50, 100, 300, & 500 Amagama Isincoko kuRaksha Bandhan ngesiNgesi kunye nesiHindi

Ifoto yombhali
Ibhalwe Ngu-guidetoexam

intshayelelo

Umnyhadala wamaHindu kaRaksha Bandhan ngomnye wemibhiyozo edumileyo kwihlabathi. 'Rakhi' lelinye igama lomthendeleko. Ngokwekhalenda yamaHindu, kwenzeka kwiPurnima, okanye usuku lwenyanga epheleleyo ngexesha leShravan. Kulo lonke elaseIndiya, lo mnyhadala uyabhiyozelwa.

I-Bandhan ithetha ukubotshwa ngelixa i-Raksha ithetha ukukhuselwa. Ngaloo ndlela, uRaksha Bandhan uchaza ikhonkco lokukhusela phakathi kwabantu ababini. Njengombonakaliso wothando, ooSista babopha ibhanti ekhethekileyo ezihlahleni zabazalwana babo ngolu suku. URakhi ligama lalo msonto. Ngenxa yoko, abazalwana bathembisa ukubakhusela oodade babo ubomi babo bonke. Lusuku lokuqinisekisa uthando lobuthixo phakathi kwabazalwana noodade eRaksha Bandhan.

50 Amazwi Isincoko On Raksha Bandhan NgesiNgesi

Usapho lwamaHindu ludla ngokubhiyozela iRaksha Bandhan ngalo mthendeleko. Abazalwana noodade babelana ngeqhina eliqinileyo elibonisa iqhina labo olomeleleyo. Ngaphandle kwemibhiyozo yabucala emakhayeni, imiboniso bhanyabhanya kunye namatheko oluntu nazo ziindlela ezidumileyo zemibhiyozo yoluntu. Kwiveki ngaphambi komthendeleko, oodade baqalisa ukulungiselela esi sihlandlo.

Ngexesha leentengiso, bayaqokelelana ukuze bathenge iiRakhi ezintle nezinomtsalane. IiRakhis zihlala zenziwe ngamantombazana ngokwawo. Ukongezelela, abazalwana bathengela oodade babo izipho ebudeni balo mbhiyozo, kuquka iilekese, iitshokolethi nezinye izipho. Ngenxa yesi sithethe, aba bantu babini bomelezwa kuthando nobuhlobo babo.

100 Amazwi Isincoko On Raksha Bandhan In English

Kukho umnyhadala wamaHindu omdala obizwa ngokuba yiRaksha Bandhan; ikakhulu ibhiyozelwa phakathi kwabazalwana noodade abasuka kwiintsapho zamaIndiya angamaHindu. Umanyano lothando lobuzalwana phakathi kwamaHindu kunye namaSilamsi lwafakwa nguRabindranath Tagore ngexesha lokwahlulwa kukaBengal.

Ubudlelwane begazi abuyomfuneko ukuba ube nenxaxheba kulo mnyhadala. Ubuhlobo kunye nobuzalwana ziimpawu ezimbini ezinokubalwa nguye nabani na. URakhi ngumsonto obotshelelwe esihlahleni somzalwana ngudade; umzalwana uthembisa ukumkhusela aze amnyamekele lo dade.

Ukuthatha inxaxheba kwesi siganeko ngamava anika umdla nanika umdla. Umzalwana nodade ngamnye batshintshiselana ngesipho. Lusuku lokulungiselela ukutya okuninzi. Olu suku lusuku apho abantu banxiba iimpahla zesintu. Intsebenziswano, uthando, inkxaso, kunye nobuhlobo kusembindini wombhiyozo.

Isincoko sikaRaksha Bandhan Ngamagama angama-300 ngesiHindi

Kulo lonke elaseIndiya nakwamanye amazwe akwilizwekazi laseIndiya apho inkcubeko yamaHindu igqwesa, amaHindu abhiyozela iRaksha Bandhan. Esi siganeko sihlala sisenzeka ngenyanga yeShravan, ngo-Agasti ngokwekhalenda yenyanga yamaHindu.

Intambo engcwele ebizwa ngokuba yiRakhi iboshwe kwisandla sabazalwana babo bonke ubudala ngolu suku. Ngaloo ndlela, ngokuqhelekileyo kuthiwa "umbhiyozo weRakhi". Njengomqondiso wothando, uRakhi umele ubuhlobo bodade kunye nodadewabo. Ukongezelela, imela isithembiso abazalwana abasenza koodade babo ukuba bahlale bekho njengekhaka kubo.

Ekubeni “iRaksha” ithetha ukhuseleko yaye “iBandhan” ithetha iqhina, ibinzana elithi “Raksha Bandhan” lidlulisela “ukhuseleko, imbopheleleko, okanye inyameko.” Abazalwana bamele bakhusele oodade babo ngamaxesha onke.

Uthando kunye nobunye bumelwe yiRakhi. Noko ke, kwiintsomi zamaHindu kukho izihlandlo eziliqela apho abantwana bakowenu babengasoloko bembophelela uRakhi. Yayisisithethe sabafazi ababesenza kubayeni babo. Ngexesha lemfazwe phakathi kweNkosi u-Indra kunye nomlawuli weedemon owoyikekayo u-Bali, u-Lord Indra kunye nenkosikazi yakhe uSachi babandakanyeka kumlo obulalayo.

Umfazi weNkosi u-Indra wancamathisela isacholo senkolo yeNkosi uVishnu esihlahleni somyeni wakhe ngenxa yokoyika ubomi bakhe. Yayigcinelwe kuphela izibini ezitshatileyo, kodwa lo mkhwa uye wanda ukuze ugubungele uluhlu olubanzi lobudlelwane, kuquka abantakwenu.

Wonke umntu uzaliswa luvuyo ngolo suku lomthendeleko. Amashishini ahonjiswe ngeeRakhis ezintle, kwaye iimarike zizele ngabathengi. Kukho izihlwele phambi kwevenkile yeelekese kunye nevenkile yempahla.

URaksha Bandhan ubhiyozelwa ngokunxiba iimpahla ezintsha, ukubopha iRakhis ezandleni zabazalwana, kwaye ubanyanzele ukuba badle iilekese ngezandla zabo. Isithembiso sokuba baya kuhlala bekhona kuye ngamaxesha anzima atshintshiselwa ngezipho, iimpahla, imali, njl.

500 Amazwi Isincoko On Raksha Bandhan In English

I-Raksha Bandhan ibhiyozelwa kakhulu ziintsapho zamaIndiya amaHindu kwaye ngumthendeleko ozukileyo nonomdla. Oodade babophela uRakhis nabazala babo, abangazalaniyo ngokwegazi. Inokubonwa phakathi kwabazalwana noodade abaneqhina lomzalwana nodade. Ubuzalwana bothando kwabelwana phakathi komfazi ngamnye kunye nendoda nganye ebhiyozela uthando lomnye.

I-Raksha Bandhan ibhiyozelwa unyaka wonke ngoodade kunye nabazalwana. Lo mnyhadala ulandela ikhalenda yaseIndiya kunosuku oluthile minyaka le. Malunga neveki ukuya ku-Agasti, ngokuqhelekileyo kwenzeka. I-3 ka-Agasti iwela kumthendeleko weRaksha Bandhan walo nyaka.

Inani elikhulu labantu libhiyozela umthendeleko kulo lonke ilizwe, kungakhathaliseki ubudala babo. URakhi unokubotshwa kubazalwana nangubani na, kungakhathaliseki ubudala babo.

I-Raksha Bandhan libinzana laseNdiya elithetha iqhina lothando kunye nokhuseleko. 'I-Raksha' ligama lesiHindi elithetha ukukhuselwa ngesiNgesi, ngelixa 'i-Bandhan' ligama lesiHindi elithetha ukubopha ubudlelwane kunye. URaksha Bandhan ubhiyozelwa ngoodade ababopha iRakhis kwizandla zabazalwana babo ngethemba lokuba baya kuba nempilo enhle; ngaloo ndlela, abazalwana bathembisa ukuba baya kubathanda baze babakhusele oodade babo ngonaphakade. Isithethe esisekelwe ekukhuseleni, kuthando nakubuzalwana, eyona nto iphambili sisithethe esisekelwe kwezi ntsika zintathu.

Kukrakra ukwabelana ngolwalamano nabazalwana noodade. Ngomzuzu olandelayo, basenokuba bayasilwa, kodwa bagqibela ngokuqulunqa baze basombulule ingxabano yabo. Ubuhlobo phakathi kwabo bobona busulungekileyo nobunyanisekayo obukhoyo. Ukutyhubela iminyaka, abantakwethu baye basibona sikhula yaye siqola; zinendima ebalulekileyo kubomi bethu. Ulwazi lwabo ngamandla ethu nobuthathaka bethu ludla ngokuchanileyo. Ukongezelela, maxa wambi baye basiqonde ngakumbi kunathi. Ngamaxesha anzima, bebesoloko besixhasa, besikhusela yaye besinceda. Zininzi iindlela zokujonga uRaksha Bandhan, kwaye le yenye yazo.

Lisiko elimnandi ukubhiyozela, ukongeza kwindlela yalo yemveli. Amalungu osapho ahlanganisana kunye ukuze abhiyozele uRaksha Bandhan. Ebudeni balo mbhiyozo, izalamane ezikude namalungu entsapho asondeleyo anxiba iimpahla ezintsha yaye abonisa uthando omnye komnye. Ukuze kufuzisele iqhina eliqinileyo phakathi koodade nabazalwana, oodade babopha intambo (eyaziwa ngokuba yiRakhi) ezihlahleni zomntakwabo. Kukwaboniswa uthando nentlonelo koodade. Iitshokolethi nokunye ukutya kudla ngokunikelwa ngabazalwana njengezipho ezincinane.

Oodade baqalisa ukuthengela abazalwana babo izinto zezikhumbuzo ubuncinane kwiveki ngaphambi kweso sihlandlo. Kukho umdla omkhulu kunye nokubaluleka malunga nalo mnyhadala.

Isiphelo,

Uthando lomzalwana kunye nodade lungundoqo weRaksha Bandhan, umthendeleko wabazalwana noodade. Omabini amaqela akhuselwe kwimibono engalunganga kunye nokuwa ngayo. Abantakwabo bakhuselana ekwenzakaleni ngokusebenza njengodonga. Oothixo bakholelwa ukuba bayayibhiyozela iRaksha Bandhan ngokunjalo.

Shiya Comment