

Een essay schrijven over milieubescherming met een beperkt aantal woorden is een moeilijke taak, aangezien er verschillende soorten milieubescherming zijn, zoals het beschermen van lucht en het beheersen van watervervuiling, ecosysteembeheer, het behoud van de biodiversiteit, enz. Niettemin probeert Team GuideToExam u een basisidee van milieubescherming in dit essay over milieubescherming.

Wat is milieubescherming?

Milieubescherming is de manier om ons milieu te beschermen door het bewustzijn in onze samenleving te vergroten. Het is de plicht van ieder individu om het milieu te beschermen tegen vervuiling en andere activiteiten die tot aantasting van het milieu kunnen leiden.

Hoe het milieu in het dagelijks leven te beschermen (manieren om het milieu te beschermen)

Hoewel er een onafhankelijk agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten voor milieubescherming is, genaamd US EPA, kunnen we als verantwoordelijke burgers enkele eenvoudige stappen in ons dagelijks leven volgen om het milieu te beschermen, zoals

We moeten het gebruik van papieren wegwerpborden tot een minimum beperken: – Wegwerp Papieren borden zijn voornamelijk gemaakt van hout en de productie van deze borden draagt ​​bij aan ontbossing. Daarnaast gaat er enorm veel water verloren bij de productie van deze platen.

Maximaliseer het gebruik van herbruikbare producten: – Eenmalig bruikbare producten van kunststof en papier hebben een zeer slechte impact op het milieu. Om deze producten te vervangen, moeten we meer en meer herbruikbare producten in huis gebruiken.

Gebruik Regenwateropvang: – Regenwateropvang is een eenvoudige methode om regenval te verzamelen voor toekomstig gebruik. Het verzamelde water met behulp van deze methode kan worden gebruikt in verschillende werken, zoals tuinieren, regenwaterirrigatie, enz.

Gebruik milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen: – We moeten het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakproducten maximaliseren in plaats van traditionele producten die afhankelijk zijn van synthetische chemicaliën. Traditionele schoonmaakproducten zijn meestal gemaakt van synthetische chemicaliën die zeer gevaarlijk zijn voor zowel onze gezondheid als ons milieu.

Milieubeschermingsbureau: -

De Environmental Protection Agency (US EPA) is een onafhankelijke instantie van de Amerikaanse federale overheid die nationale normen voor verontreinigingsbeheersing vaststelt en handhaaft. Het werd opgericht op 2 december/1970. Het belangrijkste motto van dit bureau is het beschermen van de gezondheid van mens en milieu, samen met het creëren van normen en wetten die een gezond milieu bevorderen.

Conclusie:-

Milieubescherming is de enige manier om de mensheid te beschermen. Hier proberen we Team GuideToExam onze lezers een idee te geven van wat milieubescherming is en hoe we ons milieu kunnen beschermen door eenvoudig aan te brengen wijzigingen toe te passen. Als er nog iets te ontdekken valt, aarzel dan niet om ons feedback te geven. Ons team zal proberen nieuwe waarde toe te voegen aan onze lezers.

3 gedachten over "Essay over milieubescherming: 100 tot 500 woorden lang"

Laat een bericht achter