Sanaysay sa Save Trees Save Life

Larawan ng may-akda
Isinulat ni Reyna Kavishana

Sanaysay tungkol sa save tree save life: – Ang mga puno ay itinuturing na isang kailangang-kailangan na bahagi ng kapaligiran. Napakahalagang iligtas ang mga puno sa mundong ito upang maging ligtas ang mundong ito para sa atin. Ngayon, ang Team GuideToExam ay naghahatid sa iyo ng ilang mga sanaysay sa paksa ng save trees save life.

50 words Essay on Save Trees in English

(Save tree essay 1)

Ang mga puno ay ang pinakamahalagang bahagi ng kalikasan. Nagbibigay ito sa atin ng buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng oxygen. Alam nating lahat ang kahalagahan ng mga puno sa kapaligiran. Kaya sinasabi na 'save trees save the earth'. Hindi tayo mabubuhay sa mundong ito kung wala ang mga puno. Kaya, ang pagtatanim ng mga puno ay lubhang kailangan upang makakuha ng balanseng kapaligiran para mabuhay. Alam nating lahat ang kahalagahan ng mga puno kaya dapat nating subukang iligtas ang mga puno.

100 words Essay on Save Trees in English

Larawan ng Sanaysay sa save tree save life

(Save tree essay 2)

Ang mga puno ay ang pinakamagandang regalo ng kalikasan sa mga tao. Hindi natin maaaring balewalain ang kahalagahan ng mga puno. Ang mga puno ay lubhang kailangan para mabuhay ang planetang ito. Kaya naman sinasabi na ang pag-save ng mga puno ay nagliligtas ng buhay. Ang mga puno ay nagsisilbing matalik na kaibigan ng mga tao. Ang mga puno ay nagbibigay sa atin ng oxygen at sumisipsip ng carbon dioxide mula sa kapaligiran. Kinokontrol din nito ang polusyon sa kapaligiran.

Ang mga puno ang pinagmumulan ng gamot at pagkain para sa atin. Nakakatulong din ito sa atin sa paggawa ng ating mga bahay, muwebles, atbp. Kailangan nating magtanim ng mas maraming puno upang matamasa ang mga benepisyo ng mga puno.

200 words Essay on Save Trees in English

(Save tree essay 3)

Sinasabi na ang pag-save ng mga puno ay nagliligtas sa kapaligiran. Tayo, mga tao ay hindi mabubuhay sa mundong ito ng isang araw na walang mga puno. Ang mga puno ay ang pinakamahalagang bahagi ng kapaligiran. Nagbibigay ito sa atin ng Oxygen para malanghap at sumisipsip ng CO2 para mapanatili ang balanse sa kapaligiran.

Ang mga tao ay ganap na umaasa sa mga puno para sa pagkain, gamot, at marami pang iba. Ngunit sa kasamaang palad sa mabilis na paglaki ng populasyon deforestation ay nagaganap. Ang bilang ng mga puno ay nakababahala na bumababa sa kapaligiran.

Upang mabuhay sa planetang ito, kailangan nating magligtas ng mga puno. Hindi lamang ang mga tao kundi ang lahat ng iba pang mga hayop ay umaasa din sa mga puno nang direkta o hindi direkta upang mabuhay sa lupa. Kaya sinasabi na iligtas ang mga puno at iligtas ang mga hayop. Mas maraming halaman ang dapat itanim para dumami ang mga halaman.

Dapat maipalaganap ang kamalayan sa mga tao sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng iba't ibang kompetisyon tulad ng save trees posters, save tree fancy dress competitions, atbp. sa mga mag-aaral. Hindi natin maililigtas ang lupa kung walang mga puno kaya mahihinuha na ang mga puno ay nagliligtas sa lupa.

Mahabang sanaysay sa Save Trees Save Life

(Save tree essay 4)

Alam nating lahat ang kahalagahan ng mga puno. Dapat nating ipaalam sa mga tao na ang mga puno ay napakahalaga at ituro din sa kanila kung bakit mahalaga ang mga puno para sa atin. Bagama't mayroong 100 paraan upang magligtas ng mga puno, ang mga tao ngayon ay hindi masyadong malay at ayaw magligtas ng mga puno, kaya dapat gumawa ng mga hakbang ang pamahalaan upang iligtas ang mga puno.

Ang mga tao sa panahon ngayon pagkatapos malaman kung paano magligtas ng mga puno ay hindi na nila sinusubukang iligtas ang mga puno. Ang sagot sa tanong kung paano mag-save ng mga puno ay napakadali ngunit hindi ito pinapansin ng mga tao. Ang simpleng sagot sa tanong kung paano i-save ang mga puno ay, upang ihinto ang pagputol ng mga puno.

Ang ilan sa mga bagay na mangyayari kung ang mga tao ay hindi nagliligtas ng mga puno ay ang global warming, pagguho ng lupa, atbp. Ang mga tao ay nagsasalita lamang tungkol sa mga pakinabang ng mga puno ngunit hindi sila nakikitang sinusubukan ang alinman sa mga hakbang upang mailigtas ang puno. Hindi lamang dapat pag-usapan ng mga tao ang kahalagahan ng mga puno, ngunit dapat din nilang subukang ipatupad ang mga hakbang.

Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay para malaman din ng mga bata kung bakit mahalaga sa atin ang mga puno. Ang unang bagay na dapat nating gawin ay turuan ang mga bata kung paano mag-save ng mga puno at bakit tayo dapat mag-save ng mga puno. Una, dapat nating matutunan kung paano magligtas ng mga puno. Makakatulong tayo sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga punong tumutubo sa sarili nating kapitbahayan, at pagtatanim ng higit pa kapag nakita mong pinutol ang mga puno.

Ang mahusay na paggamit ng mga produktong papel ay mahalaga na makakatulong din tayo sa pagliligtas ng mga puno sa pamamagitan ng pag-uudyok sa iba na magtanim ng parami nang parami ang mga puno, kung ano ang mangyayari kung ang mga puno ay bababa sa bilang, at gayundin sa pamamagitan ng pagpapamulat sa kanila ng pagiging kapaki-pakinabang ng mga puno.

Ang mga sumusunod na hakbang ay maaaring gawin upang mailigtas ang mga puno:

 • Gumamit ng papel sa matalinong paraan; huwag mag-aksaya ng papel sa isang hangal na paraan.
 • Ang paggamit ng mga secondhand na libro sa halip na bumili ng mga bagong libro ay nakakatipid ito ng parehong pera at papel na awtomatikong nagliligtas sa puno. (Ito ay isang mahalagang punto na maaari nating ituro sa lahat upang sila ay matuto kung paano magligtas ng mga puno)
 • Magtanim ng puno sa isang espesyal na petsa bawat buwan. Hindi lang sa earth day.
 • Ang sunog sa kagubatan ay isang mataas na dahilan para sa maraming bilang ng mga puno na namamatay.
 • Dapat tayong mag-ingat na puno ng apoy, lalo na sa mga lugar ng kagubatan kung saan maraming kakahuyan ang parehong patay at buhay.
 • Hindi tayo dapat maglaro ng posporo o lighter.
 • Dapat nating palaging tiyakin na ang sunog sa ating site ay ganap na patayin bago ito iwan.

Dapat alam nating lahat ang kahalagahan ng mga puno sa kapaligiran habang nililinis ng mga puno ang hangin. Ang puno ay gumagana bilang isang natural na air sift ng particulate matter tulad ng alikabok, micro-sized na metal, at mga pollutant tulad ng oxides, ammonia ozone, nitrogen, at sulfur dioxides. Ang mga puno ay kumukuha ng carbon dioxide at gumagawa ng oxygen na napakahalaga para sa bawat organismong nabubuhay. Samakatuwid, dapat tayong lahat ay magtanim ng higit at higit pang mga puno.

Sa ngayon, dapat alam na ng lahat kung paano mag-save ng mga puno ngunit pagkatapos din na malaman ito ay hindi sinusunod ng mga tao ang mga hakbang sa pag-save ng mga puno, sa lugar ay naglalagay lamang sila ng parami ng mga puno para sa kanilang mga personal na pangangailangan.

Alam namin na ang mga puno ay may pananagutan sa paglilinis ng hininga ng karamihan sa mga buhay na nilalang. Binibigyan nila ang mga tao at hayop ng mga materyales para sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. Sa maraming iba pang gamit, binibigyan ng mga puno ang mga tao ng mga materyales na ginagamit ng mga tao araw-araw na papel.

Ginagawa ng puno ang lahat ng ito para sa mga tao ngunit bilang kapalit kung ano ang ibinibigay nating mga tao sa mga puno? Kaming mga walanghiyang tao ay sunud-sunod na pumapatay ng mga puno.

Kaya dapat nating ipaalam sa bawat tao kung paano mag-save ng mga puno at subukan din ang ating makakaya upang malaman ang higit pa mula sa iba. Dapat tayong lahat ay gampanan ang gawaing magligtas ng mga puno at mga gawain upang malaman din ito ng lahat. Maraming uri ng puno ang nanganganib dahil lamang sa ating mga bastos na tao, ang ibig sabihin ng endangered ay ang mga species na malapit nang maubos.

At nasa sangkatauhan na gawin ang mga pagsisikap na kailangan upang iligtas ang wildlife mula sa trahedyang ito. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng isang simpleng kilos sa tamang direksyon, tulad ng pagtuon sa mga espesyal na karapatan na nagpoprotekta sa mga puno.

Matapos malaman ang kahalagahan ng mga puno ay dapat din tayong magsagawa ng mga gawain upang malaman din ng ibang tao ang pakinabang ng mga puno. Ngunit ang pag-alam lamang kung paano mag-save ng mga puno ay hindi sapat na dapat din nating subukan na mag-save ng higit pa at mas maraming mga puno at magtanim ng mas maraming mga puno.

Alam nating lahat na ang mga puno ay ang pinakamahusay na kaibigan ng mga tao dahil ang mga puno ay nagbibigay sa atin ng lahat ng kinakailangang bagay mula sa mga gamot hanggang sa tirahan. May mga puno na nagbibigay sa atin ng napaka-kapaki-pakinabang na mga gamot upang pagalingin ang maraming sakit.

Ang mga puno ay nagbibigay din sa atin ng mga makakain na maaaring makapuno sa ating tiyan tulad ng mga prutas, gulay, atbp. Ang mga puno ay nagbibigay din sa atin ng oxygen na siyang pangunahing pangangailangan para sa pamumuhay ng isang buhay na nilalang. Kung walang mga puno, imposible ang buhay sa mundong ito.

Ang mga tao sa panahon ngayon kahit alam na kung paano magligtas ng mga puno ay hindi sila nagtitipid ng mga puno sila ay nagpuputol ng mga puno. Matatawag ba natin itong sangkatauhan? Malamang na makikita natin na bago ang mga puno ay nanganganib ang sangkatauhan sa planetang ito. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa bawat isang tao na nabubuhay sa mundong ito.

Tayong mga edukadong tao ay dapat magsimula munang magligtas ng mga puno at huminto sa pagputol ng mga puno at mula sa ating mga edukadong tao, matututo ang ibang tao kung bakit kailangan nating pangalagaan ang mga puno, magtanim ng mga puno at halatang itigil ang pagputol ng mga puno.

Kung gagawin nating mga tao ito nang walang kahihiyang masasabi nating ang mundong ito ay isang air pollution-free earth dahil ang mga puno ay may pananagutan sa paglilinis ng hangin.

Kung mas maraming puno ang naroroon, walang maruming hangin, magiging malinis ang hangin sa paligid at makalanghap tayo ng malinis na hangin hangga't gusto natin. Kaya't dapat nating sabihin sa mga tao ang tungkol sa kahalagahan ng mga puno at subukan din ang ating pinakamahusay na iligtas ang mga puno.

Larawan ng save trees essay
Ang kamay ng lalaki na may hawak na barya at puno ay parang nagtatanim sa background ng halaman at sikat ng araw para sa pagtatanim. Konsepto ng pagtitipid sa paglago at pamumuhunan.

Essay on Discipline in Student Life

400 salita sanaysay sa Save Trees Save Life

(Save tree essay 5)

Ang mga puno ay ang gantimpala o simpleng biyaya ng tinatawag na diyos sa bawat buhay na organismo sa mundong ito. Mayroong iba't ibang uri ng mga puno. Ang mga puno ay gumagawa ng mga landscape na napakaganda. Ang mga puno ay mahalaga sa tao at sa mga anyong buhay sa lupa. Ang mga puno ay nagpapanatili ng balanse at katatagan ng ekolohiya.

Ang mga puno ay dapat na liblib. Ang pagputol ng mga puno ay nararapat na ipagbawal. Dapat hikayatin ang mga aktibidad sa pagtatanim ng puno upang maging luntian, maganda at malusog ang ating kapaligiran.

Ang mga puno ay pagkain para sa mga tao at bawat herbivorous na hayop. Ang mga ugat, tangkay, dahon, bulaklak, prutas, at maging ang mga buto ng iba't ibang puno ay maaaring kainin. Ang mga puno ay biyaya ng Kalikasan. Hindi tayo dapat pumutol ng mga puno para sa ating makasariling pangangailangan. Dapat tayong magtanim ng mas maraming puno at protektahan ang bawat puno sa loob o malapit sa ating lokalidad.

Upang lumago, ang isang halaman ay nagsasagawa ng isang proseso na kilala bilang photosynthesis. Sa prosesong ito, ang mga halaman ay sumisipsip ng carbon dioxide at nagbibigay ng oxygen na ating nilalanghap. Ang prosesong isinasagawa ng mga halaman ay nakakatulong din sa atin sa maraming iba pang paraan.

Ang mga halaman ay gumagamit ng carbon dioxide at sa gayon ay pinipigilan ang akumulasyon ng greenhouse gas na humahantong sa global warming at pagbabago ng klima. Ito ang dahilan kung bakit ang mga aksyon sa pagtatanim ng puno ay dapat maging maasahin sa mabuti.

Maraming gamit ang mga puno, ilan sa mga ito ay:

 • Ang mga puno ay nagbibigay ng lilim.
 • Ang mga puno ay lumalaban sa pagbabago ng klima.
 • Nililinis ng mga puno ang hangin.
 • Ang mga puno ay nagbibigay ng oxygen.
 • Ang mga puno ay may pananagutan pa sa pagtitipid ng tubig.
 • Ang mga puno ay nakakatulong upang maiwasan ang polusyon sa hangin.
 • Ang mga puno ay nakakatulong na maiwasan ang polusyon sa lupa.
 • Ang mga puno ay nagbibigay ng lilim.
 • Ang mga puno ay nagbibigay ng pagkain.
 • Ang mga puno ay minarkahan ang panahon.
 • Ang mga puno ay nagbibigay ng kanlungan para sa anumang buhay na organismo.

Ang mga puno ay kilala rin bilang berdeng ginto. Ang mga puno ay mga anak ng ating inang bayan, lupa. Pinapakain ng Earth ang mga puno mula sa dibdib nito ngunit tayong mga makasariling tao ay pinapatay ang mga puno sa isang malaking pigura ng deforestation ay nagaganap sa bawat labas ng lungsod. Ang mga tao ay pumapatay ng mga puno para sa kanilang makasariling pangangailangan.

Ang mga makasariling taong ito ay dapat ipaalam sa kawalan ng mga puno, at kung ano ang mangyayari kung ang mga puno ay wala doon. Ginawang posible ng mga puno ang buhay sa mundong ito. Ang pagkakaroon ng mga puno ay naging posible ang buhay sa lupa.

Hindi tayo dapat pumutol ng mga puno, ang pagtatanim ng mas maraming puno ay nag-uudyok sa iba na magtanim ng isang solong sapling sa kanilang mga kaarawan o maaaring sa isang espesyal na araw nila.

Binabawasan din ng mga puno ang dami ng carbon dioxide sa hangin na siyang responsable sa pagpapanatiling hindi masyadong mainit ang kapaligiran sa paligid natin. Dapat nating iligtas ang mga puno. ILIGTAS ANG MGA PUNO ILIGTAS ANG BUHAY.

Konklusyon sa pag-save ng mga puno sanaysay: - Kaya tayo ay nasa pangwakas na bahagi ng save trees essay. Sa mundo ngayon, ang iba't ibang mga krisis na nauugnay sa kapaligiran tulad ng global warming, polusyon sa kapaligiran, at pagtunaw ng mga glacier ay napaka-pangkaraniwan. Ang mga problemang ito ay bunga ng deforestation. Ang ganitong mga problema ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng pagtatanim ng mas maraming puno. Kaya sinasabi na save trees save life.

1 naisip sa "Sanaysay sa Save Trees Save Life"

Mag-iwan ng komento