Essay over natuurbehoud: van 50 woorden tot lang essay

Foto van auteur
Geschreven door koningin Kavishana

Essay over natuurbehoud in India: – Dieren in het wild zijn een belangrijk onderdeel van het milieu. De afgelopen tijd hebben we veel e-mails gekregen om een ​​essay te schrijven over het behoud van dieren in het wild. Daarom hebben we besloten een aantal essays te schrijven over natuurbehoud. Deze essays kunnen ook worden gebruikt om artikelen over natuurbehoud voor te bereiden.

Ben je klaar om te gaan?

Laten we beginnen

Essay over natuurbehoud in India

(Wildlife Conservation Essay in 50 woorden)

Afbeelding van Essay over natuurbehoud

Natuurbehoud betekent de praktijk van het beschermen van dieren in het wild; wilde planten, dieren, enz. De belangrijkste doelstellingen van natuurbehoud in India zijn het beschermen van onze wilde dieren en planten voor de toekomstige generatie.

Wildlife is een onderdeel van de natuur dat het evenwicht in het ecosysteem handhaaft. Om een ​​vreedzaam leven op deze aarde te kunnen leiden, moeten we ook de dieren in het wild beschermen. Van sommige mensen wordt gezien dat ze de dieren in het wild schaden voor hun persoonlijk voordeel. Er zijn veel natuurbeschermingswetten in India, maar toch is onze natuur niet veilig.

Essay over natuurbehoud in India (100 woorden)

(Essay voor natuurbehoud)

Natuurbehoud betekent het beschermen van dieren in het wild. Op deze aarde zijn dieren in het wild even belangrijk als mensen. Maar helaas zijn de dieren in het wild op deze aarde altijd in gevaar omdat wij, de mens, het regelmatig vernietigen, alleen om aan onze persoonlijke behoeften te voldoen.

Door de onverantwoordelijkheid van de mens staan ​​veel dieren op de rand van uitsterven. Bomen verdwijnen dagelijks van de aarde. Als gevolg daarvan verslechtert het ecosysteem en de balans van de natuur.

In India heeft de groei van de bevolking veel schade aangericht aan dieren in het wild. Hoewel we natuurbeschermingswetten hebben in het land, heeft dit de vernietiging van dieren in het wild niet verminderd zoals verwacht. Mensen moeten het belang van dieren in het wild voelen en proberen het te beschermen tegen vernietiging.

Essay over natuurbehoud in India (150 woorden)

(Essay voor natuurbehoud)

Wildlife verwijst naar de dieren, insecten, vogels, enz. die in de bossen leven. Er is een belang van dieren in het wild omdat het het evenwicht op aarde handhaaft. Wildlife helpt ook bij de promotie van verschillende economische activiteiten die inkomsten genereren uit toerisme.

Maar helaas is de natuur in India niet veilig. Van oudsher vernietigen mensen dieren in het wild om in hun eigen behoeften te voorzien.

In 1972 regering of India heeft een wet ter bescherming van wilde dieren ingevoerd om de dieren in het wild te beschermen tegen de wrede klauwen van mensen. De natuurbeschermingswetten hebben de vernietiging van dieren in het wild verminderd, maar toch zijn dieren in het wild niet helemaal veilig.

Er zijn verschillende oorzaken voor de vernietiging van dieren in het wild. De belangrijkste oorzaak is de snelle bevolkingsgroei. Op deze aarde groeit de menselijke bevolking zeer snel en mensen bezetten geleidelijk bosgebieden.

Als gevolg daarvan verdwijnt het wild van de aarde. Dus om te voorkomen dat de dieren in het wild verdwijnen, moet de groei van de populatie in eerste instantie worden gecontroleerd.

Essay over natuurbehoud in India (200 woorden)

(Essay voor natuurbehoud)

Wildlife, een geschenk van de natuur aan de mensheid, helpt voortdurend bij het handhaven van het ecologische evenwicht van de aarde. Maar door sommige menselijke activiteiten, zoals het massaal doden van wilde dieren voor hun tanden, botten, pels, huid, enz., samen met bevolkingsgroei en uitbreiding van landbouwvelden, vermindert het aantal wilde dieren en zijn veel soorten wilde dieren uitgestorven.

Natuurbehoud is het proces waarbij alle wilde planten- en diersoorten in hun leefgebied worden beschermd. Zoals we weten, draagt ​​elk levend wezen op deze aarde op zijn eigen speciale manier bij aan het ecosysteem, het behoud van dieren in het wild is een van de belangrijkste taken voor de mensheid geworden.

Er zijn hoofdzakelijk twee soorten natuurbehoud, namelijk "in situ behoud" en "ex-situ behoud". Het 1e type natuurbehoud omvat programma's zoals nationale parken, biologische reservaten, enz. en het 2e type omvat programma's zoals dierentuin, botanische tuin enz.

De jacht op wilde dieren en het vangen van wilde dieren moet door de overheid worden verboden door strikte wetten op te leggen om te slagen in natuurbehoud. Bovendien moeten beperkingen op het importeren en exporteren van producten van wilde dieren worden verboden om sneller resultaat te krijgen in het behoud van wilde dieren.

Essay over natuurbehoud in India (300 woorden)

(Essay voor natuurbehoud)

Inleiding tot het essay over natuurbehoud: - Wildlife vormt de dieren, vogels, insecten, enz. die in hun natuurlijke habitat worden aangetroffen. Wildlife wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van dit universum. Maar bedreigd door jacht en aantasting van hun natuurlijke habitat, staan ​​​​veel soorten dieren in het wild op de rand van uitsterven. Er is dus behoefte aan het behoud van dieren in het wild.

Belang van dieren in het wild: – God heeft verschillende schepselen op deze aarde geschapen. Elk wezen vervult zijn rol om het ecosysteem op aarde in stand te houden. Ook onze dieren in het wild spelen een cruciale rol in dit proces.

We kunnen het belang van dieren in het wild begrijpen als we naar de bomen kijken. De bomen geven voldoende zuurstof af aan de omgeving zodat we zuurstof in de lucht kunnen krijgen om in te ademen. De vogels houden het evenwicht in de groei van de insectenpopulatie in evenwicht. Het belang van dieren in het wild moet dus worden gevoeld en we moeten proberen dieren in het wild te beschermen.

Hoe dieren in het wild te beschermen: – We hebben veel gesproken over de bescherming van dieren in het wild. Maar de vraag rijst: 'Hoe kunnen we dieren in het wild beschermen?' Allereerst moeten wij, mensen, het belang van dieren in het wild voelen en moeten stoppen met het vernietigen ervan voor ons persoonlijk voordeel.

Ten tweede hebben we de natuurbeschermingswetten in India, maar deze natuurbeschermingswetten moeten strikt worden opgelegd om de natuur te beschermen. Ten derde is bijgeloof in onze samenleving een andere oorzaak van de vernietiging van wilde dieren.

Het verwijderen van bijgeloof uit de samenleving is vereist voor het behoud van dieren in het wild. Opnieuw kunnen nationale parken, reservaatbossen en natuurreservaten worden opgezet om dieren in het wild te beschermen.

Conclusie tot wildlife-essay: - Het is hoog tijd om wilde dieren te redden/beschermen voor hun toekomstig bestaan. Naast de overheid. wetten, zowel govt. en niet-govt. organisaties moeten strikte maatregelen nemen voor het behoud van dieren in het wild.

Samen met de overheid. inspanningen, bewustzijn en samenwerking van mensen zijn nodig voor het behoud van wilde dieren in India. Mensen moeten het belang van deze waardevolle natuurlijke hulpbronnen kennen. Wildlife is een integraal onderdeel van ons nationaal erfgoed. Daarom moeten we dieren in het wild beschermen voor onze toekomstige generaties.

Lang essay over natuurbehoud in India (700 woorden)

Afbeelding van essay over natuurbehoud in India

(Essay voor natuurbehoud)

Inleiding tot natuurbehoud Essay: - Wildlife is een prachtige schepping van God. God heeft het universum niet alleen voor mensen geschapen. Op deze aarde vinden we van de enorme walvis tot de kleinste friet, in het bos vinden we de majestueuze eik tot het kleinste gras. Ze zijn allemaal op een zeer evenwichtige manier door God geschapen.

Wij, de mensen, hebben niet het vermogen om bij te dragen aan deze prachtige scheppingen van God, maar kunnen ze wel beschermen. Het behoud van dieren in het wild is dus noodzakelijk om het evenwicht van moeder aarde te behouden.

Wat is dieren in het wild: - We weten allemaal "wat is dieren in het wild? Gezamenlijk kunnen de wilde dieren, de inheemse fauna en flora van een reden dieren in het wild worden genoemd. Wildlife is te vinden in alle ecosystemen. Met andere woorden, we kunnen ook zeggen dat de dieren en planten die in natuurlijke omstandigheden groeien, dieren in het wild worden genoemd.

Wat is natuurbehoud: – Natuurbehoud verwijst naar het beschermen van dieren in het wild tegen vernietiging. De toestand van de dieren in het wild op deze aarde verslechtert met de dag. De tijd is aangebroken om dieren in het wild te beschermen tegen de wrede greep van de mens.

De mens is de belangrijkste vernietiger van het wild. De eenhoornige neushoorns van Assam staan ​​bijvoorbeeld op de rand van uitsterven, omdat stropers ze dagelijks doden voor hun eigen voordeel.

Belang van natuurbehoud: – Het is niet nodig om veel te beschrijven over het belang van natuurbehoud. We mogen niet toestaan ​​dat de natuur of een deel van de natuur van deze aarde verdwijnt.

We weten allemaal dat de natuur haar eigen evenwicht bewaart en dat elk schepsel op deze aarde zijn plicht vervult om de natuur te helpen het natuurlijke evenwicht te bewaren. Bomen leveren ons bijvoorbeeld niet alleen zuurstof, maar houden ook de klimatologische toestand van een regio in stand.

Het vervult ook zijn plicht om de opwarming van de aarde op deze aarde te verminderen. Opnieuw beheersen de vogels de populatie insecten in het ecosysteem. Daarom is het behoud van dieren in het wild belangrijk om het evenwicht van ons ecosysteem te behouden.

Als we het belang van dieren in het wild negeren en deze regelmatig schade toebrengen, zal er ook een omgekeerd effect op ons zijn.

Belangrijke methoden voor het behoud van dieren in het wild in India: – Er kunnen verschillende soorten natuurbeschermingsmethoden worden toegepast om de dieren in het wild te beschermen. Enkele belangrijke methoden voor natuurbehoud in India zijn:

Beheer van leefgebied: – Volgens deze methode van natuurbehoud worden onderzoeken uitgevoerd en worden statistische gegevens bijgehouden. Daarna kan het leefgebied van de dieren in het wild worden verbeterd.

Inrichting van de beschermde gebieden: – Beschermde gebieden zoals nationale parken, reservaatbossen, natuurreservaten, enz. zijn opgericht om dieren in het wild te beschermen. In deze beperkte gebieden worden wetten voor natuurbehoud gehandhaafd om de dieren in het wild te beschermen.

Bewustzijn: - Voor het behoud van dieren in het wild in India is het nodig om de mensen voor te lichten over het belang van dieren in het wild. Sommige mensen negeren of schaden de dieren in het wild omdat ze zich niet bewust zijn van het belang van dieren in het wild. Zo kan het bewustzijn onder mensen worden verspreid om dieren in het wild in India te behouden.

Bijgeloof uit de samenleving verwijderen: – Bijgeloof is altijd een bedreiging geweest voor dieren in het wild. Verschillende lichaamsdelen van wilde dieren en delen van bomen worden gebruikt voor remedies voor sommige ziekten. Die remedies hebben geen wetenschappelijke basis.

Nogmaals, sommige mensen geloven dat het dragen of gebruiken van dierenbotten, vacht, enz. hun langdurige ziekte kan genezen. Dat is niets anders dan het enige bijgeloof. Dieren worden gedood om die blinde overtuigingen te vervullen. Dus voor het behoud van wilde dieren in India moet dit bijgeloof uit de samenleving worden verwijderd.

Natuurbeschermingswetten: – In ons land hebben we natuurbeschermingswetten. De natuurbeschermingswet 1972 is een wet die de natuur in India probeert te beschermen. Op 9 september 1972 heeft het parlement van India deze wet aangenomen en daarna is de vernietiging van dieren in het wild tot op zekere hoogte verminderd.

Conclusie voor het essay over natuurbehoud: - Wildlife is een belangrijk onderdeel van moeder aarde. Het is bijna onmogelijk om de aarde voor te stellen zonder de dieren in het wild. Dus de prachtige dieren in het wild moeten worden beschermd tegen vernietiging. Natuurbeschermingswetten kunnen niets doen als we zelf niet het belang van dieren in het wild voelen.

Essay over natuurbehoud voor studenten van de hogere klasse

"Waar ook ter wereld wilde dieren zijn, er is altijd een kans op zorgzaamheid, mededogen en vriendelijkheid." – Paul Oxton

Definitie van dieren in het wild-

Wildlife verwijst traditioneel naar wilde diersoorten die niet gedomesticeerd zijn. Het speelt een belangrijke rol bij het handhaven van een gezond ecologisch evenwicht op aarde. Het geeft ook stabiliteit aan verschillende processen van de natuur.

Wat is natuurbehoud - Natuurbehoud is een goed geplande manier om wilde diersoorten en hun leefgebieden en planten te beschermen. Elke soort in deze wereld heeft voedsel, water, onderdak en vooral kansen nodig om zich voort te planten.

Habitatvernietiging door menselijke activiteit is de belangrijkste bedreiging voor de soort. Bossen zijn de habitat voor dieren in het wild en voor het soepel functioneren van de biologische kringlopen van de aarde; we moeten bossen behouden samen met diersoorten.

Essay over de voordelen en nadelen van sociale media

Hoe dieren in het wild te beschermen -

Tegenwoordig is het beschermen van dieren in het wild een van de belangrijkste taken voor de mensheid geworden, omdat dieren en planten het grootste deel uitmaken van een grotere natuurlijke omgeving die voedsel, onderdak en water biedt aan andere dieren in het wild en mensen. Laten we enkele manieren bespreken om dieren in het wild te beschermen.

We moeten proberen onze natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk te hergebruiken en te recyclen om de leefomgeving van wilde dieren te beschermen

We moeten sportjacht vermijden. In plaats daarvan zouden we onze camera's moeten gebruiken om foto's te maken.

Het aannemen van een plantaardig dieet helpt ons het slachten van dieren te verminderen en het is een geweldige manier om wilde dieren te beschermen.

We moeten leren vreedzaam te leven met wilde dieren.

We kunnen ook een persoonlijk beschermingsplan opstellen door een dier te adopteren via een programma van een organisatie.

We moeten deelnemen aan lokale schoonmaakacties wanneer we de kans krijgen.

Belang van natuurbehoud -

Natuurbehoud is belangrijk voor het handhaven van een gezond ecologisch evenwicht tussen alle levende wezens. Elk levend wezen op deze aarde heeft een unieke plek in de voedselketen en draagt ​​zo op hun eigen speciale manier bij aan het ecosysteem.

Maar helaas, voor landontwikkeling en versteviging worden veel natuurlijke habitats van planten en dieren door mensen vernietigd. Enkele andere factoren die bijdragen aan het uitsterven van dieren in het wild zijn de jacht op dieren voor bont, sieraden, vlees, leer, enz.

Als we geen stappen ondernemen om dieren in het wild te redden, zullen alle wilde dieren op een dag op de lijst van uitgestorven soorten staan. Het is onze verantwoordelijkheid om de natuur en onze planeet te redden. Hieronder staan ​​enkele redenen voor natuurbehoud voor leerlingen van klas X en hoger die je zullen helpen het belang van natuurbehoud te begrijpen.

Natuurbehoud is belangrijk voor een gezond ecosysteem. Als een enkele diersoort uit het ecosysteem verdwijnt, kan dit de hele voedselketen verstoren.

Natuurbehoud is ook belangrijk voor de medische waarde, aangezien een groot aantal planten- en diersoorten wordt gebruikt om essentiële medicijnen te verkrijgen. Bovendien gebruikt Ayurveda, het oude geneeskrachtige systeem van India, ook extracten van verschillende planten en kruiden.

Natuurbehoud is belangrijk voor landbouw en landbouw. Wilde dieren spelen een zeer belangrijke rol bij de groei van landbouwgewassen en een groot deel van de bevolking in deze wereld is afhankelijk van deze gewassen.

Voor het behoud van een schoon en gezond milieu is natuurbehoud essentieel. Vogels als adelaar en gieren dragen bijvoorbeeld bij aan de natuur door dode lichamen van dieren te verwijderen en de omgeving schoon te houden

Soorten natuurbehoud -

Natuurbehoud kan worden onderverdeeld in twee interessante uitdrukkingen, namelijk "in situ behoud" en "ex-situ behoud"

In situ instandhouding - Dit type instandhouding beschermt het gevaardragende dier of de plant ter plaatse in zijn natuurlijke habitat. Programma's zoals nationale parken en biologische reservaten vallen onder In Situ Conservation.

Ex-situ behoud - Ex-situ behoud van dieren in het wild betekent letterlijk off-site behoud van wilde dieren en planten door een deel van een populatie te verwijderen en te verplaatsen naar beschermde habitats.

Natuurbehoud in India

India heeft een grote verscheidenheid aan wilde dieren zoals Indochinese tijgers, Aziatische leeuwen, Indochinese luipaarden, verschillende soorten herten, de grote Indiase neushoorn en nog veel meer.

Maar door een aantal factoren, zoals overmatige stroperij, illegale handel, verlies van leefgebied, vervuiling, enz., staan ​​verschillende dieren en vogels op de rand van vernietiging.

Hoewel de regering van India stappen onderneemt om wilde dieren, het integrale erfgoed van India, te beschermen, moet elke burger van India denken dat het zijn plicht is om dieren in het wild te beschermen. Enkele van de stappen die de Indiase regering heeft genomen in de richting van natuurbehoud in India zijn:

Het creëren van natuurreservaten en nationale parken.

Lancering van Project Tiger

Conclusie

De jacht op en handel in dieren moet door de overheid worden gecontroleerd door strikte wetten op te leggen om te slagen in natuurbehoud. India wordt een goed voorbeeld voor de wereld vanwege het feit dat het wordt genomen voor natuurbehoud. De natuurbeschermingswet van 1972 werkt als een mijlpaal in het behoud van dieren in het wild.

4 gedachten over "Essay over natuurbehoud: van 50 woorden tot een lang essay"

  1. Hallo, ik stuur je dit bericht via je contactformulier op je website op guidetoexam.com. Door dit bericht te lezen ben jij het levende bewijs dat contactformulier adverteren werkt! Wilt u uw advertentie naar miljoenen contactformulieren sturen? Misschien geeft u de voorkeur aan een meer gerichte aanpak en wilt u onze advertentie alleen naar websites in bepaalde bedrijfscategorieën sturen? Betaal slechts $ 99 om uw advertentie naar 1 miljoen contactformulieren te sturen. Volumekortingen mogelijk. Ik heb meer dan 35 miljoen contactformulieren.

    Antwoorden

Laat een bericht achter