Indatshana emayelana no-Sarojini Naidu ngesiNgisi nangesi-Hindi [Ama-Multiple Essays]

Isithombe sombhali
Ibhalwe ngu-guidetoexam

Indima ende ku-Sarojini Naidu ngesiNgisi

Usuku lokuzalwa kuka-Naidu kwakungu-February 13, 1879, e-Hyderabad. Owesifazane wokuqala ukubamba zombili lezi zikhundla e-Indian National Congress, wayengumholi wezepolitiki, owesimame, imbongi, kanye nombusi wesifunda saseNdiya. Kwakuyisihloko ayenikwa sona ngezinye izikhathi, esithi, “India’s Nightingale.”

Kwakuyi-Bengali Brahman owayenguthishanhloko we-Nizam's College e-Hyderabad futhi owakhulisa uSarojini, owayeyindodakazi endala ka-Aghorenath Chattopadhyay. Eseyingane, wafunda eNyuvesi yaseMadras, wabe esefunda eKing's College, eLondon, kwaze kwaba ngu-1898, wabe esefunda eGirton College, eCambridge.

Inhlangano engabambisani noMahatma Gandhi yamqhuba ukuthi ajoyine inhlangano yeCongress eNdiya. Ukuba khona kwakhe engqungqutheleni yesibili engaphelele yeRound Table Conference on Indian-British Cooperation (1931) kwaba yisici esibalulekile ohambweni lukaGandhi oluya eLondon.

Ngeseshini yesibili engaphelele ye-Round Table Conference on Indian-British Cooperation, waya eLondon noGandhi. Okokuqala ezivikela, wabe esephikisana ngokuphelele nama-Allies, wachela nemibono yeCongress Party phakathi neMpi Yezwe II. Ukushona kwakhe ngo-1947 kwaphawula ukuphela kwesikhundla sakhe njengombusi Wezifundazwe Ezihlangene (manje esezi-Uttar Pradesh).

Kwakungu-Sarojini Naidu futhi owabhala kakhulu. Wakhethwa njengozakwabo weRoyal Society of Literature ngo-1914 ngemuva kokushicilela i-Golden Threshold (1905), iqoqo lakhe lokuqala lezinkondlo.

Ukuze i-India ithole inkululeko, wakhuthaza izinguquko kwezenhlalo kanye nokufukulwa kwabesifazane ngezingane. Njengoba impilo yamaNdiya kaNightingale yayiqhubeka, lezi kwakungezinye zezikhathi ezibaluleke kakhulu. Ababhali abaningi, osopolitiki, kanye nabasebenzi bezenhlalakahle basagqugquzelwa yizimpumelelo zakhe zezombangazwe ngoba wayeyisikhulu sombuso, umlobi onekhono, futhi eyimpahla enhle eNdiya. Izohlala ikhona indawo ezinhliziyweni zethu ye-Sarojini Naidu njengesikhuthazo kubo bonke abantu besifazane. Ekunikezeni abesifazane amandla, wavula indlela yokuthi abesifazane balandele ezinyathelweni zakhe. 

500 Word Essay on Sarojini Naidu ngesiNgisi

Isingeniso:

U-Bengali ngokuzalwa, uSarojini Naidu wazalwa zi-13 February 1879. Wazalelwa emndenini ophumelelayo e-Hyderabad, wakhulela endaweni ethokomele. Ukhombise amakhono akhethekile esemncane amenza ahluke esixukwini. Izinkondlo zakhe zazibhalwe ngobuchule obumangalisayo. Inyuvesi yaseCambridge, iGirton College, neKing's College eNgilandi ziphakathi kwezikole ezihamba phambili zabafundi abanamakhono akhe okubhala.

Kwakungumndeni wakhe owamkhuthaza ukuba acabange ngokuqhubekayo futhi abambelele ezindinganiso eziphakeme. Indawo ayehlala kuyo yayibheke phambili kakhulu ngesikhathi ekhula. Ngenxa yalokho, ukholelwa ukuthi ubulungisa nokulingana kufanele kutholakale kuwo wonke umuntu. Ngalezi zici zobuntu ezinhle kakhulu, wakhula waba imbongi enekhono kanye nesishoshovu sezombusazwe esizinikele eNdiya.

Wawuthatha ngokungathi sína umgomo kaHulumeni wamaNgisi wokuhlukanisa nokubusa ngo-1905 ukucindezela inhlangano yenkululeko yaseBengal. Ngemva kokuba yisishoshovu sezombusazwe, wethula izinkulumo ezindaweni eziningi eNdiya. Ngokumelene nokucindezela kombuso wamakoloni waseBrithani, wayefisa ukuhlanganisa bonke abomdabu baseNdiya yanamuhla. Ukhulume ngobuzwe kanye nenhlalakahle yomphakathi kuzo zonke izinkulumo nezinkulumo azinikeza.

Ukuze afinyelele abesifazane abaningi baseNdiya, wasungula i-Women's Indian Association. Ngo-1917 kwaphawula unyaka wokusungulwa kwale nhlangano. Ngaphezu kwakhe, uhehe abanye abantu besifazane abaningi abalwela amalungelo. Ngemuva kwalokho, waba yilungu lenhlangano yeSatyagraha, inhlangano eholwa nguMahatma Gandhi. Ngemuva kwalokho, uMahatma Gandhi wengamela imisebenzi yakhe yobuzwe. Imashi kasawoti yenzeka ngeminyaka yawo-1930, lapho naye ahlanganyela khona. Ubengomunye wababhikishi ababoshwe amaphoyisa aseBritain.

Umuntu ohamba phambili ku-Quit India kanye ne-Civil Disobedience Movements, ubephambili kuyo yomibili le nhlangano. Leso sikhathi sasiphawuleka ngokuba khona kwenqwaba yabashisekeli bezwe kanye nabalweli benkululeko. Ukubusa kwamaNgisi kwanyakaziswa yilezi zinhlangano ezimbili. Ephishekela inkululeko yezwe lakubo, waqhubeka elwa. Umbusi wokuqala wezifundazwe ezihlangene waqokwa ngemuva kokuba i-India ithole inkululeko. Ngaphandle kokuba ngumbusi wokuqala wesifazane waseNdiya, wayephinde abe yisishoshovu.

Izincwadi azibhala ngezinkondlo zazinhle kakhulu. USarojini Naidu wayenekhono elimangalisayo lokuhaya izinkondlo, njengoba kushiwo ngaphambili kule ndatshana. Umdlalo wePheresiya awubhala esikoleni wawuthi Maher Muneer. UNizam waseHyderabad uwuncome kakhulu umsebenzi wakhe ngoba wenziwe kahle kakhulu. 'I-Golden Threshold' kwakuyigama leqoqo lakhe lokuqala lezinkondlo elanyatheliswa ngo-1905. Imbongi eyayinekhono lokubhalela wonke umuntu. Wayephawuleka. Amakhono akhe anezingane ezimangazayo. Uphinde wagxilisa uthando lwezwe ngezinkondlo zakhe ezigxekayo. Izinkondlo zakhe ezidabukisayo nezihlekisayo nazo zinokubaluleka okukhulu emibhalweni yamaNdiya.

Ngenxa yezinkondlo zakhe ezanyatheliswa ngo-1912, wanikezwa isihloko esithi 'Inyoni Yesikhathi: Izihlabelelo Zokuphila, Ukufa & Nentwasahlobo'. Le ncwadi iqukethe izinkondlo zakhe ezidume kakhulu. Isithombe esimangalisayo se-bazaar sipendwe ngamagama akhe kweyodwa yendalo yakhe engafi, 'Ezindaweni ze-Bazaars of Hyderabad'. Ziningi izinkondlo azibhala ngesikhathi esaphila. Ngokudabukisayo, washona ngenxa yokuboshwa kwenhliziyo e-Lucknow ngomhla zi-2 kuNdasa 1949. 'Uphaphe Lokuntwela Kokusa' lwanyatheliswa njengesikhumbuzo kuye yindodakazi yakhe ngemva kokushona kwayo. I-'Nightingale yase-India' yaziwa ngomoya wayo wokungabekezeli ekuthuthukiseni amalungelo abantu besifazane.

 Indatshana ende ye-Sarojini Naidu ngesiNgisi

Isingeniso:

Abazali bakhe babengabafuduki baseBengali abavela eHyderabad, lapho azalelwa khona ngo-13 February 1879. Ubelokhu ebhala izinkondlo kusukela esemncane kakhulu. Ngemva kokuphothula izifundo zakhe zeziqu e-United States, wathuthela eNgilandi eyofunda eKing's College naseGirton, eCambridge. Ngenxa yezindinganiso ezithuthukayo zomkhaya wakubo, wayehlale ezungezwe abantu abathuthukayo. Njengoba ekhule enalawo magugu, ukholelwa ukuthi ukubhikisha kungaletha nobulungiswa. Njengesishoshovu nembongi, waduma ezweni lakubo. Ummeli oqinile wamalungelo abantu besifazane kanye nokucindezelwa kobukoloni bamaNgisi eNdiya, wakumela kokubili. Sisamazi ngokuthi 'Nightingale of India.'

Iminikelo ye-Sarojini Naidu kwezombusazwe zaseNdiya

Ngemuva kokuhlukaniswa kwe-Bengal ngo-1905, i-Sarojini Naidu yaba yingxenye yenhlangano ye-Indian Independence. Esikhathini esiphakathi kuka-1915 no-1918, wethula izinkulumo ngezenhlalakahle kanye nobuzwe ezifundeni ezahlukene zaseNdiya. I-Women's Indian Association nayo yasungulwa ngu-Sarojini Naidu ngo-1917. Ngemva kokujoyina inhlangano ka-Mahatma Gandhi ye-Satyagraha ngo-1920, wakhankasela ubulungiswa emphakathini. Abaholi abaningi abaqavile, okuhlanganisa naye, baboshelwa ukubamba iqhaza kwi-Salt March ka-1930.

Ngaphezu kokuhola inhlangano yokungalaleli komphakathi, ubephinde abe ngumholi wenhlangano ye-Quit India. Lona wesifazane walwela inkululeko yaseNdiya nakuba eboshwe izikhathi eziningi. Ebubusini bokuqala besifazane baseNdiya, waba umbusi Wezifundazwe Ezihlangene lapho ekugcineni kufinyelelwa.

Incwadi Yemibhalo Ka-Sarojini Naidu

Eminyakeni yakhe yokuqala, uSarojini Naidu wayengumlobi obhala kakhulu. Wabhala umdlalo wasePheresiya othi Maher Muneer esafunda esikoleni samabanga aphezulu, owanconywa ngisho nabakwaNizam baseHyderabad. Iqoqo lezinkondlo elinesihloko esithi “The Golden Threshold” lashicilelwa nguye ngo-1905. Usanconywa ngezinhlobonhlobo zezinkondlo zakhe kuze kube namuhla. Ngaphandle kokubhala izinkondlo zezingane, ubhale nezinkondlo ezibucayi ezicubungula izindikimba ezifana nokushisekela izwe, usizi nezothando.

Osopolitiki abaningi bawuncoma umsebenzi wakhe. Phakathi kwezinkondlo zakhe ezidume kakhulu yi-In the Bazaars of Hyderabad, eyavela eqoqweni lakhe lezinkondlo lango-1912 elithi The Bird of Time: Songs of Life, Death & the Spring. Ngenxa yesithombe sayo esihle kakhulu, abagxeki bayayincoma le nkondlo. Indodakazi yakhe yashicilela iqoqo layo elithi The Feather of the Dawn enkumbulweni yakhe ngemva kokushona kwakhe.

Isiphetho:

KwakuseLucknow mhla zi-2 kuNdasa 1949 lapho uSarojini Naidu ashona khona ngenxa yokuboshwa kwenhliziyo. Ifa lakhe njengembongi nesishoshovu liye lanconywa izazi zefilosofi eziningi, ezinjengo-Aldous Huxley. Ubengahlomula izwe ukube bonke osopolitiki baseNdiya bebenothando nomusa ofanayo njengaye. Inkumbulo yakhe ikhunjulwa ngesijobelelo esingaphandle kwekhampasi eNyuvesi yaseHyderabad. Uhlala esakhiweni ebesihlala ubaba wakhe. Isikole se-University of Hyderabad's Sarojini Naidu School of Arts & Communication manje sithatha lesi sakhiwo.

Indima emfushane ku-Sarojini Naidu ngesiNgisi

USarojini Naidu wayeyimbongi, umlweli wenkululeko, nosonhlalakahle odume kakhulu eNdiya. Ukuhlolwa kwakhe kukamatikuletsheni kwaba lula ukuphasa ngemva kokuzalwa kwakhe e-Hyderabad ngo-13 February 1879. Ngemva kokunikezwa ithuba lokufunda eNgilandi, wamukela futhi wachitha iminyaka emine emakolishi ahlukahlukene eNgilandi.

Iqiniso lokuthi washada nomuntu wolunye uhlanga kungase kumenze abe ngomunye wabantu abambalwa kakhulu ukwenza kanjalo. Lapho eneminyaka engu-19, uSarojini Naidu washada noPandit Govind Rajulu Naidu, umshado wezinhlanga owawuyivelakancane ngaphambi kwenkululeko.

Ababhali abaningana nezimbongi bambiza ngokuthi iNightingale yaseNdiya ngezinga lezinkondlo zakhe.

Ukwengeza, wayengomunye wosopolitiki nezikhulumi ezinhle kakhulu zangaleso sikhathi, futhi wakhethwa ukuba ahole i-Indian National Congress ngo-1925. UMahatma Gandhi waba ugqozi kuye, futhi wanamathela ezimfundisweni zakhe eziningi.

Ngenxa yokukhethwa kwakhe njengombusi wesifundazwe, manje esibizwa nge-Uttar Pradesh, ubengumbusi wesifazane wokuqala ezweni. Indodakazi yakhe kamuva yaba umbusi wesifunda saseWest Bengal e-India ngemuva kokubandakanyeka ku-Quit India Movement yabalweli benkululeko.

Ngemva kokusebenzela ukuthuthukiswa kweNdiya ngomsebenzi wezenhlalakahle, izinkondlo, nomsebenzi wezombangazwe, washona eneminyaka engu-70. Imibhalo yakhe mayelana nezingane, isizwe, kanye nezindaba zokufa kwabantu zazithandwa ngabantu abaningi.

Kwakunezinkinga ezithile ezibalulekile u-Nightingale ayebhekene nazo eNdiya. Naphezu kokufunda wonke umsebenzi wakhe wezombangazwe, abalobi abaningi, osopolitiki, nabasebenzi bezenhlalakahle bahlala bekhuthazekile. Njengesikhulu sombuso, umbhali, nempahla yezwe, wayengumuntu ovelele. Ukuhlanganyela emisebenzini yomphakathi.

Okufushane ku-Sarojini Naidu ngesiNgisi

Isingeniso:

Ngesikhathi sobuntwana bakhe e-Hyderabad, uSarojini Naidu wayeyindodakazi yomndeni waseBengali. Ubhala izinkondlo kusukela esemncane kakhulu. Ngemva kokuphothula e-King's College eNgilandi, waphishekela izifundo ezengeziwe eNyuvesi yaseCambridge naseGirton College.

Izindinganiso zomndeni wakhe zazithuthuka ngesikhathi ephila kuso. Kungalezo zimiso lapho akhula khona, ekholelwa emandleni okubhikisha ukuze kuzuzwe ubulungisa. Umsebenzi wakhe wokuba yimbongi nesishoshovu sezombusazwe kwamholela ekubeni abe yiqhawe laseNdiya elaziwayo. Ngaphandle kokulwela amalungelo abesifazane, waphinde waphikisana nobukoloni bamaNgisi eNdiya. Kuthiwa ubeyi-'Nightingale yaseNdiya' kuze kube namuhla.

Iminikelo yezepolitiki ka-Sarojini Naidu

Ngemuva kokuhlukaniswa kwe-Bengal ngo-1905, i-Sarojini Naidu yaba yingxenye yenhlangano ye-Indian Independence. Njengomfundisi wezenhlalakahle kanye nobuzwe, wahamba kulo lonke elaseNdiya phakathi kuka-1915 no-1918. I-Women's Indian Association nayo yasungulwa nguSarojini Naidu ngo-1917. Ngemva kokujoyina inhlangano ka-Mahatma Gandhi ye-Satyagraha ngo-1920, waba matasa kulo mbutho. Ngo-1930, yena kanye nabanye abaholi abaningi abaqavile babamba iqhaza kwi-Salt March, ababoshwa ngayo.

Ngaphezu kokuhola inhlangano yokungalaleli komphakathi, ubephinde abe ngumholi wenhlangano ye-Quit India. Lona wesifazane walwela inkululeko yaseNdiya nakuba eboshwe izikhathi eziningi. Umbusi wokuqala wesifazane waseNdiya waqokwa lapho i-India ekugcineni ithola inkululeko.

Imisebenzi Ebhaliwe Ka-Sarojini Naidu

USarojini Naidu waqala ukubhala esemncane kakhulu. Lapho esesikoleni, wabhala umdlalo ngesiPheresiya othi Maher Muneer, owanconywa ngisho nayiNizam yaseHyderabad. Washicilela iqoqo lakhe lokuqala lezinkondlo ngo-1905, elibizwa ngokuthi “The Golden Threshold”. Izinkondlo zakhe zinconywa nanamuhla ngezinhlobonhlobo zazo. Ubhale izinkondlo zezingane kanye nezinkondlo ezigxeka kakhulu, ehlola izindikimba ezifana nokushisekela izwe, usizi, nezothando.

Umsebenzi wakhe uthole ukunconywa kosopolitiki abaningi. Ngo-1912, washicilela elinye iqoqo lezinkondlo elibizwa ngokuthi Inyoni Yesikhathi: Izingoma Zokuphila, Ukufa & Nonyaka, eliqukethe inkondlo yakhe edume kakhulu, EmaBazaars aseHyderabad. Abagxeki bayayincoma le nkondlo ngomfanekiso wayo omuhle kakhulu. Ngemva kokushona kwakhe, iqoqo lakhe elithi The Feather of the Dawn lanyatheliswa yindodakazi yakhe ukugubha inkumbulo yakhe.

Isiphetho:

KwakuseLucknow mhla zi-2 kuNdasa 1949 lapho uSarojini Naidu ashona khona ngenxa yokuboshwa kwenhliziyo. Ifa lakhe njengembongi nesishoshovu liye lanconywa izazi zefilosofi eziningi, ezinjengo-Aldous Huxley. Njengoba ebhale, i-India ibingaba sezandleni ezinhle ukube bonke osopolitiki bebenobuntu obuhle futhi benothando njengaye. IGolden Threshold eNyuvesi yaseHyderabad ibizwe enkumbulweni yakhe njengesijobelelo esingaphandle kwekhampasi. Ubaba wakhe wayehlala ebhilidini. Isikole se-University of Hyderabad's Sarojini Naidu School of Arts & Communication manje sithatha lesi sakhiwo.

Shiya amazwana