3, 4, 5, 6, 7, 8, & 9 Amagama Oonobumba Abaqala Ngoonobumba KN

Ifoto yombhali
Ibhalwe Ngu-guidetoexam

intshayelelo

Amagama amathathu, ane, amahlanu, amathandathu, isixhenxe, isibhozo, noonobumba abasithoba aqala ngoonobumba KN anokufumaneka kwiindidi ezininzi. Khangela ngokukhawuleza ukufumana impendulo. Ngokusebenzisa oonobumba abangekho kwiphazili yakho, unokukwazi ukucutha iimpendulo zakho.

Ingaba kukho amagama amathathu, ane, amahlanu, amathandathu, isixhenxe, isibhozo, okanye alithoba anobumba aqala ngo-KN?

Amagama aqala ngo-KN asetyenziswa rhoqo kwiScrabble kunye naMazwi kunye nabahlobo. Ungafumana amanqaku amaninzi ngokuchasene nomchasi wakho ngokusebenzisa la magama. Nge-Word Finder ngeeNgcebiso zeLizwi, ungahlela amagama ngokusekelwe kumanqaku owakhethayo kumdlalo wakho. Abo bathanda amagama amathathu, amane, amahlanu, kunye namagama anobumba abathandathu banokuba nomdla kwi-KN.

Kudume kakhulu ukusebenzisa iWordle. Ungandixelela uhlobo lomdlalo owudlalayo? INew York Times Wordle Solver inokuba luncedo ngemidlalo efana neDoodle kunye neWord Guesser. Unokuyithelekelela impendulo ngokulula kuba ungafaka iileta zakho eziqhelekileyo.

9 Amagama Oonobumba Abaqala Ngoonobumba KN

 • wankqonkqoza
 • iingxowa
 • iinqumle
 • iintambo
 • ngobuqhophololo
 • iyaxobuka
 • amadolo
 • amadolo
 • njengemela
 • ukukhwela
 • zokunitha
 • iknobbiest
 • iqhosha
 • ukubethuwe
 • ukunkqonkqozwa
 • ukunkqonkqoza
 • iqhina
 • amaqhina
 • iqhina
 • amaqhina
 • amaqhina
 • owaziyo
 • sazi
 • ulwazi
 • knubbiest
 • amaqupha
 • knucklier
 • ukuguqa
 • knurliest

8 Amagama Oonobumba Abaqala Ngoonobumba KN

 • abanobuchule
 • ubukrelekrele
 • ukunkqonkqoza
 • abaqweqwedisi
 • ukudibanisa
 • ubhaka
 • qhina
 • abaxoki
 • ukuxolela
 • idolo
 • idolo
 • amadolo
 • eguqe ngamadolo
 • amadolo
 • ngamadolo
 • idolo
 • eguqa
 • amadolo
 • Amaqhosha
 • knight
 • knight
 • abanitha
 • ukudibanisa
 • amaqhina
 • iknobbier
 • iqhosha
 • bhinqa
 • unkqonkqoza
 • betha awe
 • ubethwa uwe
 • abagwali
 • ukugoba
 • iqhina
 • engenamaqhina
 • iqhina
 • amaqhina
 • iqhina
 • ngamaqhina
 • kudibanisa
 • iqhina
 • ukugquma
 • eyaziwayo
 • ukwazi
 • iknubbier
 • ndaqubuda
 • umqobi
 • amaqhuma
 • knurlier
 • ukuguqa

7 Amagama Ngoonobumba Aqala Ngoonobumba KN

 • ndankqonkqoza
 • ikrele
 • qweqwedisiwe
 • ikrele
 • knarred
 • ubuqhetseba
 • knavish
 • amadolo
 • waxova
 • isixovulelo
 • idolo
 • ukuguqa
 • waguqa
 • uguqile
 • idolo
 • idolo
 • waguqa
 • ibhontshisi
 • iimela
 • ukwenza imela
 • imikhosi
 • iimela
 • zibophe
 • ukunitha
 • iqhunyiwe
 • ngegqubu
 • unkqonkqozile
 • unkqonkqoza
 • waguqa
 • ingcali
 • qhwaba
 • iqhina
 • iqhina
 • iqhina
 • abaziyo
 • Ukwazi
 • iqupha
 • ngobuqhetseba
 • gquba

3,4, 5, 6, 7, 8, & 9-Onobumba Amagama Aphela Ngoonobumba NIT

6 Amagama Oonobumba Abaqala Ngoonobumba KN

 • ubuchule
 • knarry
 • abantu
 • amadolo
 • intambo
 • axova
 • uyaguqa
 • aguqe
 • imela
 • imela
 • iimela
 • isithwala-ndwe
 • iimpuku
 • iqhosha
 • kunkqonkqozwa
 • uyankqonkqoza
 • ngelizwi
 • amaqhina
 • amaqhina
 • amaqhina
 • owaziyo
 • eyaziwayo
 • iqhosha
 • amagqubu
 • ngobuqhetseba

5 Amagama Ngoonobumba Aqala Ngoonobumba KN

 • banekhono
 • iqhosha
 • knars
 • naur
 • knave
 • xhuma
 • xova
 • baguqe
 • ngamadolo
 • guqa
 • waguqa
 • imela
 • qhwaba
 • amanitha
 • iinqumle
 • ngqongqo
 • Amagama aqhelekileyo kunye aqhelekanga eneenfayile Knoll
 • amaqhina
 • iqhosha
 • akhonto
 • iqhina
 • yaziwa
 • uyazi
 • iqhosha
 • knurs

4 Amagama Oonobumba Abaqala Ngoonobumba KN

 • qhina
 • knar
 • ngamadolo
 • Wayesazi
 • ezinithiweyo
 • isuti
 • intonga
 • iqhina
 • azi
 • knu
Isiphelo,

Amagama adweliswe ngasentla athatyathwe kwisichazi-magama se-TWL06 kunye ne-SOWPODS.

Shiya Comment