స్వచ్ఛత అభియాన్ నిబంధ 100, 120, 200, 300 & 500 శబ్దాలలో

రచయిత ఫోటో
Guidetoexam ద్వారా వ్రాయబడింది

స్వచ్ఛ భారత్ ప్రతి నిబంధ 100 శబ్దాలలో

స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ భారత ప్రభుత్వం ద్వార షురూ కియా గయా ఒక మహాత్వపూర్ణ కార్యక్రమము. ఇసకా ముఖ్య ఉద్దేశ్య దేశ కో స్వచ్ఛ మరియు సుందర బనానా ఉంది. ఈ అభియాన్ చాలా ముఖ్యమైనది సర్వజనిక స్థానాలు కో సాఫ్-సుతారా రఖనే, శౌచాలయ నిర్మాణం, రచనలు శేత్రం కి సఫై కరనీ హోతీ. ఇహ అభియాన్ భారత్ కో స్వస్థ మరియు భద్రతా బనానే కా ప్రముఖ కదమ్ ఉంది. హర్ నగర్ కో ఈ అభియాన్ లో అపానీ భాగీదారి లేని చాహియే తాకి హమ్ సబ్ మిలకర్ ఔట్ నత భారత్ కి ఓర్ బఢ్ సకెం.

స్వచ్ఛత అభియాన్ ప్రతి నిబంధ 120 శబ్దాలలో

స్వచ్ఛత అభియాన్ భారత ప్రభుత్వ ద్వార షురూ కియా గయా ఒక మహాత్వపూర్ణ అభియాన్. ఇసక ఉద్దేశ్య హే దేశ కో స్వచ్ఛ మరియు సుందర బనానా. हभियान लोगों को स्वच्धा की महत्व में जागरूक करता हैं हैं ఫై ఉనకి భాగీదారి కో ప్రేరిత కరత ఉంది. ఇసకా విస్తార దేశ భారం లో కూడా ఉంది మరియు హర సంవత్సరం అక్టూబరు 2 నుండి 28 సంవత్సరాల వరకు है. స్వచ్ఛత అభియాన్ స్వాస్థ్య మరియు పర్యావరణ సంరక్షణలో మహత్వపూర్ణ భూమికా రక్షితం దేశానికి ఉన్నది చాలా గొప్పది.

స్వచ్ఛత అభియాన్ ప్రతి నిబంధ 200 శబ్దాలలో

స్వచ్ఛత అభియాన్ భారత ప్రభుత్వ ద్వార లాంచిత కియా గయా ఒక మహత్వపూర్ణ కార్యక్రమము. ఇసకా ముఖ్య ఉద్దేశ్య దేశ కో స్వచ్ఛ మరియు సుందర బనానా ఉంది. యః అభియాన్ లోగో స్వచ్చత యొక్క మహత్వానికి జాగరూకత దిలాత వంటిది ఎఫ్-సుతారా రఖనే ఉనకి భాగీదారి కో ప్రేరిత కరత ఉంది. ఇసక పహల చరణ గంగా నది కి సఫై కో సమర్పిత థా మరియు ఇసకే బాద సే యభయం . ఫైలయా గయా హే. లోగోం కో స్వచ్ఛత కోసం గొప్ప సమాజం కోసం జనసంచారం, శిక్ష, మరియు రక్షితం ोजित की जाते हैं. ఇసకే అలావా, స్వచ్ఛత అభియాన్ లో శౌచాలయ నిర్మాణం, సమాజం కోసం సంగీత రచనలు కార్యశాలయోం కా ఆయోజన్ భీ కియా జాతా హే. స్వచ్ఛత అభియాన్ దేశ కో స్వస్థ, భద్రత మరియు వికసిత బనానెలో ఒక మహత్వపూర్ణమైనది है మరియు हर नगरी क सहयोग बिना हह अभियान सफल नहीं हो सकता.

స్వచ్ఛత అభియాన్ ప్రతి నిబంధ 300 శబ్దాలలో

స్వచ్ఛత అభియాన్ పర నిబంధ (స్వచ్ఛత అభియాన్ పై వ్యాసం) – 300 శబ్ద స్వచ్ఛత అభియాన్ భారత సారాంశం గయా ఒక మహాత్వపూర్ణ కార్యక్రమము. ఇసకా ముఖ్య ఉద్దేశ్య భారత కో స్వచ్ఛ మరియు సుందర బనానా ఉంది. हभियान देश भर में स्वच्ठा को बधाने को और देखें స్వచ్ఛతా అభియాన్ కా పహలా చరణ గంగా నది కి సఫై కో సమర్పిత థా. ఇసకే బాద్ అభియాన్ దిల్లి మెం వ్యాపక రూప్ సే బఢాయ గయా, జహాం సడౌకోం, సడన్, ర్వజనిక స్థానోం కో సాఫ్-సుతారా బనానే సభి నగరికోం కి భాగీదారీ లి. ఇసకే బాద్, అభియాన్ సమగ్ర దేశ భారంలో ఫైలా దియా గయా ఉంది మరియు ప్రతివర్షం 2 28 అక్టోబర్ XNUMXన స్వచ్ఛత అభియాన్ కా మహత్త్వ గహరాయ గయా హై క్యోంకి యః ఒక స్వస్థత మరియు భావ సారూప్యత ంగిక కదం ఉంది. యః హమారీ జగః కో ప్రధానం సే ముక్త రఖనే, బీమారియోం కా ప్రబంధం కరణ ఆవశ్యకమైనది. స్వచ్ఛ మరియు హర-భర వాతావరణ హమారే జీవితానికి గుణవత్త కో బాధాత భరితంగా ఉంది ो రక్షిత రక్తం ఉంది. స్వచ్ఛత అభియాన్ లో జనసంచార, శిక్ష, జనహిత వంటి కార్యక్రమము మరియు కార్యక్రమములు. శౌచాలయ నిర్మాణం, సూచన-ప్రసరణ కార్యక్రమం, రాష్ట్ర స్వచ్ఛతా ఇండెక్స్, రక్షక ది ఈ అభియాన్ మహత్వపూర్ణ పహలులో షామిల్ ఉంది. స్వచ్ఛత అభియాన్ నేతత్వం, సామరిక్ సహయోగం మరియు వ్యాపక జనసయోగ్ వంటి వాటికి చాలా సంతోషం. ఇసకే లియే నగర్ పాలికాం, స్కూల్, కాలేజీ, కోర్పోరేట్ క్షేత్రం, సమాజదారి కేంద్రాలు గాథనోం కో భీ అపనీ భూమికా నిభానీ చాహియే. స్వచ్ఛత అభియాన్ ఒక మహాన్ కదమ్ హే జో హం అపనే దేశ కో స్వచ్ఛం, స్వస్థత दद कर सकते हैं. హమ్ సభ కో ఈ అభియాన్ లో అథక ప్రయాస కరణ చాహియే తాకి హమ్ భారత్ కో ఒక ఆదరణ.

స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ప్రతి నిబంధ 500 శబ్దాలు

స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్, భారత్ సర్కార్ ద్వార ప్రారంభం స్త్రీయ అభియాన్ ఉంది. ఇహ అభియాన్ భారత్‌లో స్వచ్ఛత కోసం కార్యకర్త, సర్కార్, నగరాలు మరియు ఇతర విషయాలు ोग से बढशाव देने शुरू किया गया है. ఇదే విధమైన విభిన్న విధానపరమైన జుడవాన్ మరియు స్వచ్ఛత సే సంబంధిత ముద్ధారణ కోసం है. యః గంభీర్ ముద్దోం పర్ ధ్యాన కేంద్ర కరకే భారత కో స్వచ్ఛ మరియు స్వస్థత హపనా వా దేనే కా ప్రయాస హే. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ సంవత్సరం 2014లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ జీ ద్వార థింగ్. ఇసకా ముఖ్య ఉద్దేశ్య భారతీయ నగరికోం కో సాఫ్-సుతారా రఖనే పర్ జాగరూక్ కరా. విజ్ఞానం యొక్క విభిన్న క్షేత్రాలలో విశేషజ్ఞానం మరియు దేశభక్తి గురించిన భావాలు షామిల్ కరనే కా భీ ప్రయాస్ కియా గయా హే. స్వచ్ఛ భారత అభియాన్ కా అంతిమ లక్ష్య భారత కో పూరీ తరహ సే స్వచ్ఛ మరియు శౌకౌత. యః అభియాన్ ఖుద్ కో శుద్ధ రచనే వాలే సభ లోగోం, సమాజం మరియు సమ్మోహనం दान करने का प्रयास करता है. స్వచ్ఛతతో పాటు స్వచ్ఛమైన భారత అభియాన్ సమాజం గురించి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఇసకే మహత్వానికి ప్రతి జాగరూక ఉంది. అభియాన్ కో నిరంతర సఫలత మిల్ రాహి మరియు భారతదేశం యొక్క విభిన్న హిస్సోన్‌లలో అలగ్-అలగమ్ गगदान दिया जा रहा है. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ అంతర్గతం, జనతా కో శౌచాలయం కోసం పనిచేయడం గురించి తెలుసుకోవడం లేదు నీతియోం వ యోజనఓం కో తత్పరతాపూర్వక్ లాగూ కియా గయా ఉంది. ఈ అభియాన్ కోసం అంతర్గత్ చుక్కందర్, సఫై ఉపకరణం, సడకన్ కా సఫై కరనే లాభాన్ని పొందడం గీదారి ఆవశ్యక హే. స్వచ్ఛత మరియు స్వచ్ఛత యొక్క నిరాధారత యొక్క గొప్ప సమాజం కోసం జాగరూకత, అయస్కాంతం, జాగరూకత క్యాంప్ మరియు ప్రతియోగితాఓం కా యోజన్ కియా జాతా ఉంది. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ న కేవలం స్వచ్ఛత కా ధ్యాన రచయిత హై, బాల్కీ ఇసకా ఉద్యోగం, aa, డెంగూ జైసీ బీమారియోం కో రోకనా భీ హై. ఇసకే అనుసార్, ఇన్ భీమారియోం యొక్క ప్రసార మరియు పరేషాని కో కమ్ కరనే కోసం సభికులు ర స్వచ్ఛత మూల్యంకన్ కా హిస్సా బనానా చాహియే. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కాదు . ఈ అభియాన్ కి సఫలత కోసం సబకి భాగీదారీ మరియు సమర్థన అవసరం. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ప్రతి నియమిత రూపాన్ని అధ్యాపకునిగా జరుపుతుంది మరియు అర్థం చేసుకోవచ్చు అభియాన్ కో మరియు భీ మజబూత్ బనానా హోగా. ఏసే మేం, సర్కార్, సామాజిక సంఘం మరియు బాకీ సభ లోగోం కోసం ఛ మరియు స్వస్థ భారత్ కా నిర్మాణ కర సకేం.

హిందీలో స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్

స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ భారత ప్రభుత్వ ద్వార ప్రారంభం కియా గయా రాష్ట్రీయ స్వచ్చత యజ్ఞం ఇసక ముఖ్య ఉద్దేశ్య భారత కో స్వచ్ఛ మరియు శౌచముక్త బనానా ఉంది. అవును అభియాన్ 2 అక్టోబర్ 2014 కో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ద్వార ప్రారంభం. ఇసకే అంతర్గత సామాజిక మరియు సర్వజనిక స్థానాలు స్వచ్ఛత కోసం సునిశిత ఆలోచన జాతే ఉంది. ఇసకే తహత శౌచాలయ నిర్మాణం, కచర నిపటాన్, విజ్ఞానం కోసం సాఫ్-సఫాయి, సఫారీలు మరియు నదియోం కి సఫై, స్వచ్ఛత సంకల్పం యొక్క రూపాలలో యోగదానాన్ని కలిగి ఉంది ఖ ఉపాయ్ ఉంది. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ఒక గంభీరతాపూర్వక్ అభియాన్ మరియు సభి భారతీయ నాగరికత ोग करना चाही.

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు