lebitso la insha le bolelang ka urdu le nomoro ea lehlohonolo