ඉංග්‍රීසියෙන් ඉන්දියානු දේශපාලනය පිළිබඳ රචනා

ඉංග්‍රීසි සහ හින්දි භාෂාවෙන් ඉන්දියානු දේශපාලනය පිළිබඳ කෙටි හා දිගු රචනා

හැඳින්වීම දේශපාලනය ක්‍රීඩා කිරීම යනු ක්‍රීඩකයින් රැසක් සිටින ක්‍රීඩාවක් වැනිය... වැඩිදුර කියවන්න

හින්දි භාෂාවෙන් මගේ දෛනික ජීවිතය පිළිබඳ රචනය

ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මගේ දෛනික ජීවිතය පිළිබඳ කෙටි සහ දිගු රචනාව සහ ඡේදය

හැඳින්වීම සෑම කෙනෙකුටම තම ජීවිතයේ අපේක්ෂිත ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, දින චර්යාවට බැඳී, විනයගරුක ජීවිතයක් ... වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්‍රීසියෙන් හොඳ පුරුදු රචනය

ඉංග්‍රීසියෙන් යහපත් හැසිරීම් පිළිබඳ වචන 100, 150, 300, 400 සහ 500 රචනය

හැඳින්වීම සුදුසු ආචාර විධි විදහා දැක්වීමෙන් අපට වඩා හොඳ ජීවන රටාවක් ලබා ගත හැකිය. අපේ පවුල්, පාසල්,… වැඩිදුර කියවන්න

හින්දි භාෂාවෙන් රාණි දුර්ගාවතී පිළිබඳ රචනය

ඉංග්‍රීසියෙන් රාණි දුර්ගාවතී පිළිබඳ දිගු සහ කෙටි රචනය [සැබෑ නිදහස් සටන්කාමියා]

හැඳින්වීම ඉන්දියානු ඉතිහාසය පුරා, රාණිගේ රාණි ඇතුළු කාන්තා පාලකයන්ගේ කථා රාශියක් ඇත. වැඩිදුර කියවන්න

ජාතික කොඩියේ වැදගත්කම පිළිබඳ රචනය

50, 100, 300, සහ 500 වචන ඉංග්‍රීසියෙන් ජාතික කොඩියේ වැදගත්කම පිළිබඳ රචනය

හැඳින්වීම ගෞරවය, දේශප්‍රේමය සහ නිදහස සංකේතවත් කරන ඉන්දියානු ධජය රටේ ජාතික අනන්‍යතාවය නියෝජනය කරයි. … වැඩිදුර කියවන්න