Essay on Wildlife Conservation: From 50 Words to Long Essay

Larawan ng may-akda
Isinulat ni Reyna Kavishana

Sanaysay sa Wildlife Conservation sa India: – Ang Wildlife ay isang mahalagang bahagi ng kapaligiran. Sa mga nagdaang panahon, marami kaming mga email upang magsulat ng isang sanaysay tungkol sa konserbasyon ng wildlife. Kaya't nagpasya kaming magsulat ng ilang sanaysay tungkol sa konserbasyon ng wildlife. Ang mga sanaysay na ito ay maaari ding gamitin sa paghahanda ng mga artikulo sa pangangalaga ng wildlife.

Handa ka na bang umalis?

Magsimula tayo

Sanaysay sa Wildlife Conservation sa India

(Wildlife Conservation Essay in 50 Words)

Larawan ng Essay on Wildlife Conservation

Ang konserbasyon ng wildlife ay nangangahulugan ng pagsasanay sa pagprotekta sa wildlife; ligaw na halaman, hayop, atbp. Ang pangunahing layunin ng konserbasyon ng wildlife sa India ay protektahan ang ating mga ligaw na hayop, at mga halaman para sa susunod na henerasyon.

Ang wildlife ay bahagi ng kalikasan na nagpapanatili ng balanse sa ecosystem. Upang mamuhay ng mapayapang buhay sa mundong ito, kailangan din nating protektahan ang wildlife. Ang ilang mga tao ay nakikitang sinasaktan ang wildlife para sa kanilang personal na kapakinabangan. Maraming mga batas sa konserbasyon ng wildlife sa India ngunit gayunpaman, hindi ligtas ang ating wildlife.

Sanaysay sa Wildlife Conservation sa India (100 Words)

(Sanaysay sa pangangalaga ng wildlife)

Ang konserbasyon ng wildlife ay nangangahulugan ng pagprotekta sa wildlife. Sa mundong ito, ang wildlife ay kasinghalaga ng mga tao. Ngunit sa kasamaang palad, ang wildlife sa mundong ito ay palaging nasa panganib dahil tayo, ang tao ay regular na sinisira ito para lamang matugunan ang ating mga personal na pangangailangan.

Maraming hayop ang nasa bingit ng pagkalipol dahil sa kawalan ng pananagutan ng tao. Ang mga puno ay naglalaho sa lupa araw-araw. Bilang resulta nito, ang ecosystem at ang balanse ng kalikasan ay lumalala.

Sa India, ang paglaki ng populasyon ay nagdulot ng maraming pinsala sa wildlife. Bagama't mayroon tayong mga batas sa konserbasyon ng wildlife sa bansa hindi nito nabawasan ang pagkasira ng wildlife gaya ng inaasahan. Kailangang maramdaman ng mga tao ang kahalagahan ng wildlife at subukang protektahan ito mula sa pagkawasak.

Sanaysay sa Wildlife Conservation sa India (150 Words)

(Sanaysay sa pangangalaga ng wildlife)

Ang wildlife ay tumutukoy sa mga hayop, insekto, ibon, atbp. na naninirahan sa kagubatan. May kahalagahan ang wildlife dahil pinapanatili nito ang balanse sa mundo. Nakakatulong din ang wildlife sa pagsulong ng iba't ibang aktibidad sa ekonomiya na nagdudulot ng kita mula sa turismo.

Ngunit sa kasamaang-palad, ang wildlife sa India ay hindi ligtas. Mula noong sinaunang panahon, sinisira ng mga tao ang wildlife upang matugunan ang kanilang sariling mga pangangailangan.

Noong 1972 govt. ng India ay nagpasimula ng isang wildlife protection act upang protektahan ang wildlife mula sa malupit na pagkakahawak ng mga tao. Ang mga batas sa pag-iingat ng wildlife ay nabawasan ang pagkasira ng wildlife, ngunit gayunpaman, ang wildlife ay hindi ganap na ligtas.

Mayroong iba't ibang dahilan ng pagkasira ng wildlife. Ang pangunahing dahilan ay ang mabilis na paglaki ng populasyon. Sa mundong ito, ang populasyon ng tao ay napakabilis na lumalaki at ang mga tao ay unti-unting sumasakop sa mga kagubatan.

Bilang resulta nito, ang wildlife ay naglalaho sa lupa. Kaya't upang maprotektahan ang wildlife mula sa pagkawala, ang paglaki ng populasyon ay kailangang kontrolin sa una.

Sanaysay sa Wildlife Conservation sa India (200 Words)

(Sanaysay sa pangangalaga ng wildlife)

Ang wildlife, ang regalo ng kalikasan sa sangkatauhan, ay patuloy na tumutulong sa pagpapanatili ng ekolohikal na balanse ng mundo. Ngunit, dahil sa ilang mga gawain ng tao tulad ng malawakang pagpatay ng mga ligaw na hayop para sa kanilang mga ngipin, buto, balahibo, balat, atbp kasama ang paglaki ng populasyon at pagpapalawak ng mga patlang ng agrikultura ay binabawasan ang bilang ng mga ligaw na hayop at maraming mga species ng ligaw na hayop ang nawala.

Ang konserbasyon ng wildlife ay ang proseso ng pagprotekta sa lahat ng mga ligaw na halaman at species ng hayop sa kanilang tirahan. Tulad ng alam natin, ang bawat buhay na nilalang sa mundong ito ay nag-aambag sa ecosystem sa kanilang sariling espesyal na paraan, ang konserbasyon ng wildlife ay naging isa sa pinakamahalagang gawain para sa sangkatauhan.

Mayroong pangunahing dalawang uri ng konserbasyon ng wildlife, katulad ng “in situ conservation” at “ex-situ conservation”. Kasama sa unang uri ng wildlife conservation ang mga programa tulad ng National Parks, Biological Reserves, atbp at ang 1nd type ay kinabibilangan ng mga programa tulad ng Zoo, Botanical Garden atbp.

Ang pangangaso ng mga ligaw na hayop at pagkuha ng wildlife ay dapat ipagbawal ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga mahigpit na batas upang magtagumpay sa Wildlife Conservation. Bukod dito, ang mga paghihigpit sa pag-import at pag-export ng mga produktong wildlife ay dapat ipagbawal upang makakuha ng mas mabilis na resulta sa konserbasyon ng wildlife.

Sanaysay sa Wildlife Conservation sa India (300 na salita)

(Sanaysay sa pangangalaga ng wildlife)

Panimula sa wildlife conservation essay: - Binubuo ng wildlife ang mga hayop, ibon, insekto, atbp. na matatagpuan sa kanilang natural na tirahan. Ang wildlife ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng uniberso na ito. Ngunit nanganganib sa pamamagitan ng pangangaso at panghihimasok sa kanilang likas na tirahan, maraming uri ng wildlife ang nasa bingit ng pagkalipol. Kaya mayroong pangangailangan para sa konserbasyon ng wildlife.

Kahalagahan ng wildlife: - Nilikha ng Diyos ang iba't ibang nilalang sa mundong ito. Ang bawat isa at bawat nilalang ay gumaganap ng kanilang tungkulin upang mapanatili ang ecosystem sa mundo. Ang ating wildlife ay gumaganap din ng mahalagang papel sa prosesong ito.

Maiintindihan natin ang kahalagahan ng wildlife kapag tinitingnan natin ang mga puno. Ang mga puno ay naglalabas ng sapat na dami ng oxygen sa kapaligiran upang makakuha tayo ng oxygen sa hangin na malalanghap. Pinapanatili ng mga ibon ang balanse sa paglaki ng populasyon ng mga insekto. Kaya kailangang maramdaman ang kahalagahan ng wildlife at dapat nating subukang protektahan ang wildlife.

Paano protektahan ang wildlife: - Marami kaming napag-usapan tungkol sa pangangalaga ng wildlife. Ngunit lumitaw ang tanong na 'Paano protektahan ang wildlife?' Una sa lahat, kailangan nating maramdaman ng mga tao ang kahalagahan ng wildlife at dapat na itigil ang pagsira nito para sa ating pansariling kapakanan.

Pangalawa, mayroon tayong mga batas sa konserbasyon ng wildlife sa India, ngunit ang mga batas sa konserbasyon ng wildlife na ito ay kailangang mahigpit na pilitin upang pangalagaan ang wildlife. Pangatlo, ang pamahiin sa ating lipunan ay isa pang dahilan ng pagkasira ng wildlife.

Ang pag-alis ng pamahiin sa lipunan ay kinakailangan para sa pangangalaga ng wildlife. Muli ang mga pambansang parke, reserbang kagubatan, at wildlife sanctuary ay maaaring i-set up upang protektahan ang wildlife.

Konklusyon sa wildlife essay: - Panahon na upang iligtas/protektahan ang mga wildlife para sa kanilang pag-iral sa hinaharap. Bukod sa govt. mga batas, parehong govt. at non-govt. ang mga organisasyon ay dapat gumawa ng mahigpit na hakbang para sa pangangalaga ng wildlife.

Kasama ang govt. mga pagsisikap, kamalayan, at pakikipagtulungan ng mga tao ay kailangan para sa konserbasyon ng wildlife sa India. Kailangang malaman ng mga tao ang kahalagahan ng mahahalagang likas na yaman na ito. Ang wildlife ay isang mahalagang bahagi ng ating pambansang pamana. Kaya dapat nating protektahan ang wildlife para sa ating mga susunod na henerasyon.

Long Essay on Wildlife Conservation sa India (700 Words)

Larawan ng Sanaysay sa Wildlife Conservation sa India

(Sanaysay sa pangangalaga ng wildlife)

Panimula sa wildlife conservation Essay: - Ang wildlife ay isang kahanga-hangang nilikha ng Diyos. Hindi nilikha ng Diyos ang uniberso para lamang sa mga tao. Sa mundong ito makikita natin mula sa malaking balyena hanggang sa pinakamaliit na fries, sa kagubatan, makikita natin ang maringal na oak hanggang sa kaliit-liitang damo. Lahat ay nilikha ng Diyos sa isang balanseng paraan.

Tayo, ang mga tao ay walang kakayahang mag-ambag sa mga kahanga-hangang nilikha ng Diyos na ito ngunit maaari silang protektahan. Kaya ang pag-iingat ng wildlife ay kinakailangan upang mapanatili ang balanse ng mother earth.

Ano ang wildlife: - Alam nating lahat “ano ang wildlife? Ang mga ligaw na hayop, ang katutubong fauna, at flora ng isang dahilan ay maaaring tawaging wildlife. Ang wildlife ay matatagpuan sa lahat ng ecosystem. Sa madaling salita, maaari rin nating sabihin na ang mga hayop at halaman na tumutubo sa isang natural na kondisyon ay tinatawag na wildlife.

Ano ang wildlife conservation: - Ang konserbasyon ng wildlife ay tumutukoy sa pagkilos ng pagprotekta sa wildlife mula sa pagkawasak. Ang kalagayan ng wildlife sa mundong ito ay lumalalang araw-araw. Dumating na ang oras upang pangalagaan ang wildlife mula sa malupit na kamay ng tao.

Ang tao ang pangunahing maninira ng wildlife. Halimbawa, ang isang-sungay na rhino ng Assam ay nasa bingit ng pagkalipol dahil ang mga poachers ay pinapatay ito araw-araw para sa kanilang sariling kapakinabangan.

Kahalagahan ng konserbasyon ng wildlife: – Hindi kinakailangang maglarawan ng marami tungkol sa kahalagahan ng konserbasyon ng wildlife. Hindi natin dapat pahintulutan ang wildlife o isang bahagi ng wildlife na mawala sa mundong ito.

Alam nating lahat na ang kalikasan ay nagpapanatili ng sarili nitong balanse at ang bawat nilalang sa mundong ito ay gumaganap ng tungkulin nitong tulungan ang kalikasan na mapanatili ang natural na balanse. Halimbawa, ang mga puno ay hindi lamang nagbibigay ng oxygen sa atin kundi nagpapanatili din ng klimatiko na kondisyon ng isang rehiyon.

Ginagampanan din nito ang tungkulin nito sa pagbabawas ng global warming sa mundong ito. Muli, kinokontrol ng mga ibon ang populasyon ng mga insekto sa ecosystem. Kaya naman mahalaga ang konserbasyon ng wildlife para mapanatili ang balanse ng ating ecosystem.

Kung babalewalain natin ang kahalagahan ng wildlife at magdulot ng pinsala dito nang regular, magkakaroon din ng kabaligtaran na epekto sa atin.

Mahahalagang pamamaraan para sa konserbasyon ng wildlife sa India: - Maaaring ilapat ang iba't ibang uri ng mga paraan ng konserbasyon ng wildlife upang protektahan ang wildlife. Ang ilang mahahalagang pamamaraan para sa konserbasyon ng wildlife sa India ay ang mga sumusunod: –

Pamamahala ng tirahan: - Sa ilalim ng pamamaraang ito ng wildlife conservation survey ay isinasagawa at ang mga istatistikal na datos ay pinananatili. Pagkatapos nito, maaaring mapabuti ang tirahan ng wildlife.

Pagtatatag ng mga protektadong lugar: – Mga protektadong lugar tulad ng mga pambansang parke, reserbang kagubatan, wildlife sanctuaries, atbp. ay itinatag upang protektahan ang wildlife. Ang mga batas sa konserbasyon ng wildlife ay ipinapatupad sa mga pinaghihigpitang lugar na ito upang protektahan ang wildlife.

Kamalayan: - Para sa konserbasyon ng wildlife sa India, may pangangailangang turuan ang mga tao tungkol sa kahalagahan ng wildlife. Ang ilang mga tao ay binabalewala o nagdudulot ng pinsala sa wildlife dahil hindi nila alam ang kahalagahan ng wildlife. Kaya, ang kamalayan ay maaaring maikalat sa mga tao upang pangalagaan ang wildlife sa India.

Pag-alis ng pamahiin sa lipunan: – Ang pamahiin ay palaging isang banta sa wildlife. Iba't ibang bahagi ng katawan ng mga ligaw na hayop, at bahagi ng mga puno ay ginagamit para sa mga lunas para sa ilang mga sakit. Ang mga remedyo na iyon ay walang anumang baseng siyentipiko.

Muli, naniniwala ang ilang tao na ang pagsusuot o paggamit ng ilang buto ng hayop, balahibo, atbp. ay maaaring makapagpagaling sa kanilang matagal na karamdaman. Ang mga iyon ay walang iba kundi ang tanging pamahiin. Pinapatay ang mga hayop para matupad ang mga bulag na paniniwalang iyon. Kaya, para sa pag-iingat ng wildlife sa India, ang mga pamahiin na ito ay kailangang alisin sa lipunan.

Mga batas sa pangangalaga ng wildlife: – Sa ating bansa, mayroon tayong mga batas sa pangangalaga ng wildlife. Ang wildlife protection act 1972 ay isang batas na sumusubok na protektahan ang wildlife sa India. Noong ika-9 ng Setyembre 1972, ang parlyamento ng India ay nagpatupad ng batas na ito at pagkatapos nito, ang pagkasira ng wildlife ay nabawasan sa isang lawak.

Konklusyon sa wildlife conservation essay: - Ang wildlife ay isang mahalagang bahagi ng mother earth. Halos imposibleng isipin ang mundo kung wala ang wildlife. Kaya't ang magagandang wildlife ay kailangang protektahan mula sa pagkawasak. Walang magagawa ang mga batas sa pangangalaga ng wildlife kung hindi natin nararamdaman ang kahalagahan ng wildlife nang mag-isa.

Wildlife Conservation Essay para sa mga mag-aaral ng Higher class

"Saanman mayroong mababangis na hayop sa mundo, palaging may pagkakataon para sa pag-aalaga, pakikiramay, at kabaitan." – Paul Oxton

Kahulugan ng Wildlife-

Ang wildlife ay tradisyonal na tumutukoy sa mga ligaw na species ng hayop na hindi inaalagaan. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng isang malusog na ekolohikal na balanse sa mundo. Nagbibigay din ito ng katatagan sa iba't ibang proseso ng kalikasan.

Ano ang wildlife conservation – Wildlife Conservation ay isang mahusay na binalak na paraan upang protektahan ang mga wild animal species at ang kanilang mga tirahan at halaman. Ang bawat uri ng hayop sa mundong ito ay nangangailangan ng pagkain, tubig, tirahan, at higit sa lahat ay mga pagkakataong magparami.

Ang pagkasira ng tirahan sa pamamagitan ng aktibidad ng tao ay ang pangunahing banta sa mga species. Ang kagubatan ay ang tirahan ng wildlife at para sa maayos na paggana ng mga biological cycle ng mundo; dapat nating pangalagaan ang mga kagubatan kasama ng Animal Species.

Essay on Social Media Advantages and Disadvantages

Paano Protektahan ang Wildlife –

Ngayon, ang pagprotekta sa wildlife ay naging isa sa pinakamahalagang gawain para sa sangkatauhan, dahil, ang mga hayop at halaman ay ang pangunahing bahagi ng isang mas malawak na natural na kapaligiran na nagbibigay ng pagkain, tirahan, at tubig para sa iba pang wildlife at tao. Talakayin natin ang ilan sa mga paraan upang maprotektahan ang wildlife.

Dapat nating subukang muling gamitin at i-recycle ang ating mga likas na yaman hangga't maaari upang maprotektahan ang tirahan ng wildlife

Dapat nating iwasan ang pangangaso sa palakasan. Sa halip ay dapat nating gamitin ang ating mga camera para kumuha ng mga kuha.

Ang pag-ampon ng isang plant-based na diyeta ay nakakatulong sa amin na bawasan ang pagkatay ng hayop at ito ay isang mahusay na paraan upang maprotektahan ang wildlife.

Dapat nating matutunan kung paano mamuhay ng mapayapa kasama ang mga ligaw na hayop.

Maaari din tayong gumawa ng personal na plano sa pangangalaga sa pamamagitan ng pag-ampon ng hayop sa pamamagitan ng programa ng organisasyon.

Dapat tayong lumahok sa mga lokal na pagsisikap sa paglilinis sa tuwing magkakaroon tayo ng pagkakataon.

Kahalagahan ng konserbasyon ng Wildlife –

Ang konserbasyon ng wildlife ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang malusog na ekolohikal na balanse sa lahat ng buhay na nilalang. Ang bawat buhay na nilalang sa mundong ito ay may kakaibang lugar sa food chain at sa gayon, nag-aambag sila sa ecosystem sa kanilang sariling espesyal na paraan.

Ngunit nakalulungkot, para sa pagpapaunlad ng lupa at pagpapatibay ng maraming likas na tirahan ng mga halaman at hayop ay sinisira ng mga tao. Ang ilang iba pang mga kadahilanan na nag-aambag sa pagkalipol ng wildlife ay tulad ng pangangaso ng mga hayop para sa balahibo, alahas, karne, katad, atbp.

Kung hindi tayo gagawa ng anumang hakbang upang iligtas ang wildlife, lahat ng ligaw na hayop ay mapapabilang sa listahan ng mga extinct species balang araw. Responsibilidad nating iligtas ang wildlife at ang ating planeta. Nasa ibaba ang ilan sa mga dahilan para sa konserbasyon ng wildlife para sa mga mag-aaral ng klase X at mas mataas na makakatulong sa iyo na maunawaan ang kahalagahan ng konserbasyon ng wildlife.

Ang konserbasyon ng wildlife ay mahalaga para sa isang malusog na ecosystem. Kung ang isang solong species ng wildlife ay nawala sa ecosystem, maaari itong makagambala sa buong food chain.

Mahalaga rin ang konserbasyon ng wildlife para sa medikal na halaga dahil ang malaking bilang ng mga halaman at species ng hayop ay ginagamit upang makakuha ng ilang mahahalagang gamot. Bukod dito, ang Ayurveda, ang sinaunang sistemang panggamot ng India ay gumagamit din ng mga katas mula sa iba't ibang halaman at halamang gamot.

Mahalaga ang konserbasyon ng wildlife para sa agrikultura at pagsasaka. Napakalaking papel ang ginagampanan ng wildlife sa paglago ng mga pananim na pang-agrikultura at ang malaking bilang ng populasyon sa mundong ito ay umaasa sa mga pananim na ito.

Para sa pagpapanatili ng malinis at malusog na kapaligiran, mahalaga ang konserbasyon ng wildlife. Halimbawa, ang mga ibon tulad ng Agila at mga buwitre ay nag-aambag sa kalikasan sa pamamagitan ng pag-alis ng mga bangkay ng mga hayop at pagpapanatiling malinis sa kapaligiran.

Mga Uri ng Wildlife Conservation –

Ang konserbasyon ng mga hayop ay maaaring ikategorya sa dalawang kawili-wiling parirala na ang "konserbasyon sa lugar" at "konserbasyon sa ex-situ"

In situ conservation – Pinoprotektahan ng ganitong uri ng konserbasyon ang mapanganib na hayop o halaman sa lugar sa natural na tirahan nito. Ang mga programa tulad ng National Parks, at Biological Reserves ay nasa ilalim ng In Situ Conservation.

Ex-situ conservation – Ang ex-situ conservation ng wildlife ay literal na nangangahulugan ng off-site na konserbasyon ng mga ligaw na hayop at halaman sa pamamagitan ng pag-alis at paglipat ng ilang bahagi ng populasyon sa protektadong tirahan.

Pag-iingat ng wildlife sa India

Ang India ay may iba't ibang uri ng ligaw na hayop tulad ng Indochinese tigre, Asiatic Lions, Indochinese Leopards, iba't ibang species ng usa, ang dakilang Indian Rhinoceros, at marami pa.

Ngunit dahil sa ilang mga kadahilanan tulad ng labis na poaching, ilegal na kalakalan, pagkawala ng tirahan, polusyon, atbp, ilang mga hayop at ibon ang nakatayo sa hangganan ng pagkawasak.

Kahit na ang Pamahalaan ng India ay gumagawa ng mga hakbang upang protektahan ang Wildlife, ang mahalagang pamana ng India, dapat isipin ng bawat mamamayan ng India na tungkulin niyang protektahan ang wildlife. Ilan sa mga hakbang na ginawa ng Gobyerno ng India tungo sa konserbasyon ng Wildlife sa India ay –

Paglikha ng wildlife Sanctuaries at National Parks.

Paglulunsad ng Project Tiger

Konklusyon

Ang pangangaso at pangangalakal ng mga hayop ay kailangang kontrolin ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga mahigpit na batas upang magtagumpay sa Wildlife Conservation. Ang India ay nagiging isang magandang halimbawa sa mundo para sa pagkuha nito para sa konserbasyon ng wildlife. Ang wildlife protection act, noong 1972 ay gumagana tulad ng isang milestone sa konserbasyon ng wildlife.

4 thoughts on “Sanaysay sa Wildlife Conservation: From 50 Words to Long Essay”

  1. Kumusta, pinapadala ko sa iyo ang mensaheng ito sa pamamagitan ng iyong contact form sa iyong website sa guidetoexam.com. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mensaheng ito ikaw ay buhay na patunay na gumagana ang contact form sa advertising! Gusto mo bang i-blast ang iyong ad sa milyun-milyong contact form? Baka mas gusto mo ang mas naka-target na diskarte at gusto mo lang i-blast ang aming ad sa mga website sa ilang partikular na kategorya ng negosyo? Magbayad lang ng $99 para i-blast ang iyong ad sa 1 milyong contact form. Available ang mga discount sa dami. Mayroon akong higit sa 35 milyong contact form.

    tumugon

Mag-iwan ng komento